שדים בכתובים 

מה אומרים כתבי הקודש על שדים?שאלה: מה אומרים כתבי הקודש על שדים?

תשובה:
התגלות 12:9 הנו הפרק הברור ביותר בקשר לזהותם של השדים, "ויוטל התנין הגדול הנחש הקדמוני אשר נקרא שמו מלשין ושטן המדיח תבל כולה הוא הוטל ארצה ומלאכיו עמו הוטלו:" כתבי הקודש מציינים כי השדים הנם מלאכים סוררים אשר יחד עם השטן מרדו נגד אלוהים. הטלתו של השטן מן השמים מתוארת בישעיהו 12-15: 28. בהתגלות 12:4 נראה כי מציין שהשטן לקח שליש מן המלאכים איתו כאשר חטא. באיגרת יהודה פס' 6 מוזכרים המלאכים אשר חטאו. אם כך, נראה כי השדים הינם מלאכים אשר הלכו אחרי השטן וחטאו נגד אלוהים.

השטן ושדיו רוצים כעת להרוס ולהתעות את כל אלה שעובדים את אלוהים (הראשונה לפטרוס 5:8; השנייה אל הקורינתיים 14-15: 11). השדים מתוארים כרוחות רעות (מתי 10:1), רוחות טמאות (מרקוס 1:27), ומלאכיו של השטן (התגלות 12:9). השטן ושדיו מתעים את העולם (השנייה אל הקורינתיים 4:4), תוקפים את המאמינים (השנייה אל הקורינתיים 12:7; הראשונה לפטרוס 5:8), ונאבקים נגד מלאכי אלוהים (התגלות 4-9: 12). השדים הינם ישות רוחנית, אולם הם יכולים גם להופיע בצורה פיזית (השנייה אל הקורינתיים 14-15: 11). השדים/ מלאכים סוררים הינם אויביו של אלוהים – אולם הם אויבים מובסים. "..כי אשר בכם גדול הוא מאשר בעולם" (הראשונה ליוחנן 4:4).חזור לעמוד הבית בעברית


מה אומרים כתבי הקודש על שדים?