התעמלות למשיחיים 

האם מאמינים צריכים להתעמל? מה אומרים כתבי הקודש על בריאות?שאלה: האם מאמינים צריכים להתעמל? מה אומרים כתבי הקודש על בריאות?

תשובה:
בראשונה לטימותיאוס 4:8 נאמר לנו, "כי הרגל הגוף יועיל מעט, אבל החסידות תועיל לכל דבר ויש לה הבטחת חיי העולם הזה והעולם הבא." שימו לב כי הפסוק אינו אומר שלהתעמלות אין ערך! זה אומר שלהתעמלות יש ערך אבל יש לשים את העדיפויות במקומן כיוון שלחסידות יש ערך גדול יותר. השליח שאול גם מזכיר אימון גופני כהמחשה לאמת רוחנית. בראשונה לקורינתיים 24-27: 9 "הלא ידעתם כי רצי המרוצה באסטדין רצים כולם, ורק אחד מהם ישיג את שכר הניצוח? ככה רוצו למען תשיגוהו. וכל העומד להיאבק יינזר מכל דבר. המה לקחת כתר נפסד; ואנחנו לקחת כתר אשר איננו נפסד. לכן הנני רץ, לא כמו בחשכה; הנני נלחם, לא כהולם רוח; כי אדכא את גופי ואשעבדנו, פן אהיה, אני הקורא לאחרים, נאלח בעצמי." השנייה לטימותיאוס 2:5, "וגם אם נאבק איש לא יוכתר, אם לא יאבק במשפט." השנייה לטימותיאוס 4:7, "המלחמה הטובה נלחמתי, את המרוצה השלמתי, את האמונה שמרתי."

אם כך ברור שאין שום דבר רע בכך שהמאמין מתעמל. למעשה, בברור מכתבי הקודש שאנחנו צריכים לדאוג לגופינו (הראשונה לקורינתיים 19-20: 6). באל האפסיים 5:29 נאמר, "כי מעולם לא שנא איש את בשרו, כי אם זן ןמכלכל אותו..." כתבי הקודש גם מזהירים אותנו נגד גרגרנות (דברים 21:20; משלי 23:2; השנייה לפטרוס 5-7: 1, השנייה לטימותיאוס 1-9: 3; השנייה לקורינתיים 10:5). באותו הזמן, כתבי הקודש מזהירים אותנו מיהירות (שמואל א' 16:7; משלי 31:30; הראשונה לפטרוס 3-4: 3). מה אומרים כתבי הקודש על בריאות? היה בריא! כיצד אנו משיגים את מטרתנו? על ידי כך שאנו מתעמלים במתינות ואוכלים בצורה בריאה. זוהי השקפת כתבי הקודש על בריאות והתעמלות.


חזור לעמוד הבית בעברית


האם מאמינים צריכים להתעמל? מה אומרים כתבי הקודש על בריאות?