חגי ישראל וישוע
 

כיצד החגים שמוזכרים בספר ויקרא הוגשמו דרך ישוע?שאלה: כיצד החגים שמוזכרים בספר ויקרא הוגשמו דרך ישוע?

תשובה:
הנביא עמוס כתב שאלוהים הצהיר כי לא יעשה דבר מבלי לגלות למשרתיו הנביאים (עמוס 3:7). מהתנ"ך ועד הברית החדשה, מבראשית ועד להתגלות, אלוהים מביא תמונה אחרי תמונה את תוכנתו המלאה לכל בני האדם ואחת הנבואות המדהימות המתוארת לנו בתנ"ך נמצאת בספר ויקרא 23.

המילה מועדים מדברת על "יעודי זמנים.” אלוהים תכנן בזהירות וניצח על הזמן והרצף של כל אחד משבעת החגים בלוח הזמנים העברי, אשר מגלים לנו סיפור מיוחד. שבעת החגים השנתיים של ישראל חולקו במשך שבעה חודשים בלוח השנה העברי, כמועדים שמונו ע"י אלוהים. חגים אלה עדיין נחגגים היום. עבור יהודים וגויים אשר שמו את מבטחם בישוע המשיח היהודי מועדים אלה מתארים את פעולת הישועה דרך בן האלוהים.

ארבעת החגים הראשונים מופיעים בזמן האביב (פסח, חג המצות, ראשית עומר, שבועות) והם התגשמו ע"י ישוע בברית החדשה. שלושת החגים האחרונים (יום תרועה, יום כיפור וסוכות) מופיעים בסתיו , במשך תקופה של חמישה עשר ימים.

חוקרים ופרשנים רבים של הכתובים מאמינים שהחגים שמופיעים בסתיו עדיין לא הוגשמו ע"י ישוע. מכל מקום, “התקווה החיה" (טיטוס 2:13) עבור כל המאמינים בישוע המשיח היא שחגים אלה יוגשמו לבטח. ארבעת החגים שמופיעים באביב התגשמו באופן מילולי בהקשר לביאה השנייה של ישוע. לסיכום, הנה כמה מהנבואות המשמעותיות לכל אחד משבעת חגי ישראל:

1) פסח (ויקרא 23:5)- מצביע על המשיח כשה הפסח (הראשונה לקורינתיים 5:7) אשר דמו נשפך עבור חטאנו. ישוע נצלב ביום שבו נערכו ההכנות לקראת חג הפסח, באותו זמן שה הפסח נשחט עבור ארוחת הפסח בערב.

2) חג המצות (ויקרא 23:6) – מצביע על חייו של המשיח שהיו לא חטא (כפי שחמץ הינו תמונה של חטא בתנ"ך), ובכך הוא הקרבן המושלם עבור חטאנו. גופו של ישוע היה בקבר במשך זמן החג הראשון, והוא מסמל גרגר חיטה שנזרע ומחכה לפרוץ החוצה כלחם החיים.

3) ראשית עומר (ויקרא 23:10) – מצביע על תחייתו של המשיח כעומר הראשון לצדקה. ישוע קם לתחייה באותו יום חג, וזוהי אחת הסיבות ששאול מתייחס אליו בראשונה אל הקורינתיים 15:20 “...פרי ראשון מבין המתים.”

4) שבועות (ויקרא 23:16) – חג השבועות נחגג חמישים יום לאחר תחילת חג המצות ומצביע על הקציר הנהדר של חיים חדשים ומתנת רוח הקודש גם ליהודים וגם לגויים שבאו למלכותו של ישוע בקהילה הראשונה (ראה מעשי השליחים 2). הקהילה נוסדה ביום זה כשאלוהים שפך את רוח הקודש וכשלושת אלפים יהודים הגיבו להצהרתו של שמעון פטרוס ולבשורה על הישועה.

5) זיכרון תרועה (ראש השנה) (23:24) – הראשון מארבעת החגים בסתיו. רבים מאמינים שיום זה מצביע על הילקחות הקהילה כאשר המשיח ישוע יופיע בשמים ויבוא אל כלתו – הקהילה. ההילקחות תמיד קשורה בכתובים לתקיעה גדולה של השופר (הראשונה אל התסלוניקים 13-18: 4 והראשונה אל הקורינתיים 15:52).

6) יום כיפור (ויקרא 23:27) – רבים מאמינים שחג זה מצביע באופן נבואי על יום ביאתו השנייה של ישוע לארץ. זה יהיה יום לכפרה עבור אלה בעם ישראל "אשר יביטו אליו את אשר דקרו" יחזרו בתשובה ויקבלו את ישוע כמושיעם (זכריה 12:10 אל הרומיים 1-6: 11; 25-36).

7) חג סוכות (ויקרא 23:24) – חוקרים רבים מאמינים שחג זה מצביע על הבטחתו של האדון שהוא שוב "ישכון" עמנו כאשר יחזור למלוך בעולם (מיכה 1-7: 4).

אני נשאל פעמים רבות אם מאמינים צריכים לחגוג את החגים מספר ויקרא כיום. אם מאמין בוחר לחגוג או לא לחגוג את החגים האלה זו שאלה של מצפונו האישי באל הקולסים 16-17: 2 נאמר "על כן לא ידין איש אתכם על דבר מאכל ומשקה, או בעניין המועדים וראשי חדשים ושבתות, אשר הם צל הדברים העתידים לבוא וגופם הוא במשיח.”

מאמינים אינם כבולים לשמור את החגים היהודיים כפי שהם כתובים בתנ"ך אבל אל להם לבקר את אלה שכן בוחרים לחגוג חגים אלה (אל הרומיים 14:5). עבורנו כיהודים חשוב שנהיה עדות לעם שלנו בכך שנראה להם שאנחנו חלק מעם ישראל וחלק ממסורת ישראל וכי גם אנחנו חוגגים את החגים.

בעוד אין זו חובה עבור מאמינים לחגוג את החגים הללו זה מועיל ללמוד על החגים האלה ובטוח שיהיה זה מועיל לחגוג את החגים האלה אשר יגרמו לנו להבין ולהעריך את מותו ותחייתו של ישוע ואת הבטחותיו לביאתו השנייה. כמאמינים אם אנחנו בוחרים לחגוג חגים אלה אנו צריכים לזכור שישוע הוא המרכז בחגים אלה והוא זה שבא להגשים את הנבואות המשמעותיות.


חזור לעמוד הבית בעברית


כיצד החגים שמוזכרים בספר ויקרא הוגשמו דרך ישוע?