אלוהים מדבר היום 

האם אלוהים מדבר אלינו היום?שאלה: האם אלוהים מדבר אלינו היום?

תשובה:
בכתובים מוזכרים ארועים רבים בהם אלוהים מדבר אל בני האדם בקול רם (שמות 3:14; יהושע 1:1; שופטים 6:18; שמואל א' 2:1; איוב 40:1; ישעיהו 7:3; ירמיהו 1:7; מעשי השליחים 8:26; 9:15 – אלו רק דוגמאות מעטות). אין בכתובים סיבה המציינת שאלוהים אינו מסוגל או אינו מעוניין לדבר אל בני האדם בקול רם גם היום. עם זאת בפעמים הרבות שהכתובים מזכירים שאלוהים מדבר בקול רם, עלינו לזכור שאירועים אלה התרחשו במשך תקופה של כ- 4000 שנה בהיסטורית האנושות. אלוהים המדבר בקול רם הנו היוצא מן הכלל לא הכלל. כאשר במקרא מוזכרים אירועים בהם אלוהים מדבר אין זה תמיד ברור אם זה היה בקול רם, בקול פנימי או בהבנה פנימית.

אלוהים מדבר אל בני האדם היום. ראשית, אלוהים מדבר אלינו דרך דברו (השנייה לטימותיאוס 16-17: 3). ישעיהו 55:11 אומר לנו, “כן היה דברי אשר יצא מפי, לא ישוב אלי ריקם, כ אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו.” הכתובים מביאים את דברו של אלוהים אלינו בכל דבר שאנו צריכים לדעת על מנת להיוושע ולחיות חיים משיחיים. בשנייה לפטרוס 3-4: 1 נאמר, “באשר גבורתו האלוהית נתנה לנו את כל אשר לחיים ולחסידות, על ידי דעת הקורא אותנו בכבודו וחילו, אשר בהם נתן לנו הבטחות גדולות מאוד ויקרות, למען תיקחו על ידן חלק בטבע אלוהים בהימלטכם מכיליון התאווה אשר בעולם.”

שנית, אלוהים מדבר דרך התרשמויות, אירועים, ואפילו מחשבות. אלוהים עוזר לנו להבחין בין טוב לרע דרך המצפון שלנו (הראשונה לטימותיאוס 1:5; הראשונה לפטרוס 3:16). אלוהים פועל על מנת להתאים את מחשבותינו לחשוב את מחשבותיו (אל הרומיים 12:2). אלוהים מרשה לאירועים לקרות בחיינו על מנת לכוון אותנו, לשנות אותנו ולעזור לנו לגדול בצורה רוחנית (יעקוב 2-5: 1; אל העבריים 5-11: 12). האיגרת הראשונה לפטרוס 6-7: 1 מזכירה לנו, “אשר בה תגילו, אתם המתעצבים עתה מעט לפי הצורך במסות שונות, למען תמצא אמונתכם המזוקקה, יקרה הרבה מן הזהב האובד הצרוף באש, לתהילה ולכבוד ולתפארת בהתגלות ישוע המשיח.”

לסיום, כן, כנראה שאלוהים מדבר בקול רם כיום אל בני האדם. אולם אני מטיל ספק בכך שזוהי תופעה שקוראת לעתים קרובות כפי שטוענים מספר אנשים. שוב, אפילו בכתובים, כשאלוהים מדבר בקול רם זה היוצא מן הכלל, לא הרגיל. אם ישנם כאלו שטוענים שאלוהים דיבר אליהם, עליהם תמיד להשוות בין מה שנאמר לבין מה שהכתובים אומרים. אלוהים אף פעם אינו סותר את עצמו. בשנייה לטימותיאוס 16-17: 3 מוצהר, “כי כל הכתוב נכתב הרוח אלוהים, גם מועיל להורות והוכיח ולישר וליסר בצדק, למען אשר יהיה איש האלוהים תמים ומהיר לכל מעשה טוב.”


חזור לעמוד הבית בעברית


האם אלוהים מדבר אלינו היום?