גיל האדמה
 

מהו גיל האדמה?שאלה: מהו גיל האדמה?

תשובה:
אם אנו מתייחסים לעובדה שלפי כתבי הקודש אדם נברא ביום השישי לקיומה של האדמה, אנו יכולים לקבוע בהתבסס על הכתובים, בערך את גיל האדמה ע"י כך שאנו בוחנים את הפרטים הכרונולוגיים של גזע האדם. זה כמובן בהנחה שהתיאור בבראשית מדויק וכי היום השישי של הבריאה אשר מתואר בבראשית היה באופן מילולי בן 24 שעות, וכי לא היו פערים כרונולוגיים שנויים במחלוקת.

שושלת היוחסין אשר מופיעה בבראשית פרקים 5 ו 11 מספקת את הזמן אשר בו נבראו אדם וצאצאיו אשר הולידו את הדור הבא בשושלת יוחסין רצופה מאדם לאברהם. על ידי כך שקובעים היכן אברהם מתאים להיסטוריה הכרונולוגית וע"י סיכום הגילים אשר מופיעים בבראשית 5 ו 11, זה ברור שכתבי הקודש מלמדים שהאדמה היא בערך בת 6000 שנה, בהבדל של מאות שנים פחות או יותר.

מה בקשר לקביעת הזמן הפופולארית של 4.6 בליון שנים אשר מקובלת ע"י רוב המדענים היום ונלמדת ברוב המוסדות האקדמאים בימינו? גיל זה נובע בעיקר משתי טכניקות של תיארוך: תיארוך רדיומטרי וזמן גיאולוגי. מדענים אשר תומכים בגיל צעיר יותר של בערך 6000 שנה מתעקשים שהתיארוך הרדיומטרי לוקה בכך שהוא מבוסס על סידרת הנחות מוטעות, בעוד הזמן הגיאולוגי לוקה בכך שהוא עוסק בטענות עקיפות. יותר מכך, הנקודה בחשיפת המיתוס של אדמה- עתיקה, הינה הסברה המוטעית כי יש צורך בזמן מאוד ארוך ליצירת רבדים, מאובנים והיווצרות יהלומים, פחמים, שמן, נטיפים וכו'. לבסוף, אלה שתומכים בגיל- צעיר של האדמה מציגים הוכחות חיוביות לגיל צעיר של האדמה במקום ההוכחות של גיל-עתיק. מדענים של אדמה-צעירה מכירים בכך שהם במיעוט כיום אולם הם מתעקשים שדרגתם תעלה במשך הזמן כאשר יותר ויותר מדענים יבחנו מחדש את ההוכחות הקיימות לגיל- צעיר לעומת ההוכחות המקובלות כרגע לגיל-עתיק.

בסופו של דבר, קשה להוכיח את גיל האדמה. בין אם 6000 שנה או 4.6 בליון שנה – שתי ההשקפות (וכל מה שביניהן) נשענות על אמונה והשערות. אלה אשר מחזיקים בהשקפה של 4.6 בליון שנה בוטחים כי אפשר לסמוך על שיטות כמו תיארוך רדיומטרי וכו'. אלה אשר מחזיקים בהשקפה של 6000 שנה בוטחים כי כתבי הקודש הינם אמת, וכי ישנם גורמים נוספים אשר מסבירים "כביכול" את גילה של האדמה, כמו המבול, או אלוהים שברא את העולם למצב "שנראה" כאילו שהיה קיים כבר זמן רב. לדוגמא, אלוהים ברא את אדם וחוה כבני אדם בוגרים. אם רופא היה בודק את אדם וחוה ביום שבו הם נבראו, הוא היה מעריך שהם בשנות העשרים שלהם (או באיזה גיל אחר שהם נראו) – כאשר, זוהי עובדה שאדם וחווה היו בני יום אחד בלבד. בכל מקרה, תמיד יש סיבה טובה לבטוח בדבר אלוהים לעומת דבריהם של מדענים אתיאיסטים בעלי מצע אבולוציוני.חזור לעמוד הבית בעברית


מהו גיל האדמה?