האם אלוהים קיים 

האם אלוהים אמיתי?שאלה: האם אלוהים אמיתי?

תשובה:
אנו יודעים שאלוהים קיים בגלל שהוא התגלה בשלוש דרכים: בבריאה, בדברו (הכתובים), ודרך בנו ישוע המשיח.

ההוכחה הבסיסית לקיומו של אלוהים היא במה שהוא עשה. "הלא עצמותו הנעלמת, היא כוחו הנצחי ואלוהותו, נראית בברור מאז בריאת העולם בהיותה נתפסת בשכל באמצעות הדברים שנבראו. לכן אין להם במה להצטדק (אל הרומיים 1:20). "השמים מספרים כבוד-אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע" (תהילים 19:1).

אם הייתי מוצא שעון יד באמצע השדה, לא הייתי חושב שהוא "הופיע" משום מקום או שהוא תמיד היה שם. בהתבסס על עיצוב השעון הייתי מניח שיש לו מעצב. אולם אני רואה עיצוב נהדר ומדויק יותר של העולם הסובב אותנו. מדידת הזמן שלנו אינה מבוססת על שעון היד שלנו, אלא על יצירתו של אלוהים – באופן עקבי כדור הארץ מסתובב על כנו. אנו רואים עיצוב מופלא של עולם אשר מצביע על מעצב נפלא.

אם מצאתי הודעה מוצפנת בכתב סתרים, הייתי מחפש מפענח כתב סתרים על מנת לפענח את ההודעה. ההנחה שלי תהיה שצריך להיות שולח אינטליגנטי להודעה זו, מישהו אשר הצפין את ההודעה. כמה מסובך הוא קוד הד.נ.א אשר אנו נושאים בכל תא בגופנו? האם מורכות הד.נ.א לא מוכיחה את האינטליגנציה של מי שיצר את הקוד?

לא רק שאלוהים יצר עולם פיזי מורכב ומתואם, הוא גם שם תחושה של נצחיות בלבו של כל אדם (קוהלת 3:11). האדם מטבעו חש שיש יותר לחיים ממה שרואות עיניו, ושיש משהו שהוא מעל לשגרה היומיומית. התחושה שלנו לנצח מתבטאת בשתי דרכים לפחות; שמירת מצוות ופולחן.

כל ציוויליזציה במשך ההיסטוריה העריכה כמה חוקים מוסריים אשר באופן מפתיע אינם שונים מתרבות לתרבות. לדוגמא, האידיאל של אהבה מכובד באופן אוניברסאלי בעוד השקר מגונה באופן אוניברסאלי. חוקי המוסר המשותפים – ההבנה העולמית על הבדל בין טוב ורע – מצביעה על כך שיש משהו בעל מוסר גבוה אשר נתן לנו את המצפוניות.

באותה הדרך, אנשים מכל העולם ולא משנה התרבות ממנה הם באים טיפחו דרך לפולחן האל. הנושא של הפולחן היה משתנה, אולם אי אפשר היה להכחיש את התחושה של כוח עליון שכל אדם הרגיש. הנטייה שלנו לפולחן מתאימה לעובדה שאלוהים ברא אותנו "בצלמו כדמותו" (בראשית 1:27).

אלוהים גם התגלה אלינו דרך דברו, כתבי הקודש (התנ"ך והברית החדשה). לאורך הפרקים קיומו של אלוהים מיוחס להוכחה עצמית (בראשית 1:1; שמות 3:14). כאשר מנחם בגין כתב את האוטוביוגרפיה שלו הוא לא בזבז זמן בלנסות להוכיח את קיומו בספר. טבעם משנה החיים של הכתובים, ההגינות שלהם והניסים שהתלוו לכתיבתם צריכים להיות סמכות מספיקה לחיפוש קרוב יותר.

הדרך השלישית שאלוהים מתגלה היא דרך בנו, ישוע המשיח (בשורת יוחנן 11-6: 14). "בראשית היה הדבר, והדבר היה עם האלוהים, ואלוהים היה הדבר ... הדבר נהיה בשר ושכן בתוכנו" (בשורת יוחנן 14, 1:1). "הן במשיח, בגופו, שוכן כל מלוא האלוהות" (אל הקולוסים 2:9).

במשך חייו המופלאים של ישוע הוא שמר את כל המצוות הכתובות בתורה בצורה מושלמת והגשים את הנבואות על המשיח (בשורת מתי 5:17). הוא הביע רחמים והציג אין ספור ניסים לקהל שומעיו אשר היו גם עדים לאלוהותו (בשורת יוחנן 25-24: 21). שלושה ימים לאחר צליבתו ומותו הוא קם לתחייה, עובדה שאושרה ע"י מאות עדי ראיה (הראשונה אל הקורינתיים 15:6). העובדות ההיסטוריות מלאות בהוכחות על אישיותו של ישוע. "... כי לא בקרן זווית נעשתה זאת" (מעשי השליחים 26:26).

אנו מודעים לכך שתמיד יהיו אנשים סקפטיים אשר יחזיקו ברעיונות שלהם בקשר לאלוהים וימצאו הוכחות המתאימות לאמונתם. ויהיו גם כאלה ששום הוכחה על קיומו של אלוהים לא תשכנע אותם (תהילים 14:1) . בסופו של דבר, הכול מוביל אותנו אל הבסיס - האמונה (אל העבריים 11:6).


חזור לעמוד הבית בעברית


האם אלוהים אמיתי?