טבילה ברוח הקודש 

מהי טבילה ברוח הקודש?שאלה: מהי טבילה ברוח הקודש?

תשובה:
הטבילה ברוח הקודש יכולה להיות מוגדרת כפעולה אשר דרכה אלוהים שם את המאמין באיחוד עם המשיח ועם מאמינים אחרים בגוף המשיח ברגע הישועה. הראשונה אל הקורינתיים 12-13: 12 ואל הרומיים 1-4: 6 הנם קטעים מרכזיים בכתבי הקודש אשר בהם אנו מוצאים את הלימוד הזה. בראשונה אל הקורינתיים 12:13 נאמר, “כי ברוח אחד נטבלנו כולנו לגוף אחד, אם יהודים, אם יוונים, אם עבדים, אם בני חורין וכולנו לרוח אחד השקינו.” באל הרומיים 1-4: 6 נאמר, “אם כן מה נאמר? הנעמוד בחטא, למען ירבה החסד? חלילה לנו! כי מתנו לחטא, ואיך נוסיף לחיות בו? או האינכם יודעים, כי כולנו הנטבלים למשיח ישוע למותו נטבלנו? לכן נקברנו אתו בטבילה למות, למען כאשר נעור המשיח מן המתים בכבוד האב, כן נתהלך גם אנחנו בחיים מחודשים.” למרות שרוח אלוהים אינו מוזכר באופן ספציפי באל הרומיים 6, מתואר כאן מעמדו של המאמין לפני אלוהים, בראשונה אל הקורינתים 12 נאמר לנו כיצד זה קורה.

לפנינו שלוש עובדות נחוצות שעוזרות לנו להביט בעניין ולגבש את הבנתנו לגבי טבילה ברוח הקודש. ראשית, בראשונה אל הקורינתים 12:13 נאמר בבירור כי כולם נטבלו והושקו (שכינת הרוח). שנית, אין מקום בכתובים אשר מטיף למאמינים להיטבל עם / ב/ ע"י הרוח. דבר זה מציין שכל המאמינים התנסו ברוח הקודש. לבסוף, באל האפסיים 4:5 נראה שמתייחס אל טבילה ברוח הקודש. אם זהו אכן המקרה, טבילה ברוח הנה מציאות עבור כל מאמין, בדיוק כמו "אמונה אחת" ו"אב אחד”.

מסקנה, הטבילה ברוח הקודש פועלת בשני תחומים 1) היא מחברת את גוף המשיח ו 2) היא מממשת את הצליבה עם ישוע. כשאנו חלק מגוף המשיח זה אומר שאנו קמים לתחייה אתו לחיים חדשים (אל הרומיים 6:4). אנו צריכים להשתמש במתנותינו הרוחניות על מנת שגוף המשיח יפעל כפי שנאמר בהקשר זה בראשונה אל הקורינתיים 12:13. התנסות בטבילה רוחנית אחת משרתת כבסיס לשמירה על אחדות הקהילה, כפי שנאמר בהקשר זה באל האפסיים 4:5. כאשר אנו מזדהים עם מותו של ישוע, קבורתו, ותחייתו דרך הטבילה ברוח הקודש אנו מייסדים את הבסיס להכרה שבהפרדה מהכוח של שכינת החטא והליכתנו בחיים מחודשים (אל הרומיים 1-10: 6; אל הקולוסים 2:12).חזור לעמוד הבית בעברית


מהי טבילה ברוח הקודש?