אשתו של קיין
 

מי הייתה אשתו של קיין? האם אשתו של קיין הייתה גם אחותו?שאלה: מי הייתה אשתו של קיין? האם אשתו של קיין הייתה גם אחותו?

תשובה:
הכתובים אינם מתארים באופן ספציפי מי הייתה אשתו של קיין. התשובה האפשרית היחידה הינה שאשתו של קיין הייתה אחותו או אחייניתו. הכתובים אינם מציינים את גילו של קיין כאשר הרג את הבל (בראשית 4:8). כיוון ששניהם היו חקלאים באותו זמן, כנראה שכבר היו בוגרים, ולכל אחד מהם הייתה כנראה משפחה משלו. לאדם וחווה כנראה שהיו ילדים נוספים חוץ מקיין והבל – בזמן שקיין נרצח (בראשית 4:14). ובטוח שהיו להם עוד ילדים רבים לאחר מכן ובוודאי נכדים או נינים. אשתו של קיין (בראשית 4:17) הייתה בתם או נכדתם של אדם וחווה.

כיוון שאדם וחווה היו בני האדם הראשונים (והיחידים), לא הייתה לילדיהם ברירה אחרת אלה להינשא אחד לשני. אלוהים לא אסר נישואים בתוך המשפחה אלה רק מאוחר כאשר היו יותר אנשים ולא היה צורך לנישואים בתוך המשפחה (ויקרא 6-18: 18). הסיבה העיקרית לכך הייתה שלגילוי עריות היה בדרך כלל תוצאה הפרעות גנטיות בילדים. כאשר לשני אנשים עם אותו קוד גנטי (אחים ואחיות) יש ילדים משותפים. הפרעות גנטיות נפוצות יותר כאשר הנן תוצאה מכך ששני אנשים עם אותו פגם גנטי מביאים ילדים ביחד. כאשר לאנשים ממשפחות שונות יש ילדים משותפים – יהיה זה נדיר מאוד שלשני ההורים יהיה את אותו פגם גנטי. הקוד הגנטי של בני האדם "הזדהם" בהתמדה במרוצת הדורות ובמשך כל המאות ופגמים גנטיים התרבו, התחזקו והועברו מדור לדור. לאדם וחוה לא היה שום פגם גנטי, ולכן להם ולדורות הראשונים של צאצאם הייתה בריאות טובה מזו שיש לנו. לילדיהם של אדם וחווה היו מעט אם בכלל פגמים גנטיים. כתוצאה מכך, היה בטוח עבורם להתחתן בתוך המשפחה. זה בוודאי נראה מוזר ואפילו דוחה לחשוב שאשתו של קין הייתה אחותו. בראשית, כיוון שאלוהים התחיל עם אדם אחד ואשה אחת, לא הייתה לדור השני ברירה אחרת אלה להינשא בתוך המשפחה.


חזור לעמוד הבית בעברית


מי הייתה אשתו של קיין? האם אשתו של קיין הייתה גם אחותו?