הניצחון על החטא
 

כיצד אוכל להתגבר על החטא בחיי?שאלה: כיצד אוכל להתגבר על החטא בחיי?

תשובה:
כתבי-הקודש מדברים על האמצעים העומדים לרשותנו אשר במידה אם נחזיק בם נוכל להתגבר על החטא:

1) רוח הקודש – אחת מהמתנות שאלוהים נתן לנו (לקהילתו) על מנת לחיות חיי ניצחון דרך רוח הקודש. אלוהים שם ניגוד בין מעשי הבשר לבין פירות רוח הקודש באל הגלטיים 25-16: 5. בקטע זה אנו נקראים ללכת ברוח. אמנם רוח הקודש נמצא כבר בקרב המאמינים שקיבלו את ישוע אולם הקטע הזה אומר לנו כי אנחנו צריכים "ללכת ברוח", להיכנע לשליטתו. המשמעות היא שצריך לבחור לתת לרוח הקודש להניע את חיינו יותר מאשר רק לרדוף אחרי דברים בשריים (חומריים).

ההבדל שרוח הקודש יכול לחולל בחייו של המאמין מתבטא גם בחייו של שמעון פטרוס, אשר לפני שהתמלא ברוח הקודש התכחש לישוע שלוש פעמים, ולאחר שהתמלא ברוח הקודש הצהיר כי ילך אחרי ישוע גם אם דבר זה יעלה לו בחייו. לאחר שהתמלא ברוח קודש, הוא דיבר בחג השבועות אל היהודים בפתיחות ובתוקף על המושיע שלו.

כאשר אדם "הולך ברוח" ואינו מנסה להסתיר את רוח הקודש שלוחש לו ("להעציב את רוח הקודש" כפי שמוזכר בראשונה אל התסלוניקיים 5:19) אלא מבקש להיות מלא ברוח (אל האפסיים 21-18: 5). כיצד אפשר להתמלא ברוח הקודש? ראשית, זוהי החלטתו של אלוהים כפי שגם היה בתקופת התנ"ך. הוא בחר יחידים באירועים ספציפיים בתנ"ך על מנת למלא את אותם יחידים אשר דרכם הוא בחר להשלים את המשימה שהוא רצה למלא (בראשית 41:38; שמות 31:3; במדבר 24:2; שמואל א' 10:10 וכו'). אני מאמין שקיימות גם הוכחות באל האפסיים 21-18: 5 ובאל הקולוסים 3:16 אשר מצינות את העובדה שאלוהים בחר למלא את אלה אשר "מילאו" את עצמם בדבר אלוהים. עובדה זו מביאה אותנו לאמצעי הבא.

2) דבר אלוהים, כתבי הקודש – בשנייה אל טימותיאוס 17-16: 3 נאמר שאלוהים נתן לנו את דברו על מנת לצייד אותנו לכל מעשים טובים. הוא מלמד אותנו כיצד ניתן לחיות את מה שאנחנו מאמינים בו, הוא מראה לנו שכאשר אנחנו בוחרים ללכת בדרך הרעה, הוא עוזר לנו לחזור אל הדרך הנכונה ועוזר לנו להישאר עליה. כפי שנאמר באל העבריים 4:12 "שהרי דבר האלוהים חי ופועל, וחד הוא מחרב פיפיות וחודר עד להבדיל בין נפש לרוח ובין פרקים למוח העצמות ובוחן מחשבות הלב וכוונותיו." והוא גם רואה את הבעיות שבאופן אנושי אי אפשר להתגבר עליהם. המחבר של ספר תהילים מדבר על הכוח שמשנה חיים שקיים בדבר אלוהים בתהילים 119:9,11,105 ופסוקים אחרים. ליהושע נאמר כי המפתח להצלחתו בהכנעת אויביו (הקבלה למאבק הרוחני שלנו) היה לא לשכוח את האמצעי שקיים בדבר אלוהים, להגות בו יומם ולילה על מנת שיוכל לשמור את דברו. והוא ציית, למרות הוראותיו של אלוהים שלא היו הגיוניות מבחינה צבאית. זה היה המפתח לניצחונו של יהושע בקרבות לכיבוש הארץ המובטחת.

אל האמצעי הזה אנחנו מתייחסים בדרך כלל בצורה שטחית. אנו נותנים לו "תשומת לב" ע"י כך שאנחנו לוקחים את ספרי הקודש לקהילה או כאשר אנו קוראים את "אור לנתיבותינו" או פרק אחד בכתובים ליום, אולם אנו נכשלים בכך שאיננו זוכרים אותו או מתרכזים בו וכן לא מחפשים יישומים שיתאימו לחיינו או מתוודים על החטאים בחיינו שהתגלו לנו דרך הקריאה. ובנוסף איננו מהללים את אלוהים עבור המתנות שהוא מגלה ומעניק לנו דרך הכתובים. לעיתים אנחנו אנורקטיים או בולימים כשזה מגיע אל הכתובים. או שאנחנו מעקלים רק מספיק על מנת לשמור אותנו חיים מבחינה רוחנית ע"י כך שאנחנו "אוכלים" את דבר אלוהים רק כשאנו הולכים לקהילה (אולם זה לעולם אינו מספיק על מנת לחיות חיים משיחיים בריאים) או שאנחנו "אוכלים" בצורה תכופה אולם לא הוגים בו מספיק זמן על מנת לקבל את התזונה הרוחנית הנכונה מכתבי הקודש.

חשוב להדגיש שאם עדיין לא הנהגת לעצמך מנהג ללמוד את דבר אלוהים על בסיס יומיומי בצורה משמעותית , בלימוד בעל-פה של קטע אשר רוח הקודש חקק על לבך. אני מציע שתתחיל לאמץ מנהג זה. מומלץ גם להתחיל לכתוב יומן (במחשב אם אתה מדפיס מהר או בכתב יד). עשה לך הרגל לא לעזוב את כתבי הקודש עד שתכתוב משהו שדיבר אליך. אני לעיתים רושם את התפילה שלי לאלוהים ומבקש ממנו לעזור לי להשתנות כאשר אני מבין שכתבי הקודש מצביעים על הצורך לשינוי בחיי. הכתובים הינם כלי אשר רוח הקודש משתמש בו בחיינו ובחייהם של אחרים (אל האפסיים 6:17), זהו חלק נחוץ וחשוב מהמגן שאלוהים נותן לנו על מנת להלחם את המלחמה הרוחנית (אל האפסיים 18-12: 6)!

3. תפילה – זהו אמצעי חשוב מאוד שאלוהים נתן לנו. שוב, זהו אמצעי שמאמינים משתמשים פעמים רבות "כמס שפתיים" אבל עושים בו שימוש עלוב. אנו משתתפים בפגישות תפילה, זמן תפילה וכו', אולם אנו לא מוצאים את אותה צורת תפילה בתקופת הקהילה הקדומה (מעשי השליחים 3:1; 4:31; 6:4, 3-1: 13 וכו'). שאול חוזר ומזכיר כיצד הוא התפלל עבור אלה שהוא טיפל בהם. לעיתים אנו לא משתמשים באמצעי הנהדר זה הזמין עבורנו . אולם אלוהים נתן לנו הבטחות נפלאות בהקשר לתפילה (בשורת מתי 11-7: 7; בשורת לוקס 8-1: 18; בשורת יוחנן 27-23: 6; הראשונה ליוחנן 15-14: 5 וכו'). שוב, שאול משתמש בתפילה בקטע שמכין אותנו למלחמה הרוחנית (אל האפסיים 6:18)!

כמה חשוב הדבר? כשאנו בוחנים שוב את חייו של שמעון פטרוס, אנו מוצאים את מילותיו של ישוע אליו בגת שמנים לפני ההתכחשות של שמעון פטרוס. שם, כשישוע התפלל, שמעון פטרוס ישן. ישוע העיר אותו באומרו "שקדו והתפללו, פן תבואו לידי ניסיון. הן הרוח חפצה, והבשר הוא רפה" (בשורת מתי 26:41). אתם, כמו שמעון פטרוס, רוצים לעשות את מה שנכון, אולם אנכם מוצאים את הכוח לעשות זאת. אנחנו צריכים לעקוב אחרי האזהרות של אלוהים, להמשיך ולחפש, להמשיך ולדפוק ולהמשיך ולבקש ... והוא ייתן לנו את הכוח שאנחנו זקוקים לו (בשורת מתי 7:7). אולם אנחנו צריכים לתת יותר "ממס שפתיים" לאמצעי זה.

אני לא אומר שתפילה היא קסם. זו לא כוונתי. אלוהים הוא גדול. תפילה הינה בפשטות ההכרה במגבלות שלנו והכרה בכוחו הבלתי נדלה של אלוהים ופנייה אל אותו הכוח לעשות דרכנו את מה שהוא רוצה שנעשה (לא מה שאנחנו רוצים לעשות) (הראשונה ליוחנן 15-14: 5).

4) הקהילה – האמצעי האחרון שניתן לנו הינו שוב מה שאנו נוטים להתעלם ממנו. כאשר ישוע שלח את תלמידיו, הוא שלח אותם שניים שניים (בשורת מתי 10:1). כאשר אנו קוראים על מסעות השליחות בספר מעשי השליחים, אנו רואים שהשליחים לא יצאו לבדם אלא בקבוצה של שניים או יותר. ישוע אמר שכאשר שניים או שלושה יתאספו ביחד בשמו, הוא יהיה שם בקרבם (בשורת מתי 18:20). הוא מצווה עלינו לא לעזוב את קהילותינו ולהתאסף ביחד כפי שהיה נהוג בזמן ההוא על מנת לעודד אחד את השני באהבה ולמעשים טובים (אל העבריים 25-24: 10). ישוע אומר לנו להתוודות על החולשות שלנו אחד בפני השני (יעקוב 5:16). בספר משלי, נאמר לנו כי "ברזל בברזל יחד" , כך שאדם אחד "משחיז" בעידוד את חברו (משלי 27:7). "... והחוט המשולש לא במהרה ינתק" יש כוח למספר אנשים (קוהלת 12-11: 4).

ישנם כאלה שמצאו אח או אחות במשיח אשר נפגשים יחד או מתקשרים אחד לשני ומחלקים את החוויות של הליכתם אחרי ישוע, את הקשיים, השמחה וכו' ומתחייבים להתפלל אחד עבור השני ולשמור אחד על השני ע"י יישום דבר אלוהים בחייהם וביחסיהם.

לעיתים שינויים באים במהירות. לעיתים במקומות אחרים, השינוי הוא איטי. אולם אלוהים הבטיח לנו שכאשר אנו משתמשים באמצעים שהוא נתן לנו, הוא יביא את השינויים בחיינו. החזק מעמד ודע שהוא נאמן להבטחותיו.


חזור לעמוד הבית בעברית


כיצד אוכל להתגבר על החטא בחיי?