קלוויניזם ארמיניאניזם
 

קלוויניזם לעומת ארמינאניזם – מה הנכון?שאלה: קלוויניזם לעומת ארמינאניזם – מה הנכון?

תשובה:
קלוויניזם וארמינאניזם הינן שתי שיטות תאולוגיות המנסות להסביר את היחס בין ריבונותו של אלוהים לאחריות אנושית בהקשר לישועה. קלוויניזם נקרא על שם ג'ון קלווין, חוקר תיאולוגי צרפתי אשר חי בשנים 1509-1564. ארמינאניזם נקרא על שם ג'קוב ארמניוס, חוקר תיאולוגי הולנדי אשר חי בשנים 1560-1609.

שתי השיטות מסכמות חמש נקודות. קלוויניזם מחזיק בהשקפה של שחיתות מוחלטת בעוד ארמינאניזם מחזיק בהשקפה של שחיתות חלקית. שחיתות מוחלטת הינה מצב שבו כל היבט באנושות מוכתם ע"י החטא, לפיכך בני האדם אינם מסוגלים לבוא אל אלוהים ע"י רצונם החופשי. מצב של שחיתות חלקית מצהיר שכל היבט באנושות מוכתם ע"י החטא, אולם לא עד למצב שבני האדם אינם מסוגלים לשים את מבטחם באלוהים מתוך רצונם החופשי.

קלוויניזם מחזיק בהשקפה של בחירה לא מותנית בעוד ארמינאניזם מחזיק בהשקפה של בחירה מותנית. בחירה לא מותנית אומרת שאלוהים עפ"י רצונו המוחלט בלבד בוחר את האינדיבידואל לישועה. בחירה מותנית אומרת כי אלוהים בוחר אינדיבידואל לישועה בהתבססו על ידיעתו המוקדמת של מי יאמין בישוע לישועתו.

קלוויניזם אוחז בכפרה מוגבלת בעוד ארמינאניזם אוחז בכפרה לא מוגבלת. זוהי ההשקפה הכי שנויה במחלוקת בחמשת הנקודות. כפרה מוגבלת הינה האמונה שישוע מת רק עבור הנבחרים. כפרה לא מוגבלת הינה האמונה שישוע מת עבור כולם, אולם מותו אינו אפקטיבי עד שהאדם מאמין.

קלוויניזם אוחז בחסד שאין לעמוד בפניו בעוד ארמינאניזם אוחז בחסד שניתן לעמוד בפניו. חסד שאין לעמוד בפניו טוען שכאשר אלוהים קורא לאדם לישועה, אותו האדם יבוא באופן בלתי נמנע לישועה. חסד שניתן לעמוד בפניו מצהיר שאלוהים קורא לישועה, אולם אנשים רבים נמנעים ודוחים את קריאתו.

קלוויניזם טוען להתמדה של הקדושים בעוד ארמינאניזם טוען לישועה מותנית. התמדה של הקדושים מתייחסת לרעיון שהאדם אשר נבחר ע"י אלוהים יתמיד באמונתו ולעולם לא יתכחש לישוע ויפנה ממנו. ישועה מותנית הינה ההשקפה שהמאמין בישוע יכול, ברצונו החופשי, לפנות ולדחות את המשיח וכתוצאה מכך לאבד את ישועתו.

אם כך, בויכוח של קלוויניזם לעומת ארמינאניזם, מי צודק? מעניין לשים לב לגיוון בגוף המשיח, ישנן תערובות שונות של קלוויניזם וארמניאניזם. ישנם שמאמינים בחמשה הנקודות של קלוויניזם וישנם המאמינים בחמש הנקודות של ארמינאניזם, ובאותו הזמן ישנם המאמינים בשלוש נקודות של קלוויניזם ושתי נקודות של ארמינאניזם. מאמינים רבים מגיעים לתערובת מסוימת של שתי ההשקפות. באופן אולטימטיבי, ההשקפה שלנו על שתי השיטות נכשלת בכך שהיא מנסה להסביר את מה שאי אפשר להסביר. בני האדם אינם יכולים להבין בשלמות רעיון כזה. אכן, אלוהים הינו ריבוני באופן אבסולוטי ויודע הכול. כן, בני האדם נקראים לעשות החלטה אמיתית ולשים את מבטחם בישוע. שתי עובדות אלה נראות לנו כסותרות, אולם במחשבתו של אלוהים יש להן הגיון מושלם.


חזור לעמוד הבית בעברית


קלוויניזם לעומת ארמינאניזם – מה הנכון?