האם כתבי הקודש רלבנטיים גם לימינו
 

האם כתבי הקודש רלבנטיים גם לימינו?שאלה: האם כתבי הקודש רלבנטיים גם לימינו?

תשובה:
באל העברים 4:12 נאמר: “כי דבר האלוהים חי הוא ופועל גבורות, וחד מחרב פיפיות ונכנס עד להבדיל בין נפש לרוח ובין הדבקים למוח, ובוחן מחשבות לבב ומזימותיו.” בעוד הכתובים נכתבו על יד יותר מארבעים מחברים בתקופה של למעלה מ- 1500 שנה, הדיוק והרלבנטיות שלהם לא השתנו גם היום. הכתובים באופן ייחודי ואובייקטיבי הנם המקור לכל ההתגלות שאלוהים גילה על עצמו ועל תכניתו לאנושות.

כתבי הקודש מכילים מדע רב על העולם הטבעי אשר אושרו ע"י תצפיות מדעיות ומחקרים. כמה מפרקים אלו נמצאים בוויקרא 17:11; קהלת 6-7: 1; איוב 27-29: 36; תהילים 25-27: 102 ואל הקולוסיים 16-17: 1. כאשר מתגלה בסיפור הכתובים תכנית הגאולה של אלוהים, דמויות רבות ושונות מתוארות בבהירות. הכתובים מספקים מידע רב על אופיים של בני האדם ונטיותיהם. הניסיון היומיומי שלנו מראה לנו שמידע זה אכן מתאר בדייקנות את מצבו של האדם יותר מכל ספר פסיכולוגיה. עובדות היסטוריות רבות אשר נכתבו בכתבי הקודש אושרו ע"י מקורות חיצוניים. לעתים מחקרים היסטוריים מראים התאמה מלאה בין כתבי הקודש לבין כתבים חיצוניים אשר מתארים את אותו האירוע. במקרים רבים, כתבי הקודש, יותר מדויקים מבחינה היסטורית.

מכל מקום, כתבי הקודש אינם ספר היסטוריה, טקסט פסיכולוגי או ירחון מדעי. כתבי הקודש הנם התיאור אשר אלוהים נתן לנו על מי שהוא ועל רצונו ותכניותיו עבור האנושות. הרכיב המשמעותי ביותר בהתגלות הנו הסיפור על החטא שמפריד אותנו מאלוהים והאמצעי שאלוהים נתן לשיקום ההתחברות אתו ע"י הקרבת בנו, ישוע המשיח על הצלב. הצורך שלנו בישועה אינו משתנה. וגם העובדה שאלוהים חפץ לקרב אותנו אליו.

כתבי הקודש מכילים מידע רב מדויק ורלבנטי. המסר החשוב ביותר בכתובים הנו הגאולה - האוניברסלית והנצחית אשר מתאימה לכל האנושות. דבר אלוהים לעולם לא יהיה מיושן, מוחלף או משופר. תרבויות משתנות, החוק משתנה, דורות מתחלפים – אולם דבר אלוהים לעולם יהיה רלבנטי לימינו כפי שהיה כאשר נכתב לראשונה. לא כל הפסוקים מתאימים לנו היום בהכרח, אולם כל הכתובים מכילים את האמת שאנו יכולים וצריכים ליישם בחיינו היום.


חזור לעמוד הבית בעברית


האם כתבי הקודש רלבנטיים גם לימינו?