תשובה לתפילות
 

כיצד יכולות התפילות שלי להיענות עיי אלוהים?שאלה: כיצד יכולות התפילות שלי להיענות עיי אלוהים?

תשובה:
אנשים רבים רואים "בתשובה לתפילה" כאילו שאלוהים אסף בקשות לתפילה אשר הובאו לפניו. אם לא ניתנת תשובה לתפילה, לעתים מבינים זאת כתפילה שלא נענתה. מכל מקום, זוהי הבנה מוטעית של תפילה. אלוהים עונה לכל תפילה אשר מובאת אליו. מה שעלינו לזכור הנה העובדה שלעיתים אלוהים גם עונה "לא" או "חכה." אלוהים מבטיח לענות לתפילותינו כאשר אנו מתפללים עפ"י רצונו. בראשונה ליוחנן 14-15: 5 נאמר, "וזה הוא ביטחוננו אליו אשר אם נשאל דבר כפי רצונו ישמענו: ומדעתנו כי ישמענו לכל אשר נשאל נדע גם זאת כי נשיג את המשאלות אשר שאלנו ממנו."

מה הכוונה בלהתפלל לפי רצון אלוהים? להתפלל לפי רצון אלוהים זה אומר להתפלל עבור דברים אשר יכבדו ויפארו את אלוהים ו/או להתפלל עבור דברים אשר הכתובים מבהירים לנו כי הם לפי רצון אלוהים עבורנו. אם נתפלל עבור משהו אשר איננו מכבד את אלוהים או אשר איננו כפי רצון אלוהים עבור חיינו, אלוהים לא ייתן לנו את מה שאנחנו מבקשים. באיגרת יעקוב 1:5 נאמר, "ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשה מאלוהים הנותן לכול בנדיבה ובאין גערה ותינתן לו." למד את מה שיש לכתובים לאמור בקשר לרצון אלוהים עבור חייך. ככל שנבין טוב יותר את דבר אלוהים, נדע טוב יותר כיצד ועבור מה להתפלל. ככל שנדע טוב יותר עבור מה עלינו להתפלל, חיי התפילה שלנו יהיו יעילים יותר.


חזור לעמוד הבית בעברית


כיצד יכולות התפילות שלי להיענות עיי אלוהים?