משיחיות, אמונה משיחית
 

מהי משיחיות במה מאמינים המשיחיים?שאלה: מהי משיחיות במה מאמינים המשיחיים?

תשובה:
בראשונה אל הקורינתיים 4-1: 15 נאמר, "ואני, אחי, אודיעכם את השורה אשר בשרתי אתכם, אשר גם קבלתם אותה וגם עמדתם בה, אשר גם תושעו בה, אם תחזיקו בדבר אשר בשרתי אתכם, אך אם לא לשווא האמנתם. כי מסרתי לכם בראשונה את אשר גם קבלתי, כי משיח מת בעד חטאתינו, כפי הכתובים; וכי נקבר וכי הוקם ביום השלישי, כפי הכתובים."

זוהי תמציתה של האמונה המשיחית. האמונה המשיחית היא ייחודית מכל שאר האמונות כיוון שהיא מבוססת על יחסים ולא על פולחן דתי. במקום לדבוק ברשימות של "עשה ולא תעשה," המטרה של המאמין המשיחי הינה לטפח הליכה קרובה עם אלוהים האב. יחסים אלה אפשריים בגלל מה שישוע המשיח עשה, והשירות בחייו של כל מאמין ע"י רוח הקודש.

המשיחיים מאמינים שהכתובים הם דבר אלוהים שנכתב בהשראתו וכי הם הסמכות האחרונה בכל דבר (השנייה לטימותיאוס 3:16; השנייה לפטרוס 21-20: 1).המשיחיים מאמינים שאלוהים הוא אחד והוא קיים בשלוש ישויות , האב הבן (ישוע המשיח) ורוח הקודש.

המשיחים מאמינים שבני האדם נבראו למטרה של קשר עם אלוהים, אולם החטא הפריד בין האדם לאלוהים (אל הרומיים 5:12, אל הרומיים 3:23). האמונה המשיחית מלמדת אותנו שישוע המשיח התהלך בארץ, אלוהים בשלמותו וכן כאדם בשלמותו (אל הפילפיים 11-6: 2), הוא מת על הצלב. המשיחיים מאמינים שלאחר מותו על הצלב, ישוע נקבר, קם לתחייה וכעת יושב לימינו של אלוהים האב, מתווך תמיד למען המאמינים (אל העבריים 7:25) המשיחיות מצהירה שמותו של ישוע על הצלב היה מספיק ומושלם על מנת לשלם עבור החטא והחוב של כל אדם וזה מה שמשקם את היחסים המעורערים בין אלוהים לאדם (אל העבריים 14-11: 9, אל העבריים 10:10, אל הרומיים 6:23, אל הרומיים 5:8).

על מנת להיוושע עלינו להאמין בעבודתו המושלמת של ישוע על הצלב. אם מישהו מאמין שישוע מת במקומו שילם את המחיר עבור חטאיו וקם לתחייה, אז אדם זה נושע. אין דבר שאדם יכול לעשות בעצמו על מנת להרוויח ישועה. אין אף אחד שיכול להיות "טוב מספיק" בעצמו על מנת לרצות את אלוהים, כיוון שכולנו חוטאים (ישעיהו 7-6: 64, ישעיהו 53:6). שנית, אין צורך בשום דבר נוסף כי ישוע עשה את כל העבודה! כאשר הוא היה על הצלב, אמר ישוע, "זה נגמר" (בשורת יוחנן 19:30).

כמו שאין דבר שמישהו יכול לעשות על מנת להרוויח ישועה, כאשר מישהו שם את מבטחו בעבודתו של ישוע על הצלב, אין דבר שהוא יכול לעשות שיגרום לו לאבד את הישועה. זכור, המשימה נעשתה והושלמה ע"י ישוע! שום דבר שקשור לישועה אינו תלוי באחד שקיבל אותה! בשורת יוחנן 29-27: 10 מצהירה, "צאני תשמענה את קולי ואני ידעתין; ואחרי תלכנה ואני אתן להן חיי עולמים; ולא תאבדנה לנצח ואיש לא יחטוף אתהן מידי. האב אשר נתנן לי גדול הוא על כול ואיש לא יחטוף אתהן מיד האב."

ישנם כאלה שחושבים, "יופי – אז כשאני נושע אני יכול לעשות את כל אשר ליבי חפץ ולא לאבד את הישועה שלי!" אבל הישועה אינה החופש לעשות את מה שאנחנו רוצים. ישועה הופכת אותנו לחופשיים מהצורך שלנו לשרת את הטבע החוטא הישן שלנו, ולהיות חופשיים לחפש את היחסים הנכונים עם אלוהים. כל עוד המאמינים נמצאים על הארץ בגופם החוטא, הם יהיו במאבק תמידי עם החטא. החיים בחטא מונעים את היחסים אשר אלוהים מעוניין לקיים עם בני האדם וכל עוד מאמין חי כחוטא, הוא לא יהנה מהיחסים אשר אלוהים תכנן עבורו. מכל מקום למאמינים יש ניצחון במאבק עם החטא ע"י כך שהם לומדים ומיישמים את דבר אלוהים (כתבי הקודש) בחייהם, ונותנים לרוח הקודש לשלוט – זה אומר, לציית להשפעתה ולהדרכתה של רוח הקודש בכל מצב יומיומי, ודרך רוח הקודש לציית לדבר אלוהים.

אז בעוד שבדתות רבות ישנן דרישות מהאדם לעשות דברים מסוימים או לא לעשות דברים אחרים. האמונה המשיחיות מבוססת על יחסים עם אלוהים. משיחיות היא להאמין שישוע מת על הצלב ושילם עבור החטאים שלנו, וקם מן המתים. החוב של החטא שלך שולם ואתה יכול להיות בהתחברות עם אלוהים. אתה יכול לקבל ניצחון על הטבע החוטא שלך ולצעוד בהתחברות ובצייתנות עם אלוהים. זוהי משיחיות עפ"י כתבי הקודש.


חזור לעמוד הבית בעברית


מהי משיחיות במה מאמינים המשיחיים?