האם ישוע היה קיים 

האם ישוע באמת היה קיים? האם קיימות הוכחות היסטוריות לקיומו של ישוע המשיח?שאלה: האם ישוע באמת היה קיים? האם קיימות הוכחות היסטוריות לקיומו של ישוע המשיח?

תשובה:
בדרך כלל כששאלה זו נשאלת, האדם השואל מסייג את השאלה "חוץ מהכתובים.” איננו תומכים ברעיון שהכתובים אינם יכולים להיחשב כמקור להוכחת קיומו של ישוע. הברית החדשה מכילה מאות התייחסויות לישוע המשיח. ישנם כאלה אשר מתארכים את זמן כתיבת הבשורות למאה השנייה לאחר הספירה, יותר ממאה שנים לאחר מותו של ישוע. גם אם הנחה זו צודקת (ואנו איננו תומכים בה), במונחים של הוכחות עתיקות, כתיבה של מאתיים שנה לאחר שהאירוע קרה נחשבת להנחה מהימנה. בנוסף, רובם המכריע של החוקרים (מאמינים ולא מאמינים) יתמכו בכך שהאיגרות של שאול (לפחות אחת מהן) נכתבו ע"י שאול באמצע המאה הראשונה לאחר הספירה. פחות מארבעים שנה לאחר מותו של ישוע. במונחים של הוכחות הנמצאות בכתבים עתיקים, זוהי באופן יוצא דופן הוכחה חותכת לקיומו בישראל של האיש הנקרא ישוע בראשית המאה הראשונה לספירה.

חשוב גם להכיר בכך שבשנת 70 לאחר הספירה, כבשו הרומאים והרסו את ירושלים ואת רובה של ישראל והרגו את רוב התושבים. ערים שלמות נשרפו עד לאפר! אין אנו צריכים להיות מופתעים אם כן, שהוכחות רבות על קיומו של ישוע הושמדו. רבים מאלה שהיו עדים לקיומו של ישוע בוודאי נהרגו גם כן. עובדה זו בוודאי צמצמה את מספר עדי הראייה לישוע אשר שרדו.

בהתייחסות לעובדה שפועלו של ישוע היה מוגבל לאזור שהיה באופן יחסי לא חשוב בפינה קטנה של האימפריה הרומית, אפשר למצוא כמות מפתיעה של מידע על ישוע ממקורות היסטוריים חילוניים. כמה מההוכחות ההיסטוריות החשובות ביותר הינן כדלקמן:

מרקוס תיקותוס הרומאי שחי במאה הראשונה לספירה ונחשב לאחר מההיסטוריונים המהימנים של העולם העתיק, הזכיר בכתביו את המשיחיים (שנקראו ע"ש המשיח) אשר האמינו באמונות תפלות ואשר סבלו תחת פונטיוס פילטוס. במשך שליטתו של טיבריוס. סיטוניוס המזכיר הראשי של הקיסר אדריאן, כתב כי היה איש אשר נקרא "משיח" אשר חי במשך המאה הראשונה (תולדות דברי הימים 15.44).

יוספוס פלביוס היה ההיסטוריון היהודי המפורסם ביותר. בכתביו העתיקים הוא מתייחס ליעקוב, “אחיו של ישוע אשר נקרא משיח.” ישנו פסוק שנוי במחלוקת אשר אומר (18:3): “זה היה בערך בזמן שישוע, אדם חכם, אם זה יהיה חוקי לקרוא לו אדם. כי הוא היה האחד אשר ביצע מעשי גבורה ... הוא היה המשיח ... הוא הופיע אליהם שוב חי לאחר שלושה ימים, כנביא אלוהי אשר אמר זה ועוד עשרות אלפי דברים נפלאים בקשר אליו.” אחת הגרסאות נקראת כך "באותו זמן היה איש חכם אשר נקרא ישוע התנהלותו הייתה טובה והוא היה ידוע כישר. אנשים רבים מקרב היהודים ואומות אחרות הפכו לתלמידיו. פילטוס האשים אותו וצלב אותו והוא מת. אבל אלה שהפכו לתלמידיו לא נטשו את לימודו. הם דיווחו שהוא הופיע לפניהם שלושה ימים לאחר צליבתו, וכי הוא היה חי; לפי זה כנראה שהוא היה המשיח, אשר עליו דיברו הנביאים.”

יוליוס אפריקנוס מצטט את ההיסטוריון טאלוס בדיון על החושך שהופיע עקב צליבתו של המשיח (כתבי אקסטנס, 18).

פאליני הצעיר, במכתבים 10:96, כתב על הנהלים הקדומים של עבודת האלוהים ע"י המאמינים אשר כללו את העובדה שהמאמינים סגדו לישוע כלאלוהים והיו מאוד מוסריים, והוא כלל הערה על חגיגת האהבה וסעודת האדון.

התלמוד הבבלי (סנהדרין 43 א') מאשר את צליבתו של ישוע בערב פסח, ואת האשמות נגד כישופיו של ישוע ועידודו לכפירה יהודית.

לוסיאן מסמוסאטה היה מחבר יווני מהמאה השנייה לספירה אשר הודה בכך שישוע אשר המאמינים סגדו לו, הציג לימוד חדש, וניצלב בעקבות זאת. הוא אמר שלימודו של ישוע כלל את האחווה בין המאמינים, את החשיבות שבהיוושעות ואת החשיבות בהכחשה של אלילים. המאמינים חיו לפי החוקים של ישוע והאמינו שהם יחיו לנצח וכן אופינו בבוז שלהם למוות, מסירות עצמית, וויתור על דברים חומריים.

מארה בר-סרפיון מאשר כי לימדו את ישוע להיות איש חכם וישר, והוא נחשב ע"י רבים כמלך ישראל, אשר הוצא להורג ע"י היהודים, והוא ממשיך לחיות עפ"י הלימוד של מאמיניו.

לאחר מכן יש לנו את הכתבים הגנוסטיים (בשורת האמת, האפוקריפה של יוחנן, הבשורה עפ"י תומאס, המחקר על התחייה וכו') אשר כולם מזכירים את ישוע.

למעשה, אנו כמעט ויכולים לשחזר את הבשורה רק ממקורות חילוניים: ישוע היה נקרא משיח (יוספוס), עשה "קסמים", הוביל את ישראל ללימוד חדש, וניתלה לפני חג הפסח בעקבות זאת (התלמוד הבבלי) ביהודה (תיקותוס), הוא טען שהוא אלוהים וכי הוא ישוב (אליעזר), אשר המאמינים בו האמינו – סגדו לו כלאלוהים (פאליני הצעיר).

לסיכום, אנו מאמינים שקיימות הוכחות מכריעות לקיומו של ישוע המשיח, גם על ידי היסטוריונים חילוניים וגם ע"י כתבי הקודש. כנראה שהוכחה הגדולה ביותר לקיומו של ישוע היא העובדה שאלפי מאמינים במאה הראשונה לאחר הספירה, כולל שנים-עשר השליחים, היו מוכנים להקריב את חייהם ולהיות קדושים מעונים עבור ישוע. אנשים ימותו רק עבור מה שהם מאמינים שהוא אמת, אבל אף אחד לא יהיה מוכן למות על מה שהוא מכיר כשקר.


חזור לעמוד הבית בעברית


האם ישוע באמת היה קיים? האם קיימות הוכחות היסטוריות לקיומו של ישוע המשיח?