הדרך הרומית לישועה 

מהי "הדרך הרומית לישועה"?שאלה: מהי "הדרך הרומית לישועה"?

תשובה:
"הדרך הרומית" לישועה הינה נוסחה שבה אפשר לבשר את הבשורה תוך שימוש באיגרת אל הרומיים. זוהי נוסחה פשוטה אולם בעלת סמכות רבה לדרך שבא אפשר להסביר את הצורך שלנו בישועה, איך אלוהים סיפק ישועה, איך אנחנו יכולים לקבל ישועה, ומהן תוצאות הישועה שלנו.

הפסוק הראשון "בדרך הרומית לישועה" נמצא באל הרומיים 3:23, "כי כולם חטאו וחסרי כבוד אלוהים המה." כולנו חטאנו. כולנו עשינו דברים שמכעיסים את אלוהים. אין אף אחד תמים. אל הרומיים 18-10: 3 מתאר לנו בפרטים כיצד נראה חטא בחיינו. הקטע השני "בדרך הרומית לישועה", אל הרומיים 6:23, מלמד אותנו על תוצאות החטא שלנו- "כי שכר החטא הוא המוות..." העונש שמגיע לנו עבור חטאינו הנו מוות. לא רק מוות פיזי אלא גם מוות רוחני נצחי.

הקטע השלישי "בדרך הרומית לישועה" ממשיך היכן שאל הרומיים 6:23 נפסק, "...ומתנת חסד אלוהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדוננו." אל הרומיים 5:8 מצהיר, "אבל בזאת הודיע האלוהים אהבתו אלינו, כי המשיח מת בעדנו בהיותנו עוד חטאים." ישוע מת עבורנו! מותו של ישוע כיסה את החוב שלנו עבור חטאינו. תחייתו של ישוע מוכיחה שאלוהים קיבל את מותו של ישוע ואת המחיר עבור החטאים שלנו.

התחנה הבאה "בדרך הרומית לישועה" היא באל הרומיים 10:9, "כי אם תודה בפיך אשר ישוע הוא האדון ותאמין בלבבך אשר האלוהים העירו מן המתים, אז תושע." בגלל מותו של ישוע עבורנו, כל מה שעלינו לעשות הוא להאמין בו, לבטוח כי מותו היה תשלום עבור חטאנו – ואז נושע! באל הרומיים 10:13 נאמר שוב, "כי כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט." ישוע מת על מנת לשלם עבור העונש המגיע לנו עבור חטאינו ועל מנת להציל אותנו ממוות נצחי. ישועה, סליחת החטאים, זמינים לכל אחד אשר ישים את מבטחו בישוע כאדון וכמושיע.

ההיבט האחרון "בדרך הרומית לישועה" הינו תוצאות הישועה. באל הרומיים 5:1 נמצא מסר נפלא, "לכן אחרי נצדקנו באמונה שלום לנו עם האלוהים באדוננו ישוע המשיח." דרך ישוע המשיח נפתחה לנו הדרך ליחסים ולשלום עם אלוהים. אל הרומיים 8:1 מלמד אותנו , "על כן אין אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע." בגלל מותו של ישוע עבורנו, לעולם לא נואשם עבור חטאינו. לבסוף, יש לנו את ההבטחה הקודמת של אלוהים מאל הרומיים 39-38: 8, "ובטוח אנוכי, כי לא המוות ולא החיים, לא מלאכים ולא שררות ולא גבורות, לא ההווה ולא העתיד, לא הרום ולא העומק ולא כל ברייה אחרת יוכלו להפרידנו מאהבת האלוהים אשר היא במשיח ישוע אדוננו."

האם ברצונך ללכת בעקבות "הדרך הרומית לישועה"? אם כן, הנה תפילה פשוטה שתוכל להתפלל לאלוהים. זכור, רק לדקלם תפילה זו או כל תפילה אחרת לא יושיע אותך. רק האמונה כי ישוע הוא זה שיכול להושיע אותך מחטאיך תפעל. בהתפללך תפילה זו, אתה מצהיר בפני אלוהים כי אתה בוטח בישוע עבור ישועתך. "אלוהים, אני יודע שחטאתי נגדך וכי מגיע לי עונש. אולם ישוע לקח על עצמו את העונש שמגיע לי, כך שדרך אמונתי בו אוכל לקבל סליחה. בעזרתך, אני פונה מדרך החטא ושם במקומה את בטחוני בישועתך. תודה עבור חסדך הנפלא וסליחתך- מתנת חיי הנצח! אמן!

האם החלטת ללכת אחרי ישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם חיובי, אנא הקלק על "קיבלתי את ישוע היום".
13&did=8> DID=8&LID=13">חזור לעמוד הבית בעברית


מהי "הדרך הרומית לישועה"?