אחוזי שדים 

מה אומרים הכתובים על אחוזי שדים / אחיזה שטנית?שאלה: מה אומרים הכתובים על אחוזי שדים / אחיזה שטנית?

תשובה:
כתבי הקודש מביאים כמה דוגמאות לאנשים אשר היו אחוזים או מושפעים ע"י שדים. מתיאורים אלה אנו יכולים למצוא כמה סימפטומים להשפעה שטנית וכן לקבל הבנה כיצד שדים אוחזים במישהו. לפנינו כמה קטעים מהכתובים: מתי 17:18; 12:22; 32-33: 9; מרקוס 26-30: 7; 1-20: 5; לוקס 33-36: 4; 22:3; מעשי השליחים 16-18: 16. בכמה מקטעים אלה, אחיזת שדים גורמת למגבלות פיזיות כמו אי יכולת לדבר, סימפטומים של אפילפסיה, עיוורון וכו'. במקרים אחרים, זה גורם לאדם לעשות רע, יהודה איש קריות לדוגמא. במעשי השליחים 16-18: 16 הרוחות כנראה שנותנות לנערה המשרתת את האפשרות לראות מעבר למה שלמדה. במקרה של האיש מגדרים שהיה אחוז בלגיון שדים, היה לו כוח על טבעי, הוא הסתובב עירום, וחי בין המצבות. המלך שאול, לאחר שמרד נגד אלוהים, הוטרד ע"י רוחות רעות (שמואל א' 9-10: 19; 10-11: 18; 14-15: 16) עם תופעות של מצב רוח מדוכא ורצון גובר להרוג את דוד.

קיימים סימפטומים רבים לתופעה של אחיזת שדים, כמו ליקוי פיזי אשר אינו יכול להיות קשור לבעיה פיזיולוגית, שינויים באישיות כמו דיכאון או אלימות לא אופיינית, כוח על טבעי, חוסר חשיבות לצניעות או מעורבות חברתית לא "נורמאלית," או אפילו האפשרות לחלוק מידע שאין לאדם את הדרך הטבעית לדעת אותו. חשוב לנו לדעת שכמעט כולם או שכמעט לכל הסימפטומים שהזכרנו יכול להיות גם הסבר אחר, לכן חשוב לא לסמן כל אדם מדוכא או אפילפטי כמי שהנו אחוז שדים. מצד שני, אני חושש שבתרבות המערבית, אנו כנראה לא לוקחים ברצינות רבה את מעורבותם של אנשים בפעילות שטנית.

בנוסף לסימפטומים הפיזיים או הרגשיים, אפשר גם לראות את ההשפעות הרוחניות אשר מתגלות ע"י השפעה שטנית. זה יכול לכלול סירוב לסלוח (השנייה אל הקורינתיים 10-11: 2) ואמונה והפצה של דוקטרינות שקריות, במיוחד בקשר לישוע המשיח ולפועלו המכפר (השנייה אל הקורינתיים 13-15; 3-4: 11; הראשונה לטימותיאוס 1-5: 4; הראשונה ליוחנן 1-3: 4).

בקשר למעורבותם של שדים בחייהם של מאמינים, השליח פטרוס הינו דוגמא לעובדה שמאמין יכול להיות מושפע ע"י השטן (מתי 16:23). ישנם כאלה המתייחסים למאמינים אשר נמצאים תחת השפעה שטנית חזקה "כאחוזים," אולם אין בשום מקום דוגמא בכתובים שמאמין בישוע "אחוז בשדים" , ורוב חוקרי הכתובים מאמינים שמאמין אינו יכול להיות אחוז בשדים כיוון שרוח הקודש שוכנת בתוכו (השנייה אל הקורינתיים 5:5; 1:22; הראשונה אל הקורינתיים 6:19).

לא נאמר לנו בבירור כיצד אדם פותח את עצמו להיות אחוז שדים. אם המקרה של יהודה איש קריות הינו מקרה מייצג, הוא פתח את ליבו לשטן (במקרה שלו ע"י תאוות בצע – יוחנן 12:6). לכן זה אפשרי שכאשר אדם מרשה לליבו להיות נשלט ע"י חטא רגיל .... זה הופך להיות הזמנה לשד להיכנס. מניסיון של שליחים בימינו, אחיזת שדים כנראה גם מתקשרת לעבודת אלילים או החזקה בחפצים הקשורים לכתות. הכתובים באופן עקבי קושרים את עבודת האלילים עם עבודת שדים (ויקרא 17:7; דברים 32:17; תהילים 106:37; הראשונה אל הקורינתיים 10:20), לפיכך אין אנו צריכים להיות מופתעים שמעורבות עם דתות וכתות או מנהגים הקשורים לדתות וכתות אלה יכולים להוביל לאחיזת שדים.

לכן, זוהי אמונתי אשר מבוססת על הפסוקים המובאים למעלה וכן גם דרך התנסותם של כמה שליחים בימינו כי אנשים רבים נותנים בחייהם מקום למעורבות שטנית ע"י פעילות של חטא מסוים או דרך מעורבות בפעילות של כתות (בידיעה או שלא בידיעה). דוגמאות לכך יכולות לכלול חוסר מוסריות; התמכרות לסמים/ אלכוהול ... כשאלה גורמים למצב של חוסר הכרה; מרד; מרירות; מדיטציה טרנסנדנטלית. בתרבות המערבית שלנו, אנו רואים גדילה בלימוד על דתות המזרח הרחוק תחת המסווה של תנועת העידן החדש.

ישנו דבר שאסור לנו לשכוח. השטן ופמלייתו השטנית אינו יכול לעשות דבר לאף אחד אלא אם כן ניתנת לו הרשאה מאלוהים (איוב 1,2). במקרה כזה, השטן חושב שהוא מגשים את מטרותיו אולם בעצם מגשים את מטרותיו הטובות של אלוהים ... אפילו כמו במקרה של בגידת יהודה. ישנם אנשים אשר פיתחו משיכה לא בריאה לכתות ופעילות שטנית. זהו דבר לא חכם ולא לפי כתבי הקודש. אם אנו מחפשים את אלוהים בחיינו ולובשים את המגן שלו סומכים על כוחו (לא כוחנו) (אל האפסיים 10-18: 6), אין לנו מה לפחד מהשטן, כיוון שאלוהים שולט על הכול!חזור לעמוד הבית בעברית


מה אומרים הכתובים על אחוזי שדים / אחיזה שטנית?