רדיפת המאמין
 

אם אני אתחיל להאמין בישוע, משפחתי תתכחש לי ואני אהיה נרדף ע"י בני עמי. מה אני עושה?שאלה: אם אני אתחיל להאמין בישוע, משפחתי תתכחש לי ואני אהיה נרדף ע"י בני עמי. מה אני עושה?

תשובה:
לעתים קרובות קשה למאמין לחיות בתוך עם שבו הדת הנה חלק מהתרבות, המחיר הוא גבוה. כתבי הקודש הנם דבר אלוהים, ולכן הם כוללים את ההבנה לכל תלאות ומצוקות החיים, ללא קשר לזמן ולמקום. ישוע הבהיר כי ההליכה אחריו הינה משימה הכרוכה בסיכון. בעצם זה מסכן את כל מה שיש לנו. ראשית, זה עולה לנו בעצמנו. ישוע אמר לקהל שהלך אחריו "החפץ ללכת אחרי, יכחש בנפשו וישא את צלבו וילך אחרי”(בשורת מרקוס 8:34). הצלב היה כלי אשר שימש למוות, וישוע הבהיר שללכת אחריו משמעותו מוות לעצמנו. כל הרצונות והשאיפות הפיזיות שלנו צריכים "להיצלב" על מנת שנוכל להתמיד בחיינו החדשים איתו, כי אין אף אחד שיכול לשרת שני אדונים (בשורת לוקס 16:13). אולם החיים החדשים הללו הנם נפלאים ובעלי ערך רב יותר מכל דבר אחר שאנו יכולים להחזיק בו בעולם הזה.

שנית, ההליכה אחרי ישוע יכולה להעלות לנו במשפחה ובחברים. ישוע הסביר בבשורת מתי 32-39: 10 שבואו יביא למחלוקות בין ההולכים אחריו למשפחותיהם, אולם מי שלא ישנא (הכוונה לאוהב פחות) את משפחתו אינו ראוי ללכת אחריו. אם אנו מתכחשים לישוע כל מנת לשמור את השלום במשפחתנו הארצית , הוא יתכחש לנו בשמים, ואם ישוע מתכחש לנו, תימנע מאיתנו הכניסה לגן העדן. אולם אם אנו מתוודים עליו לפני בני אדם, מבלי להתחשב במחיר האישי שאולי נצטרך לשלם, הוא יאמר לאביו, “הוא שייך לי – ברוך הבא למלכותי.” חיים נצחיים הינם "יהלום בעל ערך רב" כפי שמתואר בבשורת מתי 44-45: 13 ואשר שווה להקריב עבורם את כל רכושנו. אין זה עוזר להאחז בדברים שהם בעלי החיים קצרים ובני חלוף ולאבד את הנצח. “כי מה יסכון לאדם כי יקנה את כל העולם ונשחתה נפשו?” (בשורת מרקוס 8:36). ג'ים אליוט, השליח אשר נהרג בהביאו את בשורת המשיח אל האינדיאנים באקוודור, אמר, “מי שנותן את מה שאינו יכול להרוויח אינו יכול לשמור את אשר אינו יכול לאבד.”

ישוע גם הבהיר שרדיפות למען שמו הינן בלתי נמנעות. הוא מעודד אותנו לצפות שזה יהיה חלק בלתי נפרד ממה שמיועד לתלמידיו, ומעודד אותנו לעמוד ברדיפות. הוא אפילו קורא למי שנרדף "מבורך" ואומר לנו "אשרי הנרדפים על דבר הצדקה, כי להם מלכות השמים. אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם וידברו בשקר עליכם כל רע בעבורי. שמחו וגילו, כי שכרכם רב בשמים; כי רדפו את הנביאים אשר היו לפניכם” (בשורת מתי 10-12: 5). הוא מזכיר לנו שעבדיו תמיד היו נרדפים. הנביאים בתנ"ך היו נרדפים, מושמצים, מעונים, ונרצחים ואפילו במקרה אחד חצו את אחד הנביאים לחצי (אל העבריים 11:37) . כל השליחים (חוץ מיוחנן אשר הוגלה לאי פטמוס) הוצאו להורג בגלל שבישרו על ישוע. עפ"י המסורת שמעון פטרוס התעקש להצלב עם ראשו למטה כיוון שהוא חשב את עצמו לא ראוי למות באותה הדרך כמו אדונו. עדיין הוא כתב באיגרתו הראשונה "אם יחרפו אתכם למען שם המשיח אשריכם; כי נחה עליכם רוח הכבוד רוח אלוהים” (הראשונה לפטרוס 4:14). השליח שאול נכלא, הוכה ונסקל מספר פעמים בגלל שבישר על המשיח, אולם הוא חשב שסבלו אינו ראוי להזכרה בהשוואה לתהילה שהוא ידע שמחכה לו (אל הרומיים 8:18).

בעוד המחיר להליכה אחרי ישוע נראה גבוה, ישנו גמול ארצי כמו גם גמול בשמים. ישוע הבטיח להיות איתנו תמיד, ועד לקץ העולם (בשורת מתי 28:20); הוא לעולם לא יעזוב או ינטוש אותנו (אל העברים 13:5); הוא מכיר את הכאב והסבל, כיוון שהוא בעצמו סבל למעננו (הראשונה לפטרוס 2:21); אין לאהבתו אלינו גבול, והוא לעולם לא יינסה אותנו מעבר ליכולת שלנו לעמוד בזאת ותמיד יתן לנו דרך לעמוד בניסיון (הראשונה אל הקורינתיים 10:13). כאשר אנו הראשונים ממשפחתנו המקבלים את ישוע, אנו הופכים להיות חלק ממשפחת אלוהים ואנו שגריריו לכל אלה שאנו אוהבים ולעולם. ככאלה, אנו יכולים לשמש ככלי שאלוהים משתמש על מנת לקרוא אל האחרים אליו, והוא נותן לנו את השמחה אשר עולה על כל דבר אחר שאנו מסוגלים לדמיין.


חזור לעמוד הבית בעברית


אם אני אתחיל להאמין בישוע, משפחתי תתכחש לי ואני אהיה נרדף ע"י בני עמי. מה אני עושה?