תכונותיו של אלוהים
 

תכונותיו של אלוהים מהן? מיהו אלוהים?שאלה: תכונותיו של אלוהים מהן? מיהו אלוהים?

תשובה:
החדשות הטובות כשאנחנו מנסים לענות על שאלה זו, הן שאפשר למצוא הרבה על אלוהים! אלה שבוחנים את המאמר הזה ימצאו שאולי יעזור להם לקרוא קודם כל את המאמר בשלמותו ואז לחזור אחורה ולבדוק פסוקים או פרקים נבחרים להבהרה נוספת. מראי מקום בכתובים נחוצים בהחלט, כיוון שללא הסמכות של כתבי הקודש, אוסף זה של מילים לא יהיה טוב יותר מרק השקפה של אדם אשר לעיתים יכולה להיות חסרת דיוק בהבנה של אלוהים (איוב 42:7). להגיד שזה חשוב עבורנו לנסות ולהבין מיהו אלוהים הינו בודאי הצהרה גדולה! כישלון בלהבין מיהו אלוהים אולי יגרום לנו לסגוד לאלילים בניגוד לרצונו (שמות 5-3: 20).

אנו יכולים לדעת רק את הדברים שאלוהים בחר לגלות על עצמו. אחת מתכונותיו וסגולותיו של אלוהים הינה "האור", הכוונה שהוא מגלה את המידע על עצמו (ישעיהו 60:19; יעקוב 1:17). המציאות היא שאלוהים גילה לנו מידע על עצמו, וזאת על מנת שאף אחד מאיתנו לא יוכל להסתפק בפחות מלבוא אל מנוחתו (אל העבריים 4:1). הבריאה, כתבי הקודש, והדבר שהפך לבשר (ישוע המשיח), יעזרו לנו להבין מיהו אלוהים.

הבה נתחיל בהבנה שאלוהים הוא הבורא ואנחנו חלק מבריאתו (בראשית 1:1; תהילים 24:1). אלוהים אמר לאדם שהוא נברא בצלמו כדמותו. האדם הוא מעל כל הבריאה וניתנה לו שליטה עליה (בראשית 28-26: 1). הבריאה נפגמה ע"י הנפילה בחטא אבל עדיין מציעה יופי, וסדר על מנת שנוכל לקלוט את גדולתו של אלוהים.

אנו מוצאים עזרה בקריאת שמותיו של אלוהים כשאנו רוצים לדעת מיהו:

אלוהים – בעל עוצמה (בראשית 1:1)
אדוני - יחס בין אדון למשרת (שמות 10,13: 4)
אל עליון – האל החזק מכולם (בראשית 14:20)
אל רואי- האל הרואה הכול (בראשית 16:13)
אל שדי- הכול יכול (בראשית 17:1)
אל עולם – אל נצחי (ישעיהו 40:28)
יהוה- אדון, אנוכי, קיום עצמאי ונצחי (שמות 13,14: 3)

כעת נמשיך לבחון יותר את תכונותיו של אלוהים; אלוהים הוא נצחי, הכוונה שאין לו התחלה ואין סוף לקיומו. הוא בן אלמוות, אינסופי (דברים 33:27; תהילים 90:2; הראשונה לטימותיאוס 1:17). אלוהים הוא בלתי משתנה; זה אומר שאלוהים הוא מהימן וראוי לאמון באופן אבסולוטי (מלאכי 3:6; במדבר23:19; תהילים 26,27: 102). אין מתחרים לאלוהים, אין אף אחד שמשתווה לו במעשיו או באישיותו הוא מושלם (שמואל ב' 7:22; תהילים 86:8; ישעיהו 40:25; בשורת מתי 5:48). אי אפשר לרדת לחקר מעשיו של אלוהים ואין אפשרות להבין אותו (ישעיהו 40:28; תהילים 145:3; אל הרומיים 34,33: 11).

אלוהים הוא צדיק והכוונה שאין הוא נושא פנים בין אדם לאדם ואינו מפלה (דברים 32:4; תהילים 18:30). אלוהים הוא כל-יכול הכוונה שהוא בעל עוצמה שאי אפשר להשתוות לה, הוא יכול לעשות כל דבר שמרצה אותו, אולם מעשיו תמיד יהיו בהתאם לאופיו (התגלות 19:6; ירמיהו 17,27: 32). אלוהים נוכח בכל מקום, הכוונה שהוא לעולם נמצא בכל מקום, זה אינו אומר שאלוהים נמצא בכל דבר (תהילים 13-7: 139; ירמיהו 23:23). אלוהים יודע-כל, הכוונה שהוא יודע את העבר, ההווה והעתיד, אפילו את מה שאנחנו חושבים בכל רגע נתון; כיוון שהוא יודע כל דבר הצדק שלו תמיד נעשה בהגינות (תהילים 5-1: 139; משלי 5:21).

אלוהים הוא אחד, הכוונה שהוא היחיד ואין אחר מבלעדיו, הוא גם היחיד שמסוגל לפגוש את הצרכים העמוקים ואת געגועי ליבנו, והוא היחיד שראוי להלל ולהתמסרות שלנו (דברים 6:4). אלוהים הוא צדיק, הכוונה שהוא אינו יכול ואינו מוכן להתעלם ממעשים רעים; זה בגלל הצדק והיושר שלו שעל מנת שחטאנו יוכלו להיסלח לנו, היה על ישוע המשיח להתנסות במשפט אלוהים כאשר הוא לקח את חטאנו על עצמו (שמות 9:27; בשורת מתי 46-45: 27; אל הרומיים 26-21: 3).

אלוהים הוא ריבון, הכוונה שהוא עליון; כל הבריאה שלו יחד, גם אם במודע או שלא במודע אינם יכולים לסכל את מטרתו (תהילים 95:3; 93:1; ירמיהו 23:20). אלוהים הוא רוח, הכוונה שהוא אינו נראה (בשורת יוחנן 4:24; 1:18). אלוהים הוא שילוש, הכוונה שהוא שלושה באחד, אותה ישות, שווה בכוח ובכבוד. שימו לב שבפרקים הראשונים המזכירים את "השם" של אלוהים הוא מופיע כיחיד למרות שהכוונה היא לשלוש ישויות נפרדות. – "אב, בן ורוח הקודש" (בשורת מתי 28:19; בשורת מרקוס 11-9: 1). אלוהים הוא אמת, הכוונה שהוא בהסכמה עם כל מה שהוא מייצג, הוא תמיד יהיה נקי כפים ואינו יכול לשקר (תהילים 117:2; שמואל א' 15:29).

אלוהים הוא קדוש, הכוונה שהוא מופרד מכל זיהום מוסרי והוא עוין לו. אלוהים רואה את כל הרע וזה מכעיס אותו; בדרך כלל מוזכרת האש בכתובים ביחד עם קדושתו. אלוהים מיוחס לאש שלא תכלה (ישעיהו 6:3; חבקוק 1:13; שמות 5,4, 3:2; אל העבריים 12:29). אלוהים הוא נדיב וזה כולל את טובו, חסדו ואהבתו – אלה מילים שנותנות משמעות לטובו. אם זה לא היה בגלל חסדו של אלוהים היה נראה ששאר תכונותיו יגרמו לנו להיות ניפרדים ממנו. אנו מודים לו שלא כך הדבר, כיוון שהוא חפץ להכיר את כל אחד מאיתנו באופן אישי (שמות 34:6; תהילים 31:19; הראשונה לפטרוס 1:3; בשורת יוחנן 3:16; בשורת יוחנן 17:3).

זה היה רק ניסיון צנוע לענות לשאלה במידה אלוהית. התעודד להמשיך לדרוש אותו.


חזור לעמוד הבית בעברית


תכונותיו של אלוהים מהן? מיהו אלוהים?