בישור לחברים ולבני משפחה 

כיצד אני יכול לבשר לחברי ולבני משפחתי מבלי לפגוע בהם או להרחיק אותם?שאלה: כיצד אני יכול לבשר לחברי ולבני משפחתי מבלי לפגוע בהם או להרחיק אותם?

תשובה:
לכל מאמין יש בודאי בן משפחה, חבר, שותף לעבודה או מכר אשר איננו מאמין. לעתים קרובות קשה לבשר לאחרים. זה אפילו קשה יותר כאשר אנו מבשרים למישהו שהוא קרוב אלינו. כתבי הקודש אומרים לנו שיהיו אנשים אשר יעלבו משמיעת הבשורה (לוקס 51-53: 12). במיוחד קשה לחשוב ולהסתכן בהעלבה של מישהו אשר יש לנו קשר קרוב אליו. מכל מקום, אנו מצווים לבשר את הבשורה – אין לנו תירוצים לא לעשות זאת (מתי 19-20: 28; מעשי השליחים 1:8; הראשונה לפטרוס 3:15).

אז, כיצד אוכל לבשר לבני משפחתי, חברים, שותפים לעבודה ו/או מכרים? הדבר החשוב ביותר שעלינו לעשות הינו להתפלל עבורם. התפלל שאלוהים ישנה את ליבם ויפתח את עיניהם לאמת הבשורה (השנייה אל הקורינתיים 4:4). התפלל שאלוהים ישכנע אותם באהבתו אליהם ובצורך שלהם לישועה דרך ישוע המשיח (יוחנן 3:16). התפלל לחוכמה כיצד תוכל להדריך אותם (יעקוב 1:5). בנוסף לתפילות, עליך גם לחיות חיים משיחיים ולתת לחייך להיות עדות עבורם על מנת שהם יוכלו לראות כיצד אלוהים שינה את חייך (הראשונה לפטרוס 1-2: 3). כפי שפרנסיס מאסיסי אמר פעם, "בשר את הבשורה כל הזמן ואם יש צורך השתמש במילים."

לאחר כל זאת, עליך להיות מוכן להיות נועז כאשר אתה מבשר את הבשורה. להצהיר על בשורת הישועה דרך ישוע המשיח לחבריך ובני משפחתך (אל הרומיים 9-10: 10). היה מוכן תמיד לדבר על אמונתך (הראשונה לפטרוס 3:15), עשה זאת בעדינות ובכבוד. באופן אולטימטיבי, עלינו לשים את אלה שאנחנו אוהבים בידיו של אלוהים. זהו כוחו וחסדו של אלוהים אשר מושיע אנשים, לא דרך מאמצינו. הדבר הטוב ביותר שאנו יכולים לעשות זה להתפלל עבורם, להעיד להם, ולחיות את חיינו כאמינים לפניהם!


חזור לעמוד הבית בעברית


כיצד אני יכול לבשר לחברי ולבני משפחתי מבלי לפגוע בהם או להרחיק אותם?