מאמינים אחוזי שדים
 

האם מאמין יכול להיות אחוז שדים?שאלה: האם מאמין יכול להיות אחוז שדים?

תשובה:
אין בכתבי הקודש הצהרה מפורשת כי מאמין יכול להיות אחוז ע"י שד. מכל מקום, כיוון שרוח הקודש שוכן במאמין (אל הרומיים 9-11: 8; הראשונה אל הקורינתיים 6:19; 3:16) זה נראה לא סביר כי רוח הקודש תרשה לשד לאחוז באותו אדם אשר גם הוא שוכן בו. אנו בהחלט מזהים כאן נושא שנוי במחלוקת. מכל מקום, אנו בהחלט מאמינים כי מאמין אינו יכול להיות אחוז שדים. אנו מאמינים כי קיים הבדל חד בין להיות אחוז ע"י שדים לבין להיות מדוכא ומושפע משדים. להיות אחוז שדים מערב שד אשר יש לו שליטה ישירה על המחשבות ו/ או הפעולות שאדם עושה (לוקס 33-35: 4; 27-33: 8; מתי 14-18: 17). דיכוי/ השפעה מערב שד או שדים אשר תוקפים אדם באופן רוחני ו/ או מעודדים אותם להתנהגות חוטאת (הראשונה לפטרוס 8-9: 5; יעקוב 4:7). שים לב שבקטעים בברית החדשה אשר מתייחסים למלחמה רוחנית, לא נאמר לנו אף פעם כי גורש שד מתוך המאמין (אל האפסיים 10-18: 6). כן נאמר לנו לברוח מהשטן (הראשונה לפטרוס 8-9: 5; יעקוב 4:7), לא להשליך אותו החוצה.

אני לא יכול להאמין שאלוהים ירשה לאחד מילדיו, אשר הוא קנה אותו בדמו של המשיח (הראשונה לפטרוס 18-19: 1) והפך אותו לברייה חדשה (השנייה אל הקורינתיים 5:17) – להיות אחוז ונשלט ע"י שד. כן, כמאמינים אנו נמצאים במלחמה נגד השטן והשדים שלו, אבל לא כשהם בתוכנו. בראשונה ליוחנן 4:4 מוצהר, "אתם הבנים הנכם מאלוהים וניצחתם אותם כי אשר בכם גדול הוא מאשר בעולם." מיהו זה אשר בנו? רוח הקודש. מי הוא זה אשר בעולם? השטן והשדים שלו.


חזור לעמוד הבית בעברית


האם מאמין יכול להיות אחוז שדים?