תוכנית הישועה 

מהי תוכנית הישועה?שאלה: מהי תוכנית הישועה?

תשובה:
האם אתה רעב? הכוונה לא לרעב פיזי, אולם האם יש לך רעב למשהו אחר בחייך? האם יש משהו עמוק בתוכך שאינך ממצה? אם כן, ישוע הוא הדרך! ישוע אמר, "אנוכי הוא לחם החיים; כל בא אלי לא ירעב, ואשר יאמין בי לא יצמא עוד" (בשורת יוחנן 6:35).

האם אתה מבולבל? האם נראה שאינך יכול למצוא את הדרך או המטרה בחייך? האם נראה לך שמישהו כיבה את האור ואינך יכול למצוא את המתג? אם כן, ישוע הוא הדרך! ישוע מצהיר, "אני אור העולם; כל ההולך אחרי לא יתהלך בחשכה, כי אור החיים יהיה לו" (בשורת יוחנן 8:12).

האם אתה מרגיש שננעלת מחוץ לחייך? האם ניסית לפתוח דלתות רבות, רק למצוא ריקנות וחוסר משמעות מאחריהן? אם כן, ישוע הוא הדרך! ישוע מצהיר, "אנוכי הדלת, איש כי יבוא בי- יוושע; ובצאתו ובבואו ימצא מרעה" (בשורת יוחנן 10:9).

האם אנשים אחרים תמיד מאכזבים אותך? האם יש לך יחסים שנראים רדודים וריקים? האם נראה שאחרים מנצלים אותך? אם כן, ישוע הוא הדרך! "אנוכי הוא הרועה הטוב, הרועה הטוב יתן את נפשו בעד צאנו; ... אני הרועה הטוב וידעתי את אשר לי ונודעתי לאשר לי" (בשורת יוחנן 11,14: 10).

האם אתה תוהה מה קורה לאחר המוות? האם אתה עייף מחייך או מדברים שהופכים לרקב וחלודה? האם אתה לפעמים תוהה אם יש איזו משמעות לחיים? האם ברצונך לחיות לאחר המוות? אם כן, ישוע הוא הדרך! ישוע מצהיר, "אנוכי התקומה והחיים; המאמין בי יחיה גם כי ימות; וכל החי אשר יאמין בי לא ימות לעולם" (בשורת יוחנן 26-25: 11).

מהי הדרך? מהי האמת? מהם החיים? ישוע עונה, "אנוכי הנני הדרך והאמת והחיים; לא יבוא איש אל האב כי אם על ידי" (בשורת יוחנן 14:6).

הרעב שאתה מרגיש בתוכך הוא רעב רוחני, והוא יוכל להתמלא רק ע"י ישוע. הוא היחיד שיכול להרים את מסך החושך. הוא השער לחיים מספקים הוא הידיד והרועה שחיפשת. הוא החיים – בעולם הזה ובעולם הבא. ישוע הוא הדרך לישועה!

הסיבה שאתה מרגיש רעב, הסיבה שאתה מרגיש אבוד בחשיכה, הסיבה שאינך יכול למצוא משמעות לחיים, הינה בגלל שאתה רחוק מאלוהים. הכתובים אומרים לנו שכולנו חטאנו ולכן אנו רחוקים מאלוהים (קוהלת 7:20; אל הרומיים 3:23). הריקנות שאתה מרגיש בליבך נובעת מחסרונו של אלוהים בחייך. נבראנו על מנת שיהיה לנו קשר עם אלוהים. עקב החטא שלנו אין לנו קשר איתו. גרוע מזה, החטא שלנו גורם לנו להיות מופרדים מאלוהים גם בנצח, בחיים האלה ובבאים (אל הרומיים 6:23; יוחנן 3:36).

כיצד ניתן לפתור בעיה זו? ישוע הוא הדרך! ישוע לקח על עצמו את חטאינו (השנייה לקורינתיים 5:21). ישוע מת במקומנו (אל הרומיים 5:8), לקח על עצמו את עונשנו. לאחר שלושה ימים קם ישוע מן המתים, והוכיח את נצחונו על החטא ועל המוות (אל הרומיים 5-4: 6). מדוע הוא עשה זאת? ישוע עונה לשאלה זו בעצמו, "אין לאיש אהבה יתרה, מתתו את נפשו בעד ידידיו" (בשורת יוחנן 15:13). ישוע מת על מנת שאנחנו נוכל לחיות. אם נאמין בישוע ונבטח במותו ובמחיר ששילם עבור חטאינו – כל חטאנו יסלחו לנו וימחקו. אז לא יהיה לנו רעב רוחני. המנורה שוב תאיר ואנו נחווה חיים מלאים ומספקים. אנו נכיר את הידיד האמיתי שלנו ואת הרועה הטוב. יהיה לנו בטחון בחיים שלאחר המוות – ותחיה לחיי נצח עם ישוע!

"כי ככה אהב האלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו, כי אם יחיה חיי עולמים" (בשורת יוחנן 3:16)

האם החלטת ללכת אחרי ישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם חיובי, אנא הקלק על "קיבלתי את ישוע היום".
13&did=3> DID=3&LID=13">חזור לעמוד הבית בעברית


מהי תוכנית הישועה?