מלאכים בכתבי הקודש 

מה אומרים כתבי הקודש על מלאכים?שאלה: מה אומרים כתבי הקודש על מלאכים?

תשובה:
מלאכים הנם ישות רוחנית. הם בעלי אינטליגנציה, רגשות ורצונות. זה נכון גם לגבי מלאכים טובים והן לגבי מלאכים סוררים. מלאכים הנם בעלי אינטליגנציה (מתי 8:29; השנייה אל הקורינתיים 11:3; הראשונה לפטרוס 1:12), הם מראים רגשות (לוקס 2:13; יעקוב 2:19; התגלות 12:17), מוכיחים שיש להם רצונות (לוקס 28-31: 8; השנייה לטימותיאוס 2:26; יהודה 6). מלאכים הם ישויות רוחניות (אל העבריים 1:14), ללא גוף פיזי.

הידע אשר יש למלאכים הנו מוגבל בגלל העובדה שהם יצורים שנבראו. זה אומר שאין הם יודעים כל דבר שאלוהים יודע (מתי 24:36). אולם ניראה שיש להם יותר ידע מאשר לבני אדם. מכל מקום, כנראה שיש לכך שלוש סיבות: 1) מלאכים נבראו כיצורים נעלים יותר מאשר בני אדם. לכן יש להם ידע רב יותר. 2) מלאכים לומדים את כתבי הקודש ואת העולם בצורה יסודית יותר מאשר בני האדם מקבלים יותר ידע מכך (יעקוב 2:19; התגלות 12:12). 3) מלאכים מקבלים ידע דרך התבוננות על פעילות בני האדם. שלא כמו בני אדם, מלאכים אינם צריכים ללמוד על העבר; הם התנסו בו. לפיכך, הם יודעים כיצד אחרים יפעלו ויגיבו במצבים ויכולים לחזות בדרגה נעלה יותר את הדיוק של איך גם אנחנו ננהג במצבים דומים.

למרות שיש להם רצונות, המלאכים הם כמו כל היצורים כפופים לרצונו של אלוהים. מלאכים טובים נשלחים ע"י אלוהים לעזור למאמינים (אל העבריים 1:14). הנה כמה מהפעילויות אשר מיוחסות למלאכים:

א. הם מהללים את אלוהים (תהילים 1,2: 148; ישעיהו 6:3).

ב. הם עובדים את אלוהים (אל העבריים 1:6; התגלות 8-13: 5)

ג. הם שמחים במה שאלוהים עושה (איוב 6-7: 38)

ד. הם משרתים את אלוהים (תהילים 103:20; התגלות 22:9)

ה. הם מופיעים בפני אלוהים (איוב 1:6; 2:1)

ו. הם משמשים כלי למשפטו של אלוהים (התגלות7:1; 8:2)

ז. הם מביאים תשובות לתפילות (מעשי השליחים 5-10: 12)

ח. הם עוזרים בהבאת אנשים לאמונה בישוע המשיח (מעשי השליחים 8:26; 10:3)

ט. הם משגיחים על המאמינים בעבודתם ובסבלם (הראשונה אל הקורינתיים 4:9; 11:10; אל האפסיים 3:10; הראשונה לפטרוס 1:12)

י. הם מעודדים בזמן של סכנה (מעשי השליחים 23,24: 27)

כ. הם משגיחים בזמן מותם של הצדיקים (לוקס 16:22)

למלאכים יש תפקיד שונה לגמרי מבני האדם. בני האדם לא הופכים למלאכים לאחר מותם. מלאכים אף פעם לא הפכו ואף פעם לא יהפכו לבני אדם. אלוהים ברא את המלאכים, כפי שהוא ברא את האנושות. בכתבי הקודש לא מוזכר בשום מקום כי המלאכים נבראו בצלמו ובדמותו של אלוהים, כפי שבני האדם נבראו (בראשית 1:26). מלאכים הנם ישויות רוחניות אשר יכולים במידה מסוימת ללבוש צורה פיזית. בני האדם הנם בעיקר יצורים פיזיים אולם עם אספקט רוחני. הדבר הנהדר ביותר שאנו יכולים ללמוד מהמלאכים הוא הציות המוחלט שלהם למצוותיו של אלוהים.חזור לעמוד הבית בעברית


מה אומרים כתבי הקודש על מלאכים?