אלוהים שונה בתנייך ובברית החדשה 

מדוע אלוהים כל כך שונה בתנ"ך מאשר בברית החדשה?שאלה: מדוע אלוהים כל כך שונה בתנ"ך מאשר בברית החדשה?

תשובה:
אני מאמין שהמוקד של שאלה זו נמצא בחוסר הבנה בסיסי למה שהתנ"ך והברית החדשה מגלים על אופיו של אלוהים. דרך נוספת להביע מחשבה בסיסית זו היא כאשר אנשים אומרים: “אלוהים של התנ"ך הוא אלוהי הזעם בעוד אלוהי הברית החדשה הוא אלוהי האהבה.” העובדה שכתבי הקודש הנם התגלותו של אלוהים אלינו באופן הדרגתי דרך אירועים היסטוריים ודרך הקשר עם אנשים במשך ההיסטוריה יכולה לתרום לסברה המוטעית של אנשים על זהותו של אלוהים בתנ"ך בהשוואה לברית החדשה. מכל מקום, כאשר קוראים את התנ"ך ואת הברית החדשה מהר מאוד מתבררת ההוכחה שאלוהים אינו שונה בין התנ"ך לברית החדשה וכי זעמו ואהבתו של אלוהים מתגלים לאורך כל כתבי הקודש.

לדוגמה, לאורך התנ"ך, אלוהים מצהיר שהוא "רחמן רב חסד, אינו מהיר חימה ומלא באהבה באדיבות ובאמת" (שמות 34:6; ויקרא 14:18; דברים 4:31; נחמיה 9:17; תהילים 86:5; תהילים 108:4; תהילים 145:8; יואל 2:13). למרות זאת בברית החדשה, אהבתו של אלוהים ורחמיו נראים אפילו יותר לאור העובדה "כי ככה אהב האלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו, כי אם יחיה חיי עולמים” (בשורת יוחנן 3:16). לאורך התנ"ך, אנו גם רואים שאלוהים מתייחס לישראל באותה הדרך שאב אוהב מתייחס אל בניו. כאשר הם חטאו במודע נגדו ועבדו אלילים, אלוהים העניש אותם, אולם בכל פעם הוא הושיע אותם לאחר שחזרו בתשובה ועזבו את עבודת האלילים. באותה מידה אנו רואים את אלוהים מתייחס אל המאמינים בברית החדשה. לדוגמה, אל-העברים 12:6 מספר לנו "כי את אשר יאהב יהוה יוכיח, יכאב את בן ירצה.”

בצורה דומה, לאורך התנ"ך אנו רואים את משפטו של אלוהים וזעמו כלפי החוטאים שלא חזרו בתשובה. גם בברית החדשה אנו רואים שזעמו של אלוהים עדיין קיים "כי נגלה חרון אלוהים מן השמים על כל רשעת בני אדם ועולתם אשר יעצרו את האמת בעולה” (אל הרומיים 1:18). אפילו ברפרוף מהיר בברית החדשה , מהר מאוד מוכח לנו שישוע מדבר יותר על הגיהנום מאשר הוא מדבר על גן העדן. ברור שאלוהים אינו שונה בתנ"ך מאשר בברית החדשה. טבעו של אלוהים הוא בלתי משתנה. בעוד אנו רואים רק צד אחד מטבעו של אלוהים אשר מתגלה בפסוקים מסוימים בכתובים יותר מאשר צד אחר, הוא עצמו אינו משתנה.

כאשר משהו באמת מתחיל לקרוא ולחקור את הכתובים, הוא יכול לראות בבירור שאלוהים אינו שונה בתנ"ך לעומת הברית החדשה. למרות שבתנ"ך ישנם 66 ספרים, אשר נכתבו בשלוש יבשות, בשלוש שפות שונות, לאורך תקופה של כמעט 1500 שנה, ע"י יותר מ- 40 מחברים (אשר היו מרקעים שונים), הוא עדיין ספר מאוחד מתחילתו ועד סופו וללא ניגודים. בכך אנו רואים כיצד אלוהים הוא אוהב, רחמן וצדיק אשר מתייחס לבריאתו במיוחד לבני האדם ודבר זה מוכח לכל אורך הכתובים. אנו רואים את אלוהים קורא לאנשיו באהבה וברחמים ליחסים מיוחדים אתו ולא בגלל שמגיע להם. ובכל זאת אנו גם רואים אלוהים קדוש וצדיק, אשר שופט את אלה אשר לא מצייתים לו ומסרבים לעבוד אותו, ופונים לעבוד אלילים שהם בעצמם יצרו, במקום לעבוד את האלוהים האחד והאמיתי (אל הרומיים 1).

בגלל אופיו הצדיק והקדוש של אלוהים , כל החטאים, בעבר, בהווה ובעתיד צריכים להישפט. ועדיין אלוהים באהבתו הנצחית סיפק את התשלום עבור החטא ואת הדרך לפיוס על מנת שהאדם החוטא יוכל להימלט מחרון אלוהים. אנו רואים אמת נפלאה זו בפסוקים כמו הראשונה ליוחנן 4:10 “בזאת היא האהבה, לא שאנחנו אהבנו את האלוהים, כי אם הוא אהב אותנו וישלח את בנו לכפרה על חטואתינו” בתנ"ך היה נוהג הקרבת הקרבנות זמני והיווה צפייה לעתיד בבואו של ישוע אשר ימות על הצלב על מנת להיות כפרה חלופית עבור החטא. המושיע אשר הובטח בתנ"ך מתגלה בשלמותו בברית החדשה, והוא ההבעה האולטימטיבית לאהבתו של אלוהים , ע"י שליחת בנו ישוע המשיח, אשר מתגלה בכל תפארתו. גם בתנ"ך וגם בברית החדשה ניתנו כילים "ומנעוריך ידעת את כתבי הקודש היכולים להחכימך אל הישועה על ידי האמונה במשיח ישוע” (השנייה לטימותיאוס 3:15) כאשר בוחנים את הכתובים בצורה מעמיקה יותר ברור לנו שאלוהים אינו שונה בברית החדשה לעומת מה שהוא היה בתנ"ך.


חזור לעמוד הבית בעברית


מדוע אלוהים כל כך שונה בתנ"ך מאשר בברית החדשה?