אלוהים הוא אהבה
 

מהי הכוונה בכך שאלוהים הוא אהבה?שאלה: מהי הכוונה בכך שאלוהים הוא אהבה?

תשובה:
מהי הכוונה בכך שאלוהים הוא אהבה? ראשית נבחן כיצד דבר אלוהים בכתובים מתאר "אהבה,” ולאחר מכן נבחן כמה דוגמאות אשר מתייחסות לאלוהים. “האהבה מארכת אף ועושה חסד, האהבה לא תקנא, האהבה לא תתפאר ולא תתרומם, לא תעשה דבר תפלה ולא תבקש את אשר לה ולא תתמרמר ולא תחשוב הרעה, לא תשמח בעולה, כי שמחתה עם האמת; את כל תישא, את כל תאמין, את כל תקווה ואת כל ואת כל תיסבול. האהבה לא תיבול לעולם;...” (הראשונה אל הקורינתיים 4-8: 13).

זהו תיאורו של אלוהים על האהבה. זה מי שהוא, ועל המאמינים להפוך זאת למטרה בחייהם (למרות שתמיד אנו בתהליך). ההבעה הגדולה ביותר לאהבתו של אלוהים מתוארת לנו בבשורת יוחנן 3:16 ובאל הרומיים 5:8 . “כי ככה אהב האלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו, כי אם יחיה חיי עולמים.” ”אבל בזאת הודיע האלוהים את אהבתו אלינו, כי המשיח מת בעדנו בהיותנו עוד חטאים.” אנו יכולים לראות מפסוקים אלה שרצונו העמוק של אלוהים הוא שאנחנו נצטרף אליו בביתו הנצחי, בגן העדן. הוא הכין דרך שאפשרית ע"י המחיר שהוא שילם עבור חטאינו. הוא אוהב אותנו בגלל שהוא בחר בזאת עפ"י רצונו. “... נהפך עלי לבי, יחד נכמרו נחומי" (הושע 11:8). האהבה סולחת. “ואם נתוודה את חטאתינו, נאמן הוא וצדיק, לסלוח לנו את חטאותינו ולטהרנו מכל עוון" (הראשונה ליוחנן 1:9).

האהבה (אלוהים) איננה כופה את עצמה על אף אחד. אלה שבאים אליו מגיבים לאהבתו. האהבה (אלוהים) מראה נדיבות לכולם. האהבה (ישוע) עושה טוב לכל אחד ללא הבדל. האהבה (ישוע) אינה מקנאה במה שיש לאחרים, חיה בצניעות ללא תלונות. האהבה (ישוע) אינה מתרברבת במי שהוא היה בבשר, למרות שהוא יכל לגבור על כל אחד. האהבה (אלוהים) אינה דורשת צייתנות. אלוהים לא דורש צייתנות מבנו, ישוע ברצונו החופשי ציית לאביו. “אך למען ידע העולם כי את אבי אני אוהב וכאשר צווני אבי כן אני עושה" (יוחנן 14:31). אהבה (ישוע) היה/הווה תמיד מחפש את טובתו של האחר.

תיאור קצר זה של אהבה מגלה לנו חיים חסרי אנוכיות בניגוד לחיים אנוכיים של האדם הטבעי. מדהים הדבר, שאלוהים נתן לאלה שקיבלו את בנו ישוע כמושיעם האישי את היכולת לאהוב כמו שהוא אהב. וזאת בכוח רוח הקודש (ראה יוחנן 1:121; הראשונה ליוחנן 24, 23, 3:1 ). איזה אתגר ואיזו זכות!


חזור לעמוד הבית בעברית


מהי הכוונה בכך שאלוהים הוא אהבה?