דוקטרינת החלוקה 

מהי דוקטרינת החלוקה, האם היא מקראית?שאלה: מהי דוקטרינת החלוקה, האם היא מקראית?

תשובה:
לשיטת דוקטרינת החלוקה בתיאולוגיה קיימים שני ייחודים. 1) תרגום מילולי עקבי של הכתובים, במיוחד נבואות מקראיות. 2) הפרדה בין ישראל לבין הקהילה בתוכניתו של אלוהים.

1) שיטת דוקטרינת החלוקה מצהירה על העיקרון של פירוש לפי תרגום מילולי. "תרגום מילולי" אומר לתת משמעות לכל מילה שכיחה בשימוש היומיומי. סמלים, צורות דיבור וסוגים שונים מתורגמים כולם בשיטה זו, ואינם מתנגדים בשום אופן לפירוש המילולי. גם לסימבוליזם ולשימוש בדימויים יש משמעות מאחריהם.

קיימות לפחות שלוש סיבות מדוע זוהי הדרך הטובה ביותר להבין את הכתובים. ראשית, באופן פילוסופי, מטרת השפה עצמה כנראה שדורשת כי אנו נתרגם אותה באופן מילולי. השפה ניתנה ע"י אלוהים במטרה לתקשר עם האדם. הסיבה השנייה היא מקראית. כל נבואה על ישוע המשיח בתנ"ך הוגשמה באופן מילולי. לידתו של ישוע, שירותו של ישוע, מותו של ישוע ותחייתו של ישוע כולם קרו בדיוק באופן מילולי כפי שנובא בתנ"ך. אין התגשמות שאינה מילולית השייכת לנבואות אלה בברית החדשה. זהו טיעון בעל תוקף לשיטה המילולית. אם אין משתמשים בפירוש מילולי בלימוד הכתובים, לא קיים בסיס אובייקטיבי אשר בו אנו יכולים להבין את הכתובים. כל אדם יוכל לתרגם את הכתובים כפי שמתאים לו. הפירוש מקראי יתדרדר "למה הקטע הזה אומר לי ..." במקום "הכתובים אומרים ...." לדאבוננו ישנם כבר מקרים כאלה במה שאנחנו קוראים תרגום מקראי בימינו.

2) תיאולוגיה של חלוקה מאמינה ברעיון שישנם שני אנשים נפרדים לאלוהים. ישראל והקהילה. האמונה בתיאולוגית החלוקה אומרת כי הישועה תמיד הייתה דרך אמונה (באלוהים בתנ"ך; ובאופן מיוחד באלוהים ובבנו בברית החדשה). תיאולוגית החלוקה טוענת כי הקהילה לא החליפה את ישראל בתוכניתו של אלוהים וכי הבטחות אלוהים לישראל בתנ"ך לא הועברו לקהילה. הם מאמינים שהבטחותיו של אלוהים לישראל (לארץ, זרע וברכה) בתנ"ך יתגשמו באופן אולטימטיבי במלכות אלף השנים אשר מוזכרת בהתגלות 20. הם מאמינים כי כפי שאלוהים בתקופה זו מתמקד בקהילה, הוא ישוב בעתיד וימקד את תשומת ליבו בישראל (אל הרומיים 9-11).

בשימוש בשיטה זו כבסיס, תיאולוגית החלוקה מבינה שהכתובים מאורגנים בשבע חלוקות: תמימות (בראשית 1:1-3:7), מצפון (בראשית 3:8-8:22), שליטה אנושית (בראשית 9:1-11:32), הבטחה (בראשית 12:1- שמות 19:25), מצוות (שמות 20:1- מעשי השליחים 2:4), חסד (מעשי השליחים 2:4-התגלות 20:3), ומלכות אלף השנים (התגלות 20:4-20:6). שוב חלוקות אלה אינן מובילות לישועה, אלה אל הדרך שבה אלוהים מתייחס לאדם. כתוצאה משיטת דוקטרינת החלוקה, ניתן לפרש את בואו השני של ישוע לפני מלכות אלף השנים ולפרש את ההילקחות לפני הצרה הגדולה.חזור לעמוד הבית בעברית


מהי דוקטרינת החלוקה, האם היא מקראית?