ישוע שישי ראשון
 

האם ישעו נצלב ביום שישי? אם כך, איך הוא היה שלושה ימים בקבר אם הוא קם לתחייה ביום ראשון?שאלה: האם ישעו נצלב ביום שישי? אם כך, איך הוא היה שלושה ימים בקבר אם הוא קם לתחייה ביום ראשון?

תשובה:
הכתובים אינם מציינים באופן ספציפי באיזה יום בשבוע ישוע נצלב. שתי ההשקפות הפופולריות ביותר מדברות על יום שישי ויום רביעי. יש כאלה מכל מקום, אשר משתמשים בהשקפה של שילוב בין יום שישי ורביעי, על מנת להחליט שיום חמישי הוא היום.

ישוע אמר בבשורת מתי 12:40 “כי כאשר היה יונה במעי הדג שלושה ימים ושלושה לילות, כן יהיה בן האדם בלב האדמה שלושה ימים ושלושה לילות.” אלה אשר תומכים בהשקפה של צליבה ביום שישי טוענים שיש עדיין תוקף לעובדה שאפשר לשקול את האפשרות שהוא היה בקבר שלושה ימים. בחשיבה היהודית של המאה הראשונה, חלק מהיום היה נחשב כיום שלם. מאחר שישוע היה בקבר בחלק מיום שישי, כל יום שבת וחלק מיום ראשון – זה היה יכול להיחשב כאילו שהוא היה בקבר שלושה ימים. אחד מהעקרונות בטענה של יום שישי נמצאת בבשורת מרקוס 15:42 אשר בה מצוינת העובדה שישוע נצלב "...הוא היה היום שלפני השבת.” אם הכוונה היא ליום בשבוע- שבת אז זה מוביל לעובדה שהצליבה הייתה ביום שישי. השקפה נוספת התומכת ביום שישי אומרת שפסוקים כמו בבשורת מתי 16:21 ובבשורת לוקס 9:22 מלמדים שישוע קם לתחייה ביום השלישי, לכן הוא לא צריך להיות בקבר שלושה ימים ולילות מלאים. אולם בעוד כמה מהתרגומים משתמשים "ביום השלישי" לפסוקים הללו, לא כולם מסכימים שזוהי הדרך הטובה ביותר לתרגם את הפסוקים הללו. יותר מכך, בבשורת מרקוס 8:31 נאמר שישוע יקום "לאחר" שלושה ימים.

ההשקפה התומכת ביום חמישי שוללת את ההשקפה התומכת ביום שישי וטוענת בעיקר שישנם אירועים רבים מדי (יש כאלה שספרו כעשרים) שקרו מקבורתו של ישוע עד ליום ראשון בבוקר. הם מדגישים שיש כאן בעיתיות כאשר היום המלא היחיד בין שישי לראשון היה שבת. יום או יומיים נוספים היו פותרים את הבעיה. התומכים ביום חמישי מנמקים" נאמר שלא ראית חבר מאז יום שני בערב. בפעם הבאה שאתה רואה אותו יהיה ביום חמישי בבוקר, ואתה אומר "לא ראיתי אותך שלושה ימים" אפילו שבפועל זה היה רק 60 שעות (יומיים וחצי). אם ישוע היה נצלב ביום חמישי הדוגמה הזו הייתה ממחישה לנו שאפשר להתייחס אל זה כשלושה ימים.

ההשקפה שתומכת ביום רביעי אומרת שהיו שתי שבתות בשבוע. לאחר הראשונה (זאת שהייתה בערב הצליבה, בשורת מרקוס 15:42; בשורת לוקס 54-54: 23) הנשים שקנו את השמנים על מנת לסוך את ישוע היו צריכות לעשות את קנייתן לאחר השבת (מרקוס 16:1) . התמיכה ביום רביעי טוענת "ששבת" זו הייתה בפסח (ראה ויקרא 29-31: 16; 39, 24-32: 23 היכן שהחגים שאינם ביום השביעי של השבוע מיוחסים כשבת שבתון). השבת השנייה באותו השבוע הייתה יום השבת הרגיל בשבוע. שימו לב שבלוקס 23:56, הנשים אשר רכשו את השמנים לאחר השבת הראשונה, חזרו והכינו את השמנים ואחר כך "ובשבת שבתו כפי המצווה.” (לוקס 23:56). הטענה היא שהן לא יכלו לרכוש את השמנים לאחר השבת, ועדיין להכין אותם לפני השבת – אלא אם כן היו שתי שבתות. עם ההשקפה של שתי שבתות, אם ישוע היה צריך להיצלב ביום חמישי אז השבת של החג (פסח) הייתה צריכה להתחיל ביום חמישי עם שקיעת החמה ולהסתיים ביום שישי עם שקיעת החמה – בתחילתו של יום השבת בשבוע. רכישת השמנים לאחר השבת הראשונה (פסח) הייתה עוברת על חוקי השבת.

לפיכך, השקפה זו טוענת כי ההסבר היחיד שאינו סותר את התיאור המקראי של הנשים עם השמנים ומחזיק בהבנה מילולית של בשורת מתי 12:40, הנו שישוע ניצלב ביום רביעי. השבת שהייתה חג (פסח) הייתה ביום חמישי, הנשים רכשו את השמנים (לאחר מכן) ביום שישי חזרו והכינו את השמנים באותו היום, הן נחו ביום השבת (השבועית), ולאחר מכן הביאו את השמנים לקבר מוקדם ביום ראשון. ישוע נקבר בשקיעת החמה ביום רביעי, אשר הנו תחילתו של יום חמישי לפי הלוח היהודי. בשימוש בלוח היהודי, יש את יום חמישי בלילה (לילה אחד), יום חמישי ביום (יום אחד), יום שישי בלילה (לילה שני), יום שישי ביום (יום שני), מוצאי שבת (לילה שלישי), יום שבת (יום שלישי). אנו לא יודעים בדיוק מתי ישוע קם לתחייה, אולם אנו יודעים שזה התרחש לפני הזריחה ביום ראשון (בשורת יוחנן 20:1, מרים המגדלית באה,"יהי באחד בשבת לפנות הבוקר בעוד חושך ותבוא מרים המגדלית אל הקבר" היא מצאה שהאבן הוסרה מעל הקבר ואז היא מצאה את שמעון פטרוס ואמרה לו "הנה נשאו את האדון מקברו") אז יכול להיות שהוא קם לתחייה כבר בזמן השקיעה של יום שבת בערב, אשר החל את היום הראשון של השבוע.

ישנה בעייתיות מסוימת בהשקפה של יום רביעי בכך שהשליחים אשר צעדו עם ישוע בדרך לאמעוס עשו זאת "באותו היום" של תחייתו (לוקס 24:13). השליחים, אשר לא זיהו את ישוע, מספרים לו על צליבתו של ישוע (24:21) ואומרים "... ועתה בכל זאת היום יום שלישי מאז נעשו אלה” (24:22). מיום רביעי לראשון אפשר לספור ארבעה ימים. הסבר אפשרי לכך הוא שאולי הם ספרו מיום רביעי בערב את קבורתו של ישוע, אשר מתחילה לפי הספירה היהודית את יום חמישי, אפשר לספור בין יום חמישי ליום ראשון כשלושה ימים.

בתמונה הגדולה של הדברים, אין זה חשוב כל כך לדעת את היום בשבוע אשר בו ישוע נצלב. אם זה היה פרט חשוב מאוד אז דבר אלוהים היה מציין את היום בבירור. מה שכן חשוב היה שהוא מת, וכי הוא קם באופן פיזי מן המתים. מה שחשוב באותה המידה היתה הסיבה למותו -הוא מת על מנת לקחת על עצמו את העונש שמגיע לכל החוטאים. בבשורת יוחנן מוצהר ב- 3:16 ו- 3:36 שהאמונה והביטחון בישוע יובילו לחיים נצחיים!


חזור לעמוד הבית בעברית


האם ישעו נצלב ביום שישי? אם כך, איך הוא היה שלושה ימים בקבר אם הוא קם לתחייה ביום ראשון?