ביטחון בישועה 

איך אני יכול לדעת בביטחון שאני נושע?שאלה: איך אני יכול לדעת בביטחון שאני נושע?

תשובה:
איך אני יכול לדעת בביטחון שאני נושע? שים לב אל הראשונה ליוחנן 11-13: 5: “וזאת היא העדות, כי חיי עולמים נתן לנו האלוהים, והחיים האלה בבנו המה, אשר יש לו הבן יש לו החיים; ואשר אין לו בן האלוהים אין לו חיים. וזאת כתבתי אליכם (המאמינים בשם בן האלוהים), למען תדעון שיש לכם חיי עולם ולמען תאמינו בשם בן האלוהים.” מיהו זה שיש לו את הבן? אלה אשר האמינו בו וקיבלו אותו (יוחנן 1:12). אם יש לך את ישוע, יש לך חיים. חיים נצחיים. לא זמניים, אלה לנצח.

אלוהים מעוניין בכך שיהיה לנו בטחון בישועה שלנו. איננו יכולים לחיות את חיינו המשיחיים בדאגה ובהתחבטות יומיומית בשאלה אם אנו באמת נושעים או לאו. זוהי הסיבה שאנו מוצאים בכתובים את תכנית הישועה בצורה כל כך ברורה. האמינו בישוע המשיח ותיוושעו (יוחנן 3:16; מעשי השליחים 16:31). האם אתה מאמין שישוע הוא המושיע, אשר מת על מנת לשלם את העונש עבור חטאיך (אל הרומיים 5:8; השנייה אל הקורינתיים 5:21)? האם אתה בוטח בישוע בלבד עבור ישועתך? אם תשובתך חיובית, אז אתה נושע! ביטחון אומר שאתה יכול מעל כל ספק להכיר במציאות של ישועתך הנצחית.

ישוע בעצמו הצהיר לגבי אלה שהאמינו בו: “ואני אתן להן חיי עולמים; ולא תאבדנה לנצח ואיש לא יחטוף אתהן מידי. האב אשר נתנן לי גדול הוא על כל ואיש לא יחטוף אתהן מיד האב.” (בשורת יוחנן 28-29:10). שוב, הושם יותר דגש על "הנצח.” חיים נצחיים הנם חלק מאותו הנצח. אין אחד, אפילו לא אתה בעצמך, אשר יכול לקחת ממך את מתנת הישועה שניתנה לך ע"י אלוהים.

למד וזכור את דבר אלוהים. אנו שומרים את דבר אלוהים בלבבנו על מנת שלא נחטא נגדו (תהלים 119:11), וזה גם כולל את הספקות שיש לנו. בטח במה שיש לדבר אלוהים להגיד לך: במקום הספקות שיש לך אתה יכול לחיות בביטחון! אנו יכולים לבטוח בדבריו של ישוע עצמו שישועתנו לעולם לא תהיה מוטלת בספק. הביטחון שלנו מבוסס על אהבתו של אלוהים אלינו דרך ישוע המשיח. איגרת יהודה פסוקים 24-25, “לאשר יכול לשמרכם בבלי מכשול ולהעמיד אתכם בששון תמימים לפני כבודו, לאלוהים אשר לו לבדו החכמה, המושיע אותנו בישוע המשיח אדוננו,לו הכבוד והגדולה והעוז והממשלה, מעתה ולעולמי עד. אמן.”חזור לעמוד הבית בעברית


איך אני יכול לדעת בביטחון שאני נושע?