תפילת האדון
 

מהי תפילת האדון וכיצד עלינו להתפלל אותה?שאלה: מהי תפילת האדון וכיצד עלינו להתפלל אותה?

תשובה:
תפילת האדון הינה תפילה שישוע לימד את תלמידיו במתי 9-13: 6 ובלוקס 2-4: 11. במתי 9-13: 6 נאמר: "לכן כה תתפללו: אבינו שבשמים, יתקדש שמך; תבוא מלכותך, יעשה רצונך כמו שבשמים כן בארץ; את לחם חוקנו תן לנו היום; וסלח לנו את חובותינו כאשר סלחנו גם אנחנו לחייבנו; ואל תביאנו לידי נסיון, כי אם חלצנו מן הרע." אנשים רבים מבינים בטעות את תפילת האדון כתפילה שעלינו להתפלל מילה במילה. אנשים אחרים מתייחסים אל תפילת האדון כמעט כמו אל נוסחת קסם, כאילו שיש במילים עצמן כוח מיוחד להשפיע על אלוהים.

כתבי הקודש מלמדים אותנו ההפך. אלוהים מעוניין יותר בליבנו כאשר אנחנו מתפללים מאשר במילים שלנו. מתי 6:6 מלמד אותנו, "ואתה כי תתפלל, בוא בחדרך וסגור דלתך בעדך והתפלל אל אביך אשר בסתר, ואביך הרואה במסתרים הוא יגמלך." מתי 6:7 גם אומר, "ובהתפללכם אל תפטפטו כגויים, החושבים כי בהרבות דבריהם ישמעו." בתפילה, עלינו לשפוך את ליבנו לפני אלוהים (אל הפיליפיים 6-7: 4), לא לדקלם או לזכור מלים בשביל אלוהים.

במקום זאת, יש להבין את תפילת האדון כדוגמא, אשר לפיה עלינו להתפלל. תפילת האדון מלמדת אותנו להתפלל. היא נותנת לנו "רכיבים" אשר צריכים להיכנס לתפילה. כך אנו מחלקים אותה "אבינו שבשמים" מלמד אותנו אל מי להפנות את תפילותינו, אל אבינו. "יתקדש שמך" אומר לנו לעבוד את אלוהים, ולהלל אותו בגלל מי שהוא. הביטוי "תבוא מלכותך יעשה רצונך כמו שבשמים כן גם בארץ" הנו תזכורת עבורנו שעלינו להתפלל לתוכניתו של אלוהים עבור חיינו ועבור העולם, לא עבור תוכניותינו. עלינו להתפלל שרצונו של אלוהים יעשה, לא רצונותינו. אנו מעודדים לבקש מאלוהים דברים שאנחנו צריכים "את לחם חוקינו תן לנו היום." "וסלח לנו את חובותינו כאשר סלחנו גם אנחנו לחייבנו" מזכיר לנו להתוודות על חטאינו לפני אלוהים ולפנות מהם – ולאחר מכן גם לסלוח לאחרים כפי שאלוהים סלח לנו. המסקנה בתפילה האדון "ואל תביאנו ליד נסיון כי אם חלצנו מן הרע" הנו בקשה לעזור לנו להשיג ניצחון נגד החטא ובקשה להגנה מהתקפותיו של השטן.

אז, שוב, תפילת האדון אינה תפילה שעלינו לזכור בעל פה או לדקלם חזרה לאלוהים. זוהי רק דוגמא של איך עלינו להתפלל. האם יש משהו לא בסדר עם למידה בעל פה של תפילת האדון? כמובן שלא! האם יש משהו לא בסדר כאשר אנחנו מתפללים את תפילת האדון חזרה לאלוהים? לא אם ליבך בזה ואתה באמת מתכוון למילים שאתה אומר. זכור, בתפילה, אלוהים יותר מעוניין בתקשורת איתו ובמילים מתוך לבך מאשר במילים מסוימות שאנחנו משתמשים. באל הפילפיים 6-7: 4 נאמר, "אל תדאגו, כי אם בתפילה ובתחנונים עם תודה, תודיעו בל דבר את משאלותיכם לאלוהינו. ושלום אלוהים הנשגב מכל שכל ינצור את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע."


חזור לעמוד הבית בעברית


מהי תפילת האדון וכיצד עלינו להתפלל אותה?