שלושת הימים של ישוע
 

היכן היה ישוע בשלושת הימים בין מותו לתחייתו?שאלה: היכן היה ישוע בשלושת הימים בין מותו לתחייתו?

תשובה:
בראשונה לפטרוס 18-19: 3 נאמר, “כי גם המשיח עונה, פעם אחת על חטאותינו, הצדיק בעד הרשעים לקרב אותנו אל האלוהים; הומת לפי הבשר, ויחי ברוח אשר בו הלך ויקרא גם לרוחות אשר במשמר.”

הביטוי "ברוח", בפסוק 18 בנוי בדיוק כמו הביטוי "בבשר.” נראה שהכי טוב להתייחס למילה "רוח" באותו משקל של המילה "בשר.” הבשר והרוח הנם בשרו ורוחו של המשיח. המילה "ויחי ברוח", מצינת את העובדה שישוע שנשא את החטא ואת המוות והפריד את רוחו האנושית מהאב (בשורת מתי 27:46). הניגוד הוא בין הבשר לרוח כפי שמופיע במתי 27:41 ובאל הרומיים 3-4: 1, ואינו בין בשרו של המשיח לבין רוח הקודש. כאשר כפרתו של ישוע עבור החטא הושלמה, רוחו חידשה את ההתחברות אשר הייתה הרוסה.

בראשונה לפטרוס 18-22: 3 מתואר הקשר הנחוץ בין סבלו של המשיח (פס' 18) ותפארתו (פס' 22). שמעון פטרוס הנו היחיד שמביא מידע ספציפי על מה שקורה בין שני אירועים אלה. המילה "ויקרא" בפסוק 19אינה מילה שיש לה שימוש רגיל בברית החדשה על מנת לתאר את בישור הבשורה. זה אומר באופן מילולי לבשר את הבשורה. ישוע סבל ומת על הצלב, מת בגופו, ורוחו מתה כאשר הוא הפך לחטא עבורנו. אולם רוחו קמה לתחייה והוא ציית לאב. לפי פטרוס , בזמן מסוים בין מותו לתחייתו, ישוע הכריז "לרוחות אשר במשמר.”

מתחילה שמעון פטרוס התייחס אל אנשים "כנשמות" ולא "כרוחות" (3:20). בברית החדשה, משתמשים במילה "רוח" על מנת לתאר מלאכים או שדים אבל לא בני אדם; ופסוק 22 נראה שתומך בהתייחסות זו. כמו כן, אין גם בכתובים הזכרה לכך שישוע ביקר בגהנום. במעשי השליחים 2:31 נאמר כי הוא הלך אל השאול, השאול אינו גהנום. המילה "שאול" מתייחסת אל עולם המוות, מקום זמני שבו המתים מחכים לתקומה. בספר ההתגלות 11-15: 20 מוצג הבדל ברור בין השניים. גהנום הוא מקום קבוע וסופי למשפט האבודים. שאול הוא מקום זמני.

אדוננו הכניע את רוחו לאב, מת, ובזמן מסוים בין מותו ותחייתו, ביקר בעולם המוות אשר בו הוא נתן מסר לרוחות (כנראה מלאכים שסרחו, ראה יהודה פס' 6) אשר היו כנראה מהתקופה לפני המבול בזמנו של נוח. פסוק 20 מבהיר זאת. שמעון פטרוס אינו אומר לנו מה נאמר לרוחות אשר במשמר (בכלא) אבל זה בוודאי לא יכול היה להיות מסר של גאולה כיוון שמלאכים אינם יכולים להיוושע (אל העבריים 2:16). זו בוודאי הייתה הצהרה של ניצחון נגד השטן ומשרתיו (הראשונה לפטרוס 3:22; אל הקולוסים 2:15). אל האפסיים 8-10: 4 מרמז גם כניראה שישוע הלך "לגן העדן" (בשורת לוקס 16:20; 23:43) ולקח לשמיים את כל אלה אשר האמינו בו לפני מותו.

הכתובים אינם ברורים לגמרי בקשר למה שישוע עשה בשלושת הימים בין מותו לתחייתו. אולם נראה כי הוא הכריז ניצחון על המלאכים שסרחו ועל אלה שלא נושעו. אנחנו יכולים לדעת בוודאות את העובדה שישוע לא נתן לאנשים לאחר מותם הזדמנות נוספת לישועה. הכתובים אומרים לנו שאנו עומדים בפני משפט לאחר מותנו (על העבריים 9:27), ללא הזדמנות נוספות. אין תשובה ברורה למה שישוע עשה בתקופה שבין מותו לתחייתו. אולי זהו עוד אחד מהסודות שנגלה יום אחד כאשר נגיע אל תהילתו.


חזור לעמוד הבית בעברית


היכן היה ישוע בשלושת הימים בין מותו לתחייתו?