משיחיים מבקרים אצל הרופא 

האם משיחיים יכולים לבקר אצל הרופא?שאלה: האם משיחיים יכולים לבקר אצל הרופא?

תשובה:
ישנן כתריסר התייחסויות לרופאים בכתבי הקודש. הפסוק היחיד שאולי מוצא מההקשר בכתבי הקודש על מנת ללמד שמאמין אינו צריך לבקר אצל רופא נמצא בדברי הימים ב' 16:12. "ויחלא אסא בשנת שלושים ותשע למלכותו ברגליו עד למעלה חליו, וגם בחליו לא דרש את ה' כי ברופאים" (דברי הימים ב' 16:12). אולם מקרה מיוחד זה כולל את כל השקפת החיים שלו בימיו האחרונים (בכך שהפנה עורף לאלוהים בתחילת חייו).

ישנם פסוקים רבים אשר מדברים על העזרות "בטיפול רפואי" כמו חבישת פצע (ישעיהו 1:6), שמן (יעקוב 5:14, שמן ויין (לוקס 10:34), עלים (יחזקאל 47:12), מעט יין (הראשונה לטימותיאוס 5:23), משחה – במיוחד "צרי גלעד" (ירמיהו 8:22). גם לוקס מחבר מעשי השליחים ובשורת לוקס, מאוזכר ע"י שאול השליח "לוקס, הרופא החביב" (אל הקולוסים 4:14).

מרקוס 25-30: 5 מתייחס לסיפור האישה שהייתה זבת דם במשך שנים, בעיה אשר הרופאים לא יכלו לרפא למרות שהיא ביקרה רבים מהם והוציאה כספים רבים על ביקורים אלה. כשהיא באה אל ישוע, היא חשבה לעצמה כי היא רק צריכה לגעת בבגדו של ישוע ואז תרפא וכך היה.

ישוע, במענה לשאלת הפרושים מדוע הוא מבלה זמן עם חוטאים אמר להם, "החזקים אינם צריכים לרופא, כי אם החולים" (מתי 9:12). מהפסוקים שהובאו למעלה ניתן לבחון את העקרונות הבאים:

1) הרופאים הם לא אלוהים ואין לראות אותם כך. לעיתים הם יכולים לעזור, אולם יהיו גם זמנים שלא יהיה באפשרותם לעזור.

2) חיפוש ושימוש ברופא ובתרופות "ארציות" אינם מגונים בכתובים אלא נראה שנעשה בהם שימוש לאורך הכתובים.

3) יש לבקש את התערבותו של אלוהים בכל מצב פיזי קשה (יעקוב 4:2; 5:13). הוא אינו מבטיח לנו כי הוא יענה תמיד כפי שאנחנו מבקשים (ישעיהו 8-9: 55), אולם יש לנו את הביטחון כי כל מה שהוא יעשה יהיה מתוך אהבה ודאגה לטוב ביותר עבורנו (תהילים 8-9: 145).

אם כך, האם מאמינים צריכים לבקר אצל רופא? אלוהים ברא אותנו כיצורים אינטליגנטים והוא נתן לנו את האפשרות ליצור את הרפואה וללמוד כיצד לתקן את גופינו. אין שום דבר מוטעה ביישום הידע והיכולות האלה בריפוי פיזי. אפשר לראות ברופאים את מתנתו של אלוהים אלינו. .. אמצעי אשר דרכו אלוהים מביא מרפא והתאוששות. באותו הזמן, האמונה והביטחון שלנו צריכים להיות באופן אולטימטיבי באלוהים, לא רופאים או רפואה. עם כל ההחלטות הקשות שעלינו להתמודד איתם בחיינו, אלוהים מבטיח לנו חוכמה כאשר אנחנו מבקשים ממנו (יעקוב 1:5).


חזור לעמוד הבית בעברית


האם משיחיים יכולים לבקר אצל הרופא?