מדע אמונה אלוהים
 

האם אמונה באלוהים נוגדת את המדע?שאלה: האם אמונה באלוהים נוגדת את המדע?

תשובה:
מדע מוגדר כ" תצפית, זיהוי, תיאור, ניסוי, מחקר, והסתבר תיאורטי של תופעה." המדע הינו שיטה אשר האנושות יכולה להשתמש בו על מנת להשיג הבנה טובה יותר על טבע העולם. זהו החיפוש אחרי ידע דרך הבחנה והשערה. ההתקדמות במדע מוכיחה את הלוגיקה והדמיון. מכל מקום, מאמינים יכולים להאמין במדע אולם זה לעולם אינו יכול להגיע לאותה רמה של אמונתנו באלוהים. צריך שתהיה למאמין אמונה באלוהים וכבוד למדע, וזאת כל עוד אנו זוכרים מה המושלם, ומה אינו.

אמונתנו באלוהים הינה אמונה. יש לנו אמונה בבן לישועה, אמונה בדברו ובמצוותיו ואמונה ברוח הקודש להדרכה. אמונתנו באלוהים צריכה להיות אבסולוטית, כיוון שאם אנו שמים את אמוננו באלוהים, אנו תלויים בבורא מושלם, כל יכול וכל יודע. אמונתנו במדע צריכה להיות אינטלקטואלית – ולא יותר. אנו יכולים לסמוך על המדע בהרבה דברים, אולם אנו גם יכולים לסמוך שיפלו טעויות במדע. אם אנו מאמינים במדע, אנו תלויים באדם לא מושלם, חוטא, מוגבל ובן תמותה. לאורך ההיסטוריה המדע טעה לגבי דברים רבים, כמו צורת העולם, תרכיבי חיסון, עירויי דם ואפילו ילודה. אלוהים מעולם לא הוכח כמי שטועה.

המאמין אינו צריך לפחד מן האמת ולכן אין סיבה למאמין לפחד או לשנוא את המדע הטוב. לימוד על הדרכים שאלוהים בנה את העולם עוזר לכל האנושות להעריך את הפלא של הבריאה. הרחבת הידע שלנו עוזרת לנו להתגבר על מחלות, בורות וחוסר הבנה. מכל מקום, קיימת סכנה, כאשר מדענים שמים את מבטחם בלוגיקה של האדם במקום האמונה בבורא. האנשים אלה אינם שונים מכל אחד אשר מקדיש את חייו לדת – הם בחרו באמונה באדם וימצאו את העובדות על מנת להגן על אמונה זו.

עדיין, רובם של המדענים הרציונאליים, אפילו כאלה אשר מסרבים להאמין באלוהים, מודה כי יש חוסר שלמות בהבנתנו את העולם. הם מודים שאין אפשרות להוכיח או להפריך את כתבי הקודש או את אלוהים. כוונת המדע נועדה להיות משמעת טבעית, אשר מחפשת את האמת, לא הוכחה של סדר יום. כוונתו של אלוהים עבורנו הייתה תמיד להכיר אותו דרך אמונה ולא דרך הגיון.

מדענים רבים תומכים בקיום פועלו של אלוהים. בתהילים 19:1 נאמר "השמים מספרים כבוד אל ומעשיו ידיו מגיד הרקיע," ככול שהמדע המודרני מגלה יותר על העולם, אנו מוצאים יותר הוכחות לבריאה. את המורכבות המופלאה של הד.נ.א, את המורכבות המשולבת של חוקי הפיזיקה, ואת ההרמוניה המופלאה של תנאים בכימיה המתקיימים בעולם, אלה משרתים ותומכים במסר של הכתובים. מאמין צריך לאמץ מדע אשר דורש את האמת ולדחות את "כוהני המדע" אשר שמים את הידע האנושי מעל אלוהים.


חזור לעמוד הבית בעברית


האם אמונה באלוהים נוגדת את המדע?