עונש מוות 

מה אומרים כתבי הקודש על עונש מוות?שאלה: מה אומרים כתבי הקודש על עונש מוות?

תשובה:
בתנ"ך מתוארים פשעים הראויים לעונש מוות על פי המצוות הקיימות: רצח (שמות 21:12), חטיפה (שמות 21:16), קיום יחסי מין עם חיות (שמות 22:19), ניאוף (ויקרא 20:10); הומוסקסואליות (ויקרא 20:13), נביאי שקר (דברים 13:5), זנות ואונס (דברים 22:4) ופשעים נוספים אחרים. מכל מקום, אלוהים לעיתים קרובות הראה רחמים כאשר היה צורך בעונש מוות. דוד נאף ורצח, אולם אלוהים לא דרש שחייו יילקחו (שמואל ב' 1-5:11, 14-17, שמואל ב' 12:13). באופן אולטימטיבי, התוצאה של כל חטא שבוצע צריכה להיות עונש מוות (אל הרומיים 6:23). תודה לאלוהים על כך שהוא מוכיח את אהבתו אלינו בכך שהוא לא מרשיע אותנו (אל הרומיים 5:8).

כאשר הפרושים הביאו בפני ישוע אישה אשר נתפסה בגין מעשה ניאוף ושאלו אותו אם היא צריכה להיסקל, ישוע השיב, "...מי בכם זך בלי פשע הוא ראשונה ידה בה אבן" (יוחנן 8:7). אין בזאת להצביע על כך שישוע דחה את עונש המוות בכל המקרים. ישוע חשף כאן את הצביעות של הפרושים. הפרושים רצו להכשיל את ישוע בכך שיפר את מצוות התנ"ך ... לא באמת היה אכפת להם שהאישה תסקל (איפה היה הגבר שנתפס גם הוא בניאוף?) אלוהים היה זה שחוקק את עונש המוות: "שופך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלוהים עשה את האדם" (בראשית 9:6). ישוע אכן היה תומך בעונש מוות במקרים מסוימים. ישוע גם הוכיח את החסד כאשר היה ראוי לקבל עונש מוות (יוחנן 1-11: 8). השליח שאול בהחלט מכיר בכוח של השלטון לחוקק עונש מוות כאשר יש בכך צורך (אל הרומיים 1-5: 13).

אם בכך באופן בסיסי, אנו חוזרים להתחלה. כן, אלוהים מרשה עונש מוות. אולם באותו הזמן, אלוהים אינו תמיד נותן עונש מוות גם כאשר מגיע. אם כך, מה צריכה להיות השקפתם של המאמינים לגבי עונש מוות? ראשית, אנו צריכים לזכור שאלוהים הנהיג את עונש המוות בדברו; לפיכך, יהיה זה חצוף מצידנו לחשוב שאנו יכולים להנהיג סטנדרטים גבוהים יותר ממנו או להיות יותר נדיבים ממנו. לאלוהים יש את הסטנדרט הגבוה יותר מכל יצור והוא מושלם. הסטנדרט הזה מתייחס לא רק אלינו אלא אל עצמו. לפיכך, הוא אוהב באהבה אינסופית, הוא מרחם ברחמים אינסופיים. אנו גם רואים את זעמו בצורה אינסופית, וכול זאת מתקיים באיזון מושלם.

שנית, אנו צריכים להכיר בכך שאלוהים נתן לשלטונות את הסמכות על מנת לקבוע מתי יש צורך בעונש מוות (בראשית 9:6; אל הרומיים 1-7: 13). אין זה לפי כתבי הקודש להצהיר כי אלוהים מתנגד לעונש מוות בכל המקרים. המאמינים אינם צריכים לשמוח כאשר מתבצע עונש מוות, אולם באותו הזמן, המאמין אינו צריך להלחם נגד זכות השלטונות להוציא להורג עבריין שביצע פשעים נוראים.חזור לעמוד הבית בעברית


מה אומרים כתבי הקודש על עונש מוות?