מהי קהילה, הגדרה של קהילה 

מהי קהילה?שאלה: מהי קהילה?

תשובה:
ישנם אנשים רבים כיום שמבינים שקהילה/ כנסיה הנה רק בניין. אולם אין זו ההגדרה המקראית לכנסיה. המילה כנסיה באה מהמילה היוונית "אקליסיה" אשר מוגדרת "כקהילה,” או "הקרואים" השורש במילה קהילה אינו של בניין אלא של קהל. זוהי אירוניה שכאשר שואלים אנשים לאיזו קהילה הם שייכים הם בדרך כלל עונים, בפטיסטית, לותרנית או דנומינציה אחרת. פעמים רבות הם מתייחסים לדנומניציה או אל הבניין. ראה באל הרומיים 16:4: “...וגם לשלום הקהילה בביתם.” שאול מתייחס לקהילות בבתים, לא לכנסיה כבניין אלה לגוף המאמינים.

הקהילה היא גוף המשיח. באל האפסיים 22-23: 1 נאמר, “וישת כל תחת רגליו, ויתן אותו לראש כל העדה, אשר היא גופו, מלוא הממלא את הכל בכל.” גוף המשיח מורכב ממאמינים מהתקופה של חג השבועות ועד לזמן ההילקחות. קיימים שני היבטים לגוף המשיח:

1. הקהילה האוניברסלית היא הקהילה אשר מורכבת מאלה שיש להם יחסים אישיים עם ישוע המשיח. בראשונה אל הקורינתים 13-14: 12 נאמר, “כי ברוח אחד נטבלנו כולנו לגוף אחד, אם יהודים, אם יוונים, אם עבדים, אם בני חורין וכולנו לרוח אחד הושקינו. כי הגוף לא אבר אחד הוא, כי אם רבים.” אנו רואים שכל מי שמאמין בישוע יש לו חלק בגוף המשיח. הקהילה האמתית ששייכת לאלוהים אינה קהילה מסויימת או בניין או דנומינציה. הקהילה האוניברסלית של אלוהים כוללת את כל אלה שקיבלו ישועה דרך אמונתם בישוע המשיח.

2. הקהילה המקומית מתוארת באל הגלטיים 1-2: 1, “פולוס השליח, לא מבני אדם ולא על ידי בן אדם, כי אם על ידי ישוע המשיח ואלוהים האב אשר העירו מן המתים; וכל האחים אשר עמדי, אל הקהילות אשר בגלטיא.” כאן אנו רואים שבפרובינציה של גלטיא היו קהילות רבות – מה שאנחנו קוראים קהילה מקומית. קהילה בפטיסטית, לותרנית, פנטקוסטלית וכו'. הקהילה האוניברסלית מורכבת מאלה שבוטחים בישוע המשיח לישועתם. חברים בקהילה האוניברסלית צריכים לשאוף להיות בהתחברות ועידוד בקהילה המקומית.

לסיכום, הקהילה אינה בניין או דנומינציה. על פי כתבי הקודש, הקהילה היא גופו של המשיח – כל אלה ששמו את מבטחם בישוע המשיח לישועתם (בשורת יוחנן 3:16; הראשונה אל הקורינתיים 12:13). ישנם כאלה שהנם חלק מהקהילה האוניברסלית (גוף המשיח) וישנם כאלה ששייכים לקהילות המקומיות.חזור לעמוד הבית בעברית


מהי קהילה?