שאלות על מלאכים ושדים
 

שאלות על מלאכים ושדים


שאלות על מלאכים ושדים

מה אומרים כתבי הקודש על מלאכים?

מה אומרים כתבי הקודש על שדים?

מיהו השטן?

מה אומרים הכתובים על אחוזי שדים / אחיזה שטנית?

האם מאמין יכול להיות אחוז שדים?

מהי היו בני אלוהים ובנות אדם בבראשית 1-4: 6?חזור לעמוד הבית בעברית


שאלות על מלאכים ושדים