גירושים ונישואים מחדש על פי הכתובים 

מה אומרים כתבי הקודש על גירושים ונישואים מחדש?שאלה: מה אומרים כתבי הקודש על גירושים ונישואים מחדש?

תשובה:
ראשית, לא משנה באיזו עמדה אנו מחזיקים בנוגע לגירושים, חשוב לזכור את מילותיו של מלאכי 2:16 “כי שנא שלח, אמר יהוה אלוהי ישראל ...” על-פי הכתובים, תוכניתו של אלוהים לגבי הנישואים היא התחייבות לכל החיים "אם כן אינם עוד שניים כי אם בשר אחד. לכן את אשר חבר האלוהים אל יפרידנו האדם.” (בשורת מתי 19:6). גם אלוהים הבין שחיי הנישואין שמים תחת קורת גג אחת שני אנשים חוטאים וכתוצאה מכך קיימות תופעות של גירושין. בתנ"ך אלוהים הציג כמה חוקים על מנת לשמור על זכותם של הגרושים, במיוחד של הנשים (דברים 1-4: 20). ישוע הזכיר שהחוקים הללו ניתנו בגלל קושי לבבם של בני האדם, לא בגלל שזה היה חפצו של אלוהים (בשורת מתי 19:8).

המחלוקת אם גירושים או נישואים מחדש מורשים על הכתובים מסתמכת בעיקר על מילותיו של ישוע בבשורת מתי 5:32 ו 19:9. המשפט "בלתי על דבר זנות" הנו המקום היחיד בכתובים שאולי מביא אפשרות לכך שאלוהים תומך בגירושים ובנישואים מחדש. רבים מהמפרשים מבינים זאת "כסעיף יוצא דופן" אשר מתייחס "לחוסר נאמנות" במשך תקופת האירוסים. לפי מנהגי היהדות, גבר ואישה היו נחשבים לנשואים אפילו אם רק היו מאורסים או מובטחים אחד לשני. אי מוסריות במשך תקופה זו של אירוסים הייתה נחשבת לסיבה בעלת התוקף היחידה לגירושים.

מכל מקום, המילה היוונית מתורגמת כ"חוסר נאמנות בנישואים" מילה זו יכולה להיות מפורשת כמצב של חוסר מוסריות מבחינה מינית. היא גם יכולה להתפרש כניאוף זנות וכו'. קיימת האפשרות שישוע אמר שגירושים מותרים אם בוצע חוסר מוסריות מבחינה מינית. יחסי מין הנם חלק בלתי נפרד מחיי הנישואים "והיו לבשר אחד" (בראשית 2:24; בשורת מתי 19:5; אל האפסיים 5:31). לכן בשבירת הקשר הזה ע"י יחסי מין מחוץ למסגרת הנישואין יכולה להיות סיבה מותרת לגירושים. אם כך, ישוע גם מתייחס בקטע הזה לנישואים מחדש. הביטוי "ולוקח אחרת" (בשורת מתי 19:9) מצביע על כך שגירושים ונישואים מחדש מותרים רק כמשהו יוצא מן הכלל ולא משנה כיצד מפרשים זאת. חשוב להדגיש שרק הצד הנפגע רשאי להינשא מחדש. למרות שאין דבר זה מוזכר בקטע, הרשות להינשא לאחר הגירושים ניתנת רק בגלל רחמיו של אלוהים לאותו צד שנפגע מחטאו של האחר, ולא למי שהיה מעורב בחוסר מוסריות מינית. יכולים להיות מקרים שבהם הצד הפוגע יוכל להינשא – אולם רעיון זה אינו מובא בקטע זה.

יש כאלה שמבינים את הראשונה אל הקורינתיים 7:15 כעוד יוצא מן הכלל אשר מרשה את הנישואים מחדש אם בן זוג לא מאמין מתגרש מבן זוג מאמין. מכל מקום, ההקשר אינו מזכיר נישואים מחדש, אלא רק אומר שמאמין אינו מחויב להמשיך בנישואים אם בן הזוג הלא מאמין רוצה לעזוב. אחרים טוענים גם שהתעללות (בבן הזוג או בילד) הנם סיבה תקפה לגירושים למרות שאין סיבה זו מפורטת בכתובים. בעוד שיכול להיות שזה העניין, אין זה נבון להרשות לעצמנו להניח הנחות בקשר לדבר אלוהים.

לפעמים כשאנחנו אובדים בוויכוחים על פיסקה יוצאת מן הכלל ועל העובדה שכל דבר שהוא "חוסר נאמנות בנישואים" נותן הרשאה לגירושים אבל אינו דורש את הגירושים. אפילו כאשר בוצע ניאוף בני זוג יכולים דרך חסדו של אלוהים, ללמוד לסלוח ולהתחיל ולבנות את נישואיהם מחדש. אלוהים סלח לנו עבור הרבה יותר. אנו בוודאי יכולים ללכת בעקבות הדוגמה שהוא נתן לנו ואפילו לסלוח לחטא של ניאוף (אל האפסיים 4:32). מכל מקום, במקרים רבים בן הזוג אינו חוזר בתשובה וממשיך להיות פעיל בחוסר מוסריות מינית. כאן קיימת האפשרות שבשורת מתי 19:9 תיושם. גרושים רבים חושבים במהירות על האפשרות לנישואים מחדש לאחר גירושיהם בעוד שיכול להיות שתוכניתו של אלוהים עבורם היא להישאר רווקים. אלוהים לפעמים קורה לאדם להיות רווק על מנת שתשומת ליבו לא תהיה מחולקת (הראשונה אל הקורינתיים 32-35: 7). נישואים מחדש לאחר הגירושים יכולים בכמה מקרים להיות אפשרות, אבל זה אינו אומר שזו האפשרות היחידה.

מצערת העובדה ששיעור הגירושים בין מאמינים הנו גבוה כמעט כמו בעולם החילוני. הכתובים מביאים פסוקים רבים וברורים אשר מדגישים את העובדה שאלוהים שונא גירושים (מלאכי 2:16) וכי פיוס וסליחה צריכים להיות חלק מחייו של המאמין (בשורת לוקס 11:4; אל האפסיים 4:32). מכל מקום, אלוהים מכיר בכך שגירושים קורים, אפילו בין ילדיו. מי שגרוש או מי שנשוי מחדש לא צריך להרגיש שאלוהים אוהב אותו פחות, אפילו אם גירושיהם או נישואיהם אינם לפי היוצא מן הכלל במתי 19:9. אלוהים לעתים קרובות משתמש אפילו בחטא וחוסר ציות של המאמין על מנת להשיג את הטוב.חזור לעמוד הבית בעברית


מה אומרים כתבי הקודש על גירושים ונישואים מחדש?