נבואת אחרית הימים 

מה אמור לקרות עפיי נבואת אחרית הימים?שאלה: מה אמור לקרות עפיי נבואת אחרית הימים?

תשובה:
בכתבי הקודש יש פרטים רבים על אחרית הימים. כמעט כל ספר בכתובים מכיל נבואה הקשורה לאחרית הימים. לקחת את כל הנבואות המוזכרות ולארגן אותם יכול להיות קשה. כאן מובא סיכום קצר למה שהכתובים מצהירים שיקרה באחרית הימים.

ישוע יוציא מהעולם את כל המאמינים שנולדו מחדש באירוע שידוע בשם ההלקחות (הראשונה אל התסלוניקים 13-18: 4; הראשונה אל הקורינתיים 15:51). המאמינים האלה יתוגמלו או יאבדו את גמולם עבור מעשיהם הטובים במשך חייהם לפני כסא המשפט של המשיח. הם ישפטו רק עבור חוסר פעילות ואי ציות אולם לא יאבדו את חייהם הנצחיים (הראשונה אל הקורינתיים 11-15: 3; השנייה אל הקורינתיים 5:10).

צורר המשיח (החיה) יעלה לשלטון ואז תממש הנבואה של ברית שלום בת שבע שנים עם ישראל (דניאל 9:27). זוהי תקופה שתהיה ידועה כצרה הגדולה. לאורך תקופת הצרה הגדולה, יהיו מלחמות, בצורות, מגפות ואסונות טבע. אלוהים ישפוך את זעמו נגד החטא, הרוע והרשע. בצרה הגדולה יהיו ארבעה רוכבי אפוקליפסה, שבע חותמות, שופר, וקערת משפט.

בערך במחצית תקופת שבע השנים, צורר המשיח יפר את ברית השלום שלו עם ישראל ויחל במלחמה נגדם. צורר המשיח יעשה תועבה וחורבן וישים פסל בדמותו בבית המקדש כדי שיעבדו אותו (דניאל 9:27; השנייה אל התסלוניקיים 3-10: 2). המחצית השנייה של תקופת הצרה הגדולה ידועה כזמן צרת יעקוב.

בסיומן של שבע השנים של הצרה הגדולה, צורר המשיח יחל בהתקפה הסופית על ירושלים שתגיע לשיאה בקרב במגידו. ישוע המשיח ישוב וילחם נגד צורר המשיח ונגד צבאו ויזרוק אותם אל אגם האש (התגלות 11-21: 19). ישוע יכבול אז את השטן בתהום לתקופה של אלף שנים ואז ישלוט בממלכה הארצית שלו לתקופה של אלף שנים (התגלות 1-6: 20).

בסוף תקופה אלף השנים, השטן ישוחרר מכבליו, ינוצח שוב, ואז יושלך אל אגם האש (התגלות 7-10: 20). המשיח ישפוט אז את כל אלה שלא האמינו (התגלות 10-15: 20) על כסא המשפט הלבן, ומשליך את כולם לאגם האש. ישוע אז ינחה את המאמינים אל השמים החדשים והארץ החדשה – המקום שבו ישהו המאמינים לנצח. לא יהיה עוד חטא, צער, או מוות. כמו כן, ירושלים החדשה תרד מן השמים (התגלות, פרקים 21-22).


חזור לעמוד הבית בעברית


מה אמור לקרות עפיי נבואת אחרית הימים?