ארבעה עקרונות רוחניים
 

מהם ארבעת העקרונות הרוחניים?שאלה: מהם ארבעת העקרונות הרוחניים?

תשובה:
ארבעת העקרונות הרוחניים הינם נוסחה שבה אפשר לבשר את בשורת הישועה אשר ניתנת באמונה דרך ישוע המשיח. זוהי דרך פשוטה המאגדת בתוכה מידע חשוב בבשורה דרך ארבעה עקרונות.

העיקרון הראשון מתוך ארבעת העקרונות הרוחניים הנו, "אלוהים אוהב אותך ויש לו תוכניות נפלאות עבור חייך" בבשורת יוחנן 3:16 נאמר לנו, "כי ככה אהב האלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו, כי אם יחיה חיי עולמים." בשורת יוחנן 10:10 מספקת לנו את הסיבה לכך שישוע בא, "... ואני באתי לבעבור הביא להם חיים ומלא ספקם." מה מונע מאיתנו את אהבתו של אלוהים? מדוע נמנעים מאיתנו חיים מלאים?

העיקרון השני מתוך ארבעת העקרונות הרוחניים הנו, "האנושות מושחתת דרך החטא ולכן מופרדת מאלוהים. כתוצאה מכך, איננו יכולים לדעת את תוכניתו הנפלאה של אלוהים בחיינו." אל הרומיים 3:23 מאשר את המידע הזה, "כי כולם חטאו וחסרי כבוד אלוהים המה." אל הרומיים 6:23 מציג לנו את תוצאות החטא, "כי שכר החטא הוא המוות ..." אלוהים ברא אותנו על מנת שתהיה לנו התחברות איתו. אולם, האנושות הביאה את החטא אל העולם ולפיכך התרחקה מאלוהים. אנחנו הרסנו את ההתחברות שאלוהים רצה לתת לנו. מהו הפיתרון?

העיקרון השלישי מתוך ארבעת העקרונות הרוחניים הנו, "ישוע המשיח הוא הדרך היחידה עבור סליחת החטאים שלנו. דרך ישוע חטאינו יכולים להיסלח ובכך לשקם את יחסינו עם אלוהים." באל הרומיים

7-8: 5 נאמר לנו, "... כי הוצק בלבבנו אהבת אל על ידי רוח הקודש הניתן לנו; כי המשיח בעודנו חלשים, מת בעתו בעד הרשעים." הראשונה אל הקורינתיים 4-3: 15 מספקת לנו מידע על מה שעלינו לדעת ולהאמין על מנת להיוושע,"...כי המשיח מת בעד חטאתינו, כפי הכתובים; וכי נקבר וכי הוקם ביום השלישי, כפי הכתובים." ישוע מצהיר כי הוא הדרך היחידה לישועה בבשורת יוחנן 14:6, "...אנכי הנני הדרך והאמת והחיים; לא יבוא איש אל האב כי אם על ידי." כיצד אוכל לקבל את מתנת הישועה הנפלאה הזו?

העיקרון הרביעי מתוך ארבעת העקרונות הרוחניים הנו, "עלינו לשים את מבטחנו בישוע המשיח כמושיענו האישי על מנת לקבל את מתנת הישועה ולדעת את תכניותיו הנפלאות של אלוהים עבור חיינו." בבשורת יוחנן 1:12 יש תיאור עבורנו, "והמקבלים אותו, נתן עז למו להיות בנים לאלוהים המאמינים בשמו," במעשי השליחים 16:31 נאמר בבירור, "האמן באדון ישוע המשיח ותושע אתה וביתך" אנחנו יכולים להיוושע ע"י חסד אלוהים ובאמונה בישוע המשיח בלבד.

אם הנך מעוניין לשים את מבטחך באדון ישוע כמושיעך, אמור את המילים הבאות לאלוהים. להגיד את מילים אלה בלבד לא יושיע אותך, אולם ביטחונך בישוע כן! בהתפללך תפילה זו, אתה מצהיר בפני אלוהים כי אתה בוטח בישועתו ומודה לו כי סיפק לך דרך לישועה. "אלוהים, אני יודע שחטאתי נגדך וכי אני ראוי לעונש. אולם ישוע המשיח לקח על עצמו את העונש שמגיע לי, כך שדרך אמונתי בו אוכל לקבל סליחה. אני פונה מדרך החטא ושם במקומה את בטחוני בישועתך. תודה עבור חסדך הנפלא וסליחתך – מתנת חיי הנצח! אמן!

האם החלטת ללכת אחרי ישוע בעקבות מה שקראת באתר זה? אם חיובי, אנא הקלק על "קיבלתי את ישוע היום".
13&did=13> DID=13&LID=13">חזור לעמוד הבית בעברית


מהם ארבעת העקרונות הרוחניים?