השתתפות בקהילה



 

מדוע חשוב להיות חלק מקהילה?



שאלה: מדוע חשוב להיות חלק מקהילה?

תשובה:
כתבי הקודש מורים לנו שעלינו להיות חלק מקהילה על מנת שנוכל להלל את אלוהים עם מאמינים אחרים ונוכל ללמוד את דבר אלוהים ולהתבגר מבחינה רוחנית (מעשי השליחים 2:42; אל העברים 10:25). הקהילה היא המקום שבו מאמינים יכולים לאהוב אחד את השני (אל העברים 10:24), לשרת אחד את השני (אל הגלטים 5:13), להורות אחד לשני (אל הרומיים 15:14), לכבד אחד את השני (אל הרומיים 12:10), ולהיות אדיב ורחמן אחד אל השני (אל האפסיים 4:32).

כאשר אדם בוטח בישוע המשיח כמושיעו האישי, הוא הופך להיות חלק מגוף המשיח (הראשונה אל הקורינתיים 12:27). על מנת שהקהילה תוכל לתפקד כיאות, כל "חלקי הגוף" צריכים להיות נוכחים (הראשונה אל הקורינתים 14-20: 12). כמו כן, מאמין לעולם לא יוכל להגיע לבגרות רוחנית ללא העזרה והעידוד של מאמינים אחרים (הראשונה אל הקורינתים 21-26: 12). מסיבות אלה, השתתפות בקהילה, והתחברות עם מאמינים אחרים צריכה להיות חלק בלתי נפרד מחיי המאמין. השתתפות שבועית בקהילה אינה חובה על המאמין, אולם משהו אשר בוטח בישוע צריך לשאוף להלל את אלוהים, ללמוד את דברו ולהיות בהתחברות עם מאמינים אחרים.



חזור לעמוד הבית בעברית


מדוע חשוב להיות חלק מקהילה?