אמונת המורמונים, מורמוניות 

האם המורמוניות היא כת? במה מאמינים המורמונים?שאלה: האם המורמוניות היא כת? במה מאמינים המורמונים?

תשובה:
הדת המורמונית נוסדה לפני פחות ממאתיים שנה ע"י אדם שנקרא ג'וזף סמית. הוא טען כי קיבל ביקור אישי מאלוהים האב וישוע המשיח אשר אמרו לו כי כל הקהילות ועקרונות דתם הינם תועבה. ג'וזף שאף לאכוף דת חדשה אשר טענה להיות "הקהילה האמיתית היחידה ביקום." הבעיה עם המורמוניות הינה שהיא סותרת, משנה ומרחיבה את הכתובים. אין למאמינים סיבה להאמין שכתבי הקודש אינם אמת מספיקה. להאמין באמת ולבטוח באלוהים אומר להאמין לדברו. בכל הכתובים שנכתבו שבהשראת אלוהים, הווה אומר שהם באים ממנו (השנייה לטימותיאוס 3:16).

המורמונים מאמינים כי למעשה קיימים ארבע מקורות להשראה אלוהית במקום רק אחד. 1) כתבי הקודש "כל עוד הם מתורגמים נכון." פסוקים אשר תורגמו שלא במדויק אינם ברורים תמיד. 2) ספר המורמונים אשר "תורגם" ע"י סמית והוצא לאור בשנת 1830. סמית טען שהוא הינו "הספר המדויק ביותר" בעולם, וכי אדם יכול להתקרב לאלוהים ע"י כך שהוא עוקב אחרי הוראותיו "יותר מכל ספר אחר." 3) הדוקטרינה והבריתות נחשב לכתבי הקודש ע"י המורמונים, מכיל אוסף של התגלויות מודרניות בקשר "לקהילה המשתקמת של ישוע המשיח." 4) הפנינה של המחיר הגדול נחשב ע"י המורמונים "כהבהרה" של דוקטרינות ולימוד אשר אבדו מכתבי הקודש ומוסיפים את המידע שלהם על בריאת העולם.

המורמונים מאמינים את הדברים הבאים על אלוהים: הוא תמיד היה הישות העליונה בעולם, אולם הגיע למעמד זה דרך חיי צדקה ושקדנות. הם מאמינים כי לאלוהים האב יש "גוף של בשר ועצמות מוחשי כמו של אדם." למרות שהוזנח ע"י מנהיגים מורמונים מודרניים, בריגם יונג לימד שאדם בעצם היה אלוהים ואביו של ישוע המשיח. מאמינים יודעים על אלוהים: יש רק אלוהים אחד אמיתי (דברים 6:4; ישעיהו 43:10, 6-8: 44), שהוא תמיד היה ויהיה קיים (דברים 33:27, תהילים 90:2, הראשונה לטימותיאוס 1:17), וכי הוא לא נברא, אלא הוא הבורא (בראשית פרק 1, תהילים 24:1, ישעיהו 37:16). הוא מושלם ואף אחד אינו שווה לו (תהילים 86:8, ישעיהו 40:25). אלוהים האב אינו איש ואף פעם לא היה (במדבר 23:19, שמואל א' 15:29, הושע 11:9). הוא רוח (יוחנן 4:24), ורוח אינה נבראת מבשר ועצמות (לוקס 24:39).

המורמונים מאמינים כי ישנם רמות שונות של מלכויות לאחר המוות: הממלכה השמימית, הממלכה הארצית, ממלכת החושך החיצוני. היכן שאדם יסיים תלוי במה האמין כאשר היה בן תמותה. כתבי הקודש אומרים לנו כי לאחר המוות, אנו הולכים לגן העדן או לגיהינום בהתבסס אם הייתה לנו אמונה בישועה המשיח או לאו. להיות מחוץ לגופינו כמאמינים אומר שאנו עם האדון (השנייה לקורינתיים 6-8: 5). אלה שלא נושעו ישלחו לגיהינום, או למקום המתים (לוקס 22-23: 16). כאשר ישוע יחזור בשנית, אנו נקבל גופים חדשים (הראשונה לקורינתיים 50-54: 15). יהיו שמים חדשים וארץ חדשה עבור המאמינים (התגלות 21:1), ואלה שלא נושעו יושלכו לאגם האש הנצחי (התגלות 11-15: 20). אין הזדמנות שנייה לגאולה לאחר המוות (אל העבריים 9:27).

מנהיגים מורמונים לימדו כי לידתו של ישוע הייתה כתוצאה מיחסים פיזיים בין אלוהים האב ומרים. הם מאמינים שישוע הוא אל, אבל כל אדם יכול להיות אל. המאמינים לימדו תמיד שאלוהים הינו שילוש וכי הוא קיים באופן נצחי כאב, הבן ורוח הקודש (מתי 28:19). אף אחד לא יכול להגיע למעמד של אלוהים, רק הוא קדוש (שמואל א' 2:2). אנו רק יכולים להיות קדושים בעיניו של אלוהים דרך אמונה בו (הראשונה לקורינתיים 1:2). ישוע הינו בנו היחיד של אלוהים (יוחנן 3:16) והוא היחיד אשר חי ללא חטא ופגם, וכעת יש לו את המקום הגבוה ביותר של כבוד בשמים (אל העבריים 7:26). ישוע ואלוהים הם אחד ביסודם. ישוע אשר היה היחיד אשר היה קיים לפני לידתו הפיזית (יוחנן 1-8: 1 ,8:56). ישוע נתן את עצמו עבורנו כקורבן, ואלוהים הקים אותו מן המתים, יום אחד כולם יודו כי ישוע המשיח הוא האדון (אל הפיליפים 6-11: 2). ישוע אמר לנו כי זה בלתי אפשרי להגיע לשמים ע"י מעשינו,זה אפשרי רק דרך אמונה בו (מתי 19:26). רבים לא יבחרו בו. "באו בפתח הצר, כי רחב הפתח ומרווח הדרך המביא לאבדון ורבים אשר יבואו בו" (מתי 7:13). לכולנו מגיע עונש נצחי עבור חטאינו, אולם אהבתו וחסדו הנצחיים אפשרו לנו דרך החוצה. "כי שכר החטא הוא המוות, ומתנת חסד אלוהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדונינו" (מתי 6:23).

באופן ברור הדרך היחידה להגיע לישועה הינה, לדעת את אלוהים ואת בנו, ישוע (יוחנן 17:3). אין זה ע"י מעשים אלא ע"י אמונה (אל הרומיים 1:17, 3:28). כאשר יש לנו אמונה, אנו באופן אוטומטי נהיה צייתנים למצוות אלוהים ונטבל מתוך האהבה אליו, ולא בגלל הדרישות שלו לישועה. אנו יכולים לקבל את המתנה הזו ולא משנה מי אנחנו או מה שעשינו (אל הרומיים 3:22). "ואין הישועה באחר ואין תחת השמים שם אחר, הניתן לבני אדם אשר בו נושע" (מעשי השליחים 4:12). למרות שהמורמונים ידידותיים בדרך כלל, אוהבים ונעימים לאחרים – הם מעורבים בדת שקר ומסלפים את אופיו של אלוהים, את ישוע המשיח, ואת הדרך לישועה.חזור לעמוד הבית בעברית


האם המורמוניות היא כת? במה מאמינים המורמונים?