מיהו רוח הקודש
 

מיהו רוח הקודש?שאלה: מיהו רוח הקודש?

תשובה:
קיימות כמה סברות מוטעות בקשר לזהות רוח הקודש. ישנם כאלה שרואים את רוח הקודש ככוח מיסטי. אחרים מבינים את רוח הקודש ככוח לא אישי שאלוהים נותן למאמינים בישוע. מה אומר המקרא על זהות רוח הקודש ואישיותו אשר הנו בעל מחשבה, רגשות ורצון.

העובדה היא שרוח הקודש הוא אלוהים אשר נראה בבירור בכתבי הקודש כולל מעשי השליחים 4-3: 5. בפסוקים אלה שמעון פטרוס מתעמת עם חנניה כי שיקר לרוח הקודש ואומר לו כי הוא לא שיקר לאדם אלא לאלוהים. זוהי הצהרה ברורה ששקר לרוח הקודש הוא שקר לאלוהים. אנו גם יכולים לדעת שרוח הקודש הוא אלוהים כיוון שהוא מחזיק בתכונה אלוהית. לדוגמא, העובדה שרוח הקודש נמצא בכל מקום מופיעה בתהילים 8-7: 139 "אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח; אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך." ואז בראשונה אל הקורנתיים 11-10: 2 אנו רואים תכונות של "ידיעת הכול" לרוח הקודש. "אך לנו גילה אלוהים על ידי רוחו אפילו את עמוקות האלוהים, משום שהרוח חוקרת הכול, מי מבני אדם יודע את אשר באדם, זולתי רוח האדם אשר בקרבו? כן גם את אשר באלוהים אין ידוע זולתי רוח האלוהים."

אנו יכולים לדעת שרוח הקודש הוא אכן אישיות כיוון שהוא מחזיק במחשבה, רגשות ורצון. רוח הקודש חושב ויודע (הראשונה אל הקורינתיים 2:10). אפשר לצער את רוח הקודש (אל האפסיים 4:30). רוח הקודש מתחנן עבורנו (אל הרומיים 27-26: 8). רוח הקודש מחליט החלטות לפי רצונו (הראשונה אל הקורינתיים 11-7: 12). רוח הקודש הוא אלוהים, האישיות השלישית בשילוש. כאלוהים, רוח הקודש באמת יכול לתפקד כמנחם וכיועץ כפי שישוע הבטיח שהוא יהיה ( בשורת יוחנן 15:26; 26, 14:16 ).


חזור לעמוד הבית בעברית


מיהו רוח הקודש?