השלם עם אלוהים
 

כיצד אוכל להשלים עם אלוהים?שאלה: כיצד אוכל להשלים עם אלוהים?

תשובה:
על מנת להשלים עם אלוהים, עלינו קודם כל להבין מה "לא בסדר". התשובה הינה חטא. "הכל סר יחדיו נאלחו, אין עושה טוב אין גם אחד" (תהילים 14:3). מרדנו נגד אלוהים ומצוותיו, "כולנו כצאן טעינו" (ישעיהו 53:6).

החדשות הרעות, שמגיע לנו עונש מוות. "הן כל הנפשות לי הנה, כנפש האב וכנפש הבן לי הנה, הנפש החוטאת היא תמות" (יחזקאל 18:4). החדשות הטובות הן שאלוהים הטוב שכנע אותנו על מנת להביא אותנו לדרך הישועה. ישוע הצהיר כי מטרתו הינה "כי בא האדם לבקש ולהושיע את האובד"ׁ(בשורת לוקס 19:10), והוא ממלא את מטרתו כשנצלב במילים אלה, "כלה" (בשורת יוחנן 19:30).

כשיש לנו יחסים עם אלוהים אנו מתחילים להכיר בחטא שלנו. לאחר מכן מגיע תור ההתוודות הצנועה בחטאינו נגד אלוהים (ישעיהו 57:15) וההחלטה הנחושה שלנו לעזוב את דרכי החטא. "כי בלבבו יאמין האדם והייתה לו לצדקה ובפיהו יודה והייתה לו לישועה" (אל הרומיים 10:10).

חזרה בתשובה זו חייבת להיות מלווה באמונה. במיוחד, באמונה במותו המכפר ובנס תחייתו של ישוע אשר מכשיר אותו להיות המושיע שלך. "כי אם תודה בפיך אשר ישוע הוא האדון ותאמין בלבבך אשר האלוהים העירו מן המתים, אז תושע" (אל הרומיים 10:9). ישנם פסוקים רבים אחרים אשר מדברים על הצורך באמונה, כמו בבשורת יוחנן 20:27; מעשי השליחים 16:31; אל הגלטיים 2:16; 11,26 :3; ואל האפסיים 2:8.

שלום עם אלוהים תלוי בתגובתך למה שאלוהים עשה עבורך. הוא שלח את המושיע, הוא סיפק את הקורבן שייקח על עצמו את חטאיך (בשורת יוחנן 1:29), והוא מציע לך את ההבטחה: "והיה כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט." (מעשי השליחים 2:21)

תמונה נפלאה של חזרה בתשובה ניתן לראות במשל הבן האובד (בשורת לוקס 32-11: 15). הבן הצעיר השתמש בירושתו של האב עבור דברים מבזים (פס' 13). כאשר הוא מכיר בטעותו, הוא מחליט לחזור הביתה (פס' 18). הוא מניח שכעת הוא לא יחשב יותר לבן (פס' 19), אולם הוא טעה. האב אהב את המורד שחזר באותה מידה כבעבר (פס' 20). כל חטאיו נסלחו, ונערכה חגיגה לכבודו (פס' 24).

אלוהם הוא טוב והוא מקיים את הבטחותיו, בכללן ההבטחה לסלוח. "קרוב יהוה לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע" (תהילים 34:19).

אם הנך מעוניין להיות בשלום עם אלוהים, הנה תפילה פשוטה שתוכל להתפלל לאלוהים, זכור, רק לדקלם תפילה זו או כל תפילה אחרת לא יושיע אותך. רק האמונה כי ישוע הוא זה שיכול להושיע אותך מחטאיך תפעל. בהתפללך תפילה זו, אתה מצהיר בפני אלוהים כי אתה בוטח בישועתו. "אלוהים, אני יודע כי חטאתי נגדך וכי אני ראוי לעונש. אולם ישוע המשיח לקח על עצמו את העונש שמגיע לי, כך שדרך אמונתי בו אוכל לקבל סליחה. אני פונה מדרך החטא ושם במקומה את בטחוני בישועתך. תודה עבור חסדך הנפלא וסליחתך – מתנת חיי הנצח! אמן!"

האם החלטת ללכת אחרי ישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם חיובי, אנא הקלק על "קיבלתי את ישוע היום".
13&did=10> DID=10&LID=13">חזור לעמוד הבית בעברית


כיצד אוכל להשלים עם אלוהים?