גוף נפש רוח
 

האם יש לנו שניים או שלושה חלקים? האם אנחנו גוף, נפש ורוח – או – גוף, נפש-רוח?שאלה: האם יש לנו שניים או שלושה חלקים? האם אנחנו גוף, נפש ורוח – או – גוף, נפש-רוח?

תשובה:
בבראשית 26-27: 1 נאמר "ויאמר אלוהים: נעשה אדם בצלמנו כדמותנוף וירדו בדגת היום ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרומש על הארץ: ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם."

פסוקים אלה מציינים שיש משהו מיוחד באנושות מכל שאר הבריאה. הכוונה הייתה שלבני האדם יהיה קשר עם אלוהים, לפיכך, אלוהים ברא אותנו מבחינה גשמית ומבחינה רוחנית. האספקטים הגשמיים בוודאי הם אלה אשר הינם ברורים: הגוף הפיזי, אברי הגוף הפנימיים וכו' אלה מתקיימים כל זמן שהאדם חי. האספקטים הרוחניים הינם אלה אשר כוללים: נפש, רוח, אינטלקט, רצון, מצפון וכו'. אפיונים אלה ממשיכים לאחר המוות הפיזי של האדם.

כל בני האדם מחזיקים במאפיינים הגשמיים והרוחניים בעצם קיומם. ברור שלכל בני האדם יש גוף אשר מכיל בשר, דם, עצמות, איברים ותאים. מכל מקום, הויכוח מתעורר בדרך כלל על המאפיינים המופשטים של בני האדם. מה אומרים כתבי הקודש על כך? בבראשית 2:7– נאמר שהאדם נברא כנפש חיה. במדבר 16:22- "ויפלו על פניהם ויאמרו: אל, אלוהי הרוחות לכל בשר האיש אחד יחטא ועל העדה תקצוף?" פסוק זה מכנה את אלוהים כאלוהי הרוחות אשר נמצאים בכל בני האדם. משלי 4:23- "מכל משמר נצור לבך כי ממנו תוצאות חיים" פסוק זה מציין כי הלב הינו המקום המרכזי של הרצונות והרגשות של בני האדם. מעשי השליחים 23:1- "ויבט פולוס אל הסנהדרין ויאמר: אנשים אחים בכל תומת לבבי (מצפוני) התהלכתי לפני אלוהים עד היום הזה" אל הרומיים 1-2: 12- "ועתה הנני מזהיר אתכם, אחי, ברחמי אלוהים, אשר תשימו את גויותכם קרבן חי וקדוש ונרצה לאלוהים והייתה זאת עבודתכם השכלית ואל תשתוו לעולם הזה, כי אם התחלפו בהתחדש דעתכם, למען תבחנו לדעת מה הוא רצון האלוהים הטוב והנחמד והשלם." אפשר לראות אספקטים שונים של החלק הרוחני באנושות, וכי כל בני האדם מתחלקים בתכונות הרוחניות. רשימה זו של אזכורים רק מגרדת את פני השטח.

בעוד דיונים רבים על האספקט הרוחני בבני האדם מתמקד על נפש ורוח, הכתובים מדגישים יותר מרק שתי איכויות אלה. איכשהו, האספקטים אשר מוזכרים למעלה (נפש, רוח, לב, מצפון ומחשבה) קשורים זה לזה בגישה הדדית. הנפש והרוח, למרות שהן קשורות באופן בסיסי לאספקט הרוחני באנושות. הן כנראה מכילות גם אספקטים אחרים. במחשבה זו, האנושיות מתפצלת לשניים (גוף/ נפש-רוח) (דיכוטומי) או מתפצלת לשלוש (טריכוטומיה) (גוף/ נפש/ רוח). זה כמעט בלתי אפשרי להיות דוגמטי. ישנם שלושה טיעונים לשני ההיבטים. פסוק המפתח נמצא באל העברים 4:12, "כי דבר האלוהים חי הוא ופועל גבורות וחד מחרב פיפיות ונכנס עד להבדיל בין נפש לרוח ובין הדבקים למוח, ובוחן מחשבות לבב ומזימותיו" פסוק זה מספר לנו לפחות שני דברים בטיעון. 1) הנפש והרוח יכולים להיות מופרדים. 2) ההפרדה של הנפש והרוח הינו משהו שרק דבר אלוהים יכול להבחין ביניהם. אנו יכולים להיות בטוחים כבני אדם, שיש לנו גוף, נפש, רוח ועוד! מכל מקום, במקום להתרכז באספקטים האלה, עדיף להתרכז בבורא, "אודך על כי נוראות נפליתי" (תהילים 139:14).


חזור לעמוד הבית בעברית


האם יש לנו שניים או שלושה חלקים? האם אנחנו גוף, נפש ורוח – או – גוף, נפש-רוח?