טבילה משיחית
 

מהי חשיבות הטבילה עבור המאמינים?שאלה: מהי חשיבות הטבילה עבור המאמינים?

תשובה:
טבילה משיחית, עפ"י הכתובים, הינה עדות חיצונית למה שארע באופן פנימי בחייו של המאמין. טבילה משיחית הינה אילוסטרציה להזדהות עם מותו של ישוע, קבורתו ותחייתו. בכתובים מוצהר, “או האינכם יודעים, כי כולנו הנטבלים למשיח ישוע למותו נטבלנו? לכן נקברנו אתו בטבילה למות, למען כאשר נעור המשיח מן המתים בכבוד, האב, כן נתהלך גם אנחנו בחיים מחודשים" (אל הרומיים 3-4: 6). בטבילה משיחית, הפעולה של טבילה במים מציירת את הקבורה עם המשיח. הפעולה של היציאה מתוך המים מציירת את התחייה עם המשיח.

שני תנאים צריכים להתקיים לפני טבילתו של המאמין: 1) על האדם שניטבל לבטוח בישוע המשיח כמושיעו. 2) על האדם שניטבל להבין את משמעות הטבילה. אם האדם מכיר בישוע המשיח כמושיעו, מבין כי משמעותה של הטבילה הנה צעד של ציות והצהרה פומבית לאמונתו במשיח והוא חפץ להיטבל אזי לא קיימת שום סיבה למנוע זאת ממנו. על פי הכתובים טבילה משיחית הינה בפשטות צעד של ציות, הצהרה פומבית על אמונה במשיח והתחייבות אליו, הזדהות עם מותו של ישוע, קבורתו ותחייתו.


חזור לעמוד הבית בעברית


מהי חשיבות הטבילה עבור המאמינים?