ישוע הדרך היחידה
 

האם אמונה בישוע הינה הדרך היחידה להגיע לגן עדן?שאלה: האם אמונה בישוע הינה הדרך היחידה להגיע לגן עדן?

תשובה:
"אני באופן עקרוני אדם טוב, אז אני אגיע לגן עדן." "נו טוב, אז עשיתי כמה דברים רעים, אבל באופן כללי אני עושה יותר דברים טובים, אז אני אגיע לגן עדן." "אלוהים לא ישלח אותי לגהנום רק בגלל שאני לא חי לפי כתבי הקודש. הזמנים השתנו!" "רק אנשים באמת רעים כמו אנסים או רוצחים ילכו לגהנום."

נימוקים אלה משותפים לרוב האנשים, אולם האמת היא, שאלה נימוקים שקריים. השטן שהינו שליט העולם, זרע את המחשבות האלה בראשם. הוא, וכל אחד אחר שהולך בעקבותיו, הינו אויבו של אלוהים (הראשונה לפטרוס 5:8). השטן תמיד מתחזה לטוב (השנייה לקורינתיים 11:14), אולם יש לו שליטה על מחשבתם של כל אלה שאינם מאמינים, "אשר אלוהי העולם הזה עור בהם את דעות הסוררים לבלתי זרח להם נגה בשורת כבוד המשיח, אשר הוא צלם האלוהים" (השנייה אל הקורינתיים 4:4).

זהו שקר להאמין שלאלוהים לא אכפת מהחטאים הקטנים, וכי מקום בגהנום שמור רק "לאנשים רעים". כל חטא מפריד אותנו מאלוהים, אפילו "השקרים הקטנים והלבנים". כולם חטאו, ואף אחד לא טוב מספיק להגיע לגן עדן בעצמו (אל הרומיים 3:23). להגיע לגן עדן אינו מבוסס על כך שמעשינו הטובים שקלו כנגד מעשינו הרעים, במקרה כזה אנו נפסיד. "ואם הייתה זאת על ידי החסד, לא הייתה מתוך המעשים, כי לולי כן החסד איננו עוד חסד. ואם הייתה מתוך המעשים, איננו עוד חסד, כי לולי כן המעשה יחדל להיות מעשה" (אל הרומיים 11:6). איננו יכולים לעשות דבר על מנת להרוויח את כניסתנו לגן העדן (טיטוס 3:5).

"בואו בפתח הצר, כי רחב הפתח ומרווח הדרך המביא לאבדון ורבים אשר יבואו בו" (בשורת מתי 7:13). גם אם כולם יחיו חיי חטא, והאמונה באלוהים לא תהייה פופולארית, לא יהיה זה תירוץ מספק עבור אלוהים. "אשר התהלכתם בהם לפי דור העולם הזה, כרצון שר ממשלת האוויר, והוא הרוח הפועל כעת בבני המרי" (אל האפסיים 2:2).

כשאלוהים ברא את העולם, הוא ברא אותו מושלם. הכול בו היה טוב. אז ברא את אדם וחווה, ונתן להם רצון חופשי, על מנת שיוכלו לבחור האם ללכת בדרכי אלוהים ולציית לו אם לאו. אולם אדם וחוה, בני האדם הראשונים שאלוהים ברא, התפתו ע"י השטן להמרות את פי אלוהים ולחטוא. זה הרחיק אותם (וכל מי שבא אחריהם, כולל אותנו) מיחסים קרובים עם אלוהים. הוא מושלם ולא יכול להיות בחטא. אנו החוטאים, לא יכולנו להצליח לבדנו. אלוהים סיפק דרך על מנת שנוכל להיות מאוחדים איתו בגן העדן. "כי ככה אהב האלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו, כי אם יחיה חיי עולמים" (בשורת יוחנן 3:16). "כי שכר החטא הוא המוות, ומתנת חסד אלוהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדוננו" (אל הרומיים 6:23). ישוע בא לעולם על מנת להראות לנו את הדרך ולמות עבור חטאנו על מנת שאנחנו לא נצטרך למות. שלושה ימים לאחר מותו, הוא קם מן המתים (אל הרומיים 4:25), והוכיח את נצחונו על המוות. הוא משמש גשר לפער שבין אלוהים לאדם וזאת על מנת שיהיו לנו יחסים אישיים עמו אם רק נאמין.

"ואלה הם חיי העולמים, לדעת אתך אשר אתה לבדך אל האמת ואת ישוע המשיח אשר שלחת" (בשורת יוחנן 17:3). רוב האנשים מאמינים בקיומו של אלוהים, אפילו השטן מאמין בו. אולם על מנת לקבל ישועה, עלינו לפנות אל אלוהים, להיות איתו ביחסים אישיים, ולפנות מחטאינו על מנת ללכת אחריו. אנו חייבים לבטוח בישוע בכל מאודנו ונפשנו. "והיא צדקת אלוהים באמונת ישוע המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו, אין הבדל" (אל הרומיים 3:22). כתבי הקודש מלמדים אותנו שאין דרך אחרת להיוושע אלא דרך ישוע המשיח. ישוע אומר בבשורת יוחנן 14:6 "אנכי הנני הדרך והאמת והחיים, לא יבוא איש אל האב כי אם על ידי."

ישוע הוא הדרך היחידה לישועה כיוון שהוא היחיד שיכל לשלם את שכר החטא (אל הרומיים 6:23). אין דת אחרת שנוגעת בעומק וברצינות בחטא ובתוצאותיו. אין דת אחרת אשר מציעה תשלום ניצחי לחטא שרק ישוע המשיח יכול לספק. אין אף "מייסד דת אחרת" אשר היה אלוהים ואז לבש דמות בשר ודם (בשורת יוחנן 1,14: 1) – והוא הדרך היחידה שאפשר לשלם עבור חוב ניצחי. ישוע היה חייב להיות אלוהים על מנת שיוכל לשלם את שכר החטא שלנו. ישוע היה חייב להיות בשר ודם על מנת שיוכל למות. הישועה ניתנת רק דרך אמונה בישוע המשיח! "ואין הישועה באחר ואין תחת השמים שם אחר הניתן לבני אדם, אשר בו נושע" (מעשי השליחים 4:12).

האם החלטת ללכת אחרי ישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם חיובי, אנא הקלק על "קיבלתי את ישוע היום".
13&did=4> DID=4&LID=13">חזור לעמוד הבית בעברית


האם אמונה בישוע הינה הדרך היחידה להגיע לגן עדן?