ביטחון נצחי 

האם ביטחון נצחי מבוסס על כתבי הקודש?שאלה: האם ביטחון נצחי מבוסס על כתבי הקודש?

תשובה:
כאשר אנשים מכירים בישוע כמושיעם האישי, הם נכנסים למצב של יחסים עם אלוהים אשר מבטיח את ביטחונם הנצחי. באגרת יהודה פס' 24 נכתב "ולאשר יכול לשמרכם בבלי מכשול ולהעמיד אתכם בששון תמימים לפני כבודו.” בכוחו של אלוהים לשמור את המאמין מנפילה. זה תלוי בו, לא בנו, להציג אתנו לפני כיסא כבודו. ביטחוננו הנצחי הוא כתוצאה מכך שאלוהים שומר אותנו ומחזיק בישועתנו.

האדון ישוע הצהיר, “ואני אתן להם חיי עולמים; ולא תאבדנה לנצח ואיש לא יחטוף אתהן מידי. האב אשר נתנן לי גדול הוא על כל ואיש לא יחטוף אתהן מיד האב" (בשורת יוחנן 28-29: 10). גם ישוע וגם האב אוחזים בנו. מי יוכל להפרידנו מהאחיזה של האב והבן?

אל האפסיים 4:30 אומר לנו שהמאמינים "חתומים עד יום הגאולה.” אם למאמין אין ביטחון נצחי החותמת לא יכולה באמת להחזיק עד ליום הגאולה, אלא רק עד ליום שבו נחטא, נתכחש, ולא נאמין. בבשורת יוחנן 15-16: 3 נאמר לנו כי כל מי שמאמין בישוע "יהיו לו חיים נצחיים.” אם חיים נצחיים הובטחו לאדם, אבל אז נלקחים , אז זה אף פעם לא היה "נצחי.” אם ביטחון נצחי אינו אמת, ההבטחות של חיים נצחיים בכתובים יחשבו לטעות.

הטענה החזקה ביותר לביטחון נצחי נמצאת באל הרומיים 38-39: 8, “ובטוח אנוכי, כי לא המות ולא החיים, לא מלאכים ולא שררות ולא גבורות לא ההווה ולא העתיד, לא הרום ולא העומק ולא כל ברייה אחרת יוכלו להפרידנו מאהבת האלוהים, אשר היא במשיח ישוע אדוננו.” הביטחון הנצחי שלנו מבוסס על אהבתו של אלוהים לאלה אשר הוא גאל. הביטחון הנצחי שלנו נקנה ע"י המשיח, הובטח ע"י האב, ונחתם ע"י רוח הקודש.


חזור לעמוד הבית בעברית


האם ביטחון נצחי מבוסס על כתבי הקודש?