הגדרת חטא 

מהי ההגדרה של חטא?שאלה: מהי ההגדרה של חטא?

תשובה:
חטא מתואר בכתובים כעבירה נגד מצוות אלוהים (הראשונה ליוחנן 3:4) ומרד נגד אלוהים (דברים 9:7; יהושע 1:18). התחלתו של החטא הייתה עם השטן "הלל בן שחר," המלאך היפה ביותר ובעל העוצמה. אולם הוא לא הסתפק בכל זאת, אלה חפץ להיות כאלוהים וזו הייתה הנפילה שלו והתחלת החטא (ישעיהו 12-15: 14). השטן, הביא את החטא לבני האדם בגן העדן, היכן שפיתה את אדם וחוה באותו הפיתוי, "והייתם כאלוהים." בבראשית 3 מתואר המרד נגד אלוהים ונגד מצוותיו. מאותה עת, עבר החטא דרך דורות בני האדם ואנחנו, צאצאיו של אדם, ירשנו את החטא ממנו. באל הרומיים 5:12 נאמר לנו כי דרך אדם חדר החטא לעולם וכך עבר המוות לכל בני האדם "כי שכר החטא הוא המוות" (אל הרומיים 6:23).

דרך אדם הראשון, ירשו בני האדם את הנטייה לחטא ובכך הפכו להיות חוטאים מטבעם. כאשר חטא האדם הראשון, טבעו הפנימי השתנה ע"י חטא המרד שלו, אשר הביא עליו מוות רוחני ושחיטות אשר תעבור הלאה לכל אלה שבאו אחריו. בני האדם הפכו להיות חוטאים לא בגלל שהם חטאו, הם חטאו בגלל שהם חוטאים. אלה התנאים הידועים כחטא שעבר בירושה. כפי שירשנו מהורינו מאפיינים פיזיים, ירשנו גם את אופיינו החוטא מאדם. המלך דוד קונן על מצבו של הטבע האנושי הנכשל בתהילים 51:7: "הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי."

סוג נוסף של חטא ידוע כחטא הנזקף לחובה. משתמשים במושג זה במסגרת כלכלית וחוקית המילה היוונית של חטא הנזקף לחובה פירושה משהו אשר שייך לאחד אולם נזקף לזכותו של אחר. לפני שניתנו מצוות תורת משה, החטא לא היה נזקף לחובתו של האדם, למרות שבני האדם נחשבו לחוטאים בגלל החטא הקדמון. לאחר שניתנו המצוות, חטאים אשר בוצעו בחילול המצוות היו נזקפים לחובתם של בני האדם (אל הרומיים 5:13). עוד לפני שעבירה על המצוות הייתה נזקפת לחובתו של האדם, העונש האולטימטיבי לחטא (מוות) המשיך לשלוט (אל הרומיים 5:14)ץ כל בני האדם, מאדם ועד מושה, היו כפופים למות, לא בגלל חטאם נגד מצוות התורה. (אשר לא ניתנו עדיין), אלא בגלל שירשו את הטבע החוטא. לאחר מושה, בני האדם היו כפופים למוות הן בגלל החטא שירשו והן בגלל החטא שנזקף לחובתם בגלל שהמרו את מצוות אלוהים.חזור לעמוד הבית בעברית


מהי ההגדרה של חטא?