דברים רעים לאנשים טובים
 

מדוע אלוהים מרשה שדברים רעים יקרו לאנשים טובים?שאלה: מדוע אלוהים מרשה שדברים רעים יקרו לאנשים טובים?

תשובה:
מדוע דברים רעים קורים לאנשים טובים? זוהי אחת מן השאלות הקשות ביותר בכל התאולוגיה. אלוהים הוא נצחי, אינסופי, יודע- הכול, נמצא בכל מקום, ריבון מעל הכל וכו'.מדוע אנחנו בני האדם (לא נצחיים, לא אינסופיים או לא ריבוניים מעל הכול) מצפים להיות מסוגלים להבין את דרכי אלוהים? ספר איוב עוסק בנושא זה. אלוהים הרשה לשטן לעשות כל דבר שהוא חפץ לעשות לאיוב חוץ מאשר לקחת את חייו. מהי תגובתו של איוב? “הן יקטלני לא איחל אך דרכי אל פניו אוכיח" (איוב 13:15). “... יהוה נתן ויהוה לקח, יהי שם יהוה מבורך" (איוב 1:21). איוב לא הבין מדוע אלוהים הרשה את מה שהוא הרשה., אולם הוא ידע שאלוהים הוא טוב ולכן המשיך לבטוח בו. באופן אולטימטיבי זו צריכה להיות גם התגובה שלנו. אלוהים הוא טוב, צדיק, אוהב ורחמן. לעתים דברים קורים לנו שאנחנו פשוט לא יכולים להבין. מכל מקום, במקום להטיל ספק בטובו של אלוהים, תגובתנו צריכה להיות ביטחון בו. “בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תישען: בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך" (משלי 5-6: 3).

אולי שאלה טובה יותר תהיה, “מדוע דברים טובים קורים לאנשים רעים?” אלוהים קדוש (ישעיהו 6:3; התגלות 4:8). בני האדם הם חוטאים (אל הרומיים 3:23; 6:23). האם אתה רוצה לדעת מהי ההשקפה של אלוהים על האנושות? “ככתוב: אין צדיק אין גם אחד. אין משכיל, אין דורש את אלוהים. הכול סר, יחדיו נאלחו; אין עושה טוב, אין גם אחד. קבר פתוח גרונם, לשונם יחליקון, חמת עכשוב תחת שפתימו; אשר אלה פיהם מלא ומרורות. רגליהם ימהרו לשפוך דם. שוד ושבר במסילותם, ודרך שלום לא ידעו. אין פחד אלוהים לנגד עיניהם" (אל הרומיים 10-18: 3). מגיע לכל אדם בעולם להיזרק לגהנום ברגע זה ממש. כל שנייה שאנחנו חיים עלי אדמות היא בחסדו של אלוהים. אפילו הסבל הגדול ביותר שנעבור בעולם הזה הוא רחמים לעומת מה שמגיע לנו, גהינום נצחי באגם האש.

"אבל בזאת הודיע האלוהים את אהבתו אלינו, כי המשיח מת בעדנו בהיותנו עוד חטאים" (אל הרומיים). למרות הרוע, הרשע, הטבע החוטא של בני האדם בעולם, אלוהים עדיין אוהב אותנו. הוא אוהב אותנו מספיק כדי למות ולקחת את העונש שמגיע לנו עבור חטאינו (אל הרומיים 6:23). כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להאמין בישוע המשיח (בשורת יוחנן 3:16; אל הרומיים 10:9) על מנת שיסלח לנו ותינתן לנו הבטחה לבית בגן העדן (אל הרומיים 8:1). מה שמגיע לנו = גיהנום. מה שניתן לנו = חיים נצחיים בגן העדן אם רק נאמין. נאמר כבר, כי העולם הזה הוא רק הגיהנום הכי נורא שבו המאמינים מתנסים, והעולם הזה הוא רק גן העדן שאלו שאינם מאמינים יתנסו בו. בפעם הבאה שנישאל את השאלה הזו, “מדוע אלוהים מרשה שדברים רעים יקרו לאנשים טובים?”, אולי אנו צריכים לשאול, “מדוע אלוהים מרשה שדברים טובים יקרו לאנשים טובים?”


חזור לעמוד הבית בעברית


מדוע אלוהים מרשה שדברים רעים יקרו לאנשים טובים?