שנים-עשר התלמידים שליחים
 

מי היו שנים-עשר התלמידים/ שליחים של ישוע המשיח?שאלה: מי היו שנים-עשר התלמידים/ שליחים של ישוע המשיח?

תשובה:
המילה "תלמיד" מתייחסת "ללומד" או "לחסיד." המילה "שליח" מתייחסת "למישהו אשר נשלח." כשישוע היה בעולם, השנים-עשר נקראו תלמידים. שנים-עשר התלמידים אשר הלכו אחרי ישוע, למדו ממנו ותולמדו על ידו. לאחר תחייתו של ישוע ועלייתו לשמים ישוע שלח את התלמידים (מתי 18-20: 28; מעשי השליחים 1:8) על מנת שיהיו עדיו. התייחסו אליהם כשנים-עשר השליחים. מכל מקום, כשישוע היה עדיין בעולם, נעשה שימוש במושג תלמיד ושליח באופן שניתן לשינוי, כשישוע תילמד אותם ושלח אותם לעולם.

שנים-עשר התלמידים/ שליחים המקוריים מתוארים במתי 2-4: 10, "ואלה שמות שנים עשר השליחים הראשון שמעון הנקרא פטרוס ואנדרי אחיו יעקוב בן זבדי ויוחנן אחיו: פילפוס ובר-תלמי תומא ומתי המוכס יעקוב בן חלפי ולבי המכונה תדי: שמעון הקני ויהודה איש קריות אשר גם מסר אותו." כתבי הקודש גם מזכירים את 12 התלמידים/ שליחים במרקוס 16-19: 3 ובלוקס 13-16: 6, בהשוואת שלושת הקטעים הללו, ישנם שינויים שוליים בשמות. נראה כי תדי גם היה ידוע כ "יהודה בן יעקוב" (לוקס 6:16) ולבי (מתי 10:3). ושמעון הקנא גם ידוע כשמעון הקני (מרקוס 3:18). יהודה איש קריות, אשר בגד בישוע, הוחלף ע"י השליח השנים עשר מתיה (ראה מעשי השליחים 20-26: 1). מספר מלמדים בכתבי הקודש רואים במתיה כחבר "חסר תוקף" בין השנים עשר ומאמינים כי במקומו היה השליח שאול הברירה של אלוהים להחליף את יהודה איש קריות ולצרף אותו לשנים עשר-השליחים.

שנים-עשר התלמידים/ שליחים היו אנשים רגילים אשר אלוהים השתמש בהם בצורה בלתי רגילה. בין השנים-עשר היו דייגים, מוכסים ומהפכן. בבשורות מוזכרים הכישלונות, המאבקים והספקות של שנים-עשר הגברים הללו אשר הלכו אחרי ישוע. לאחר שחזו בתחייתו של ישוע ובעלייתו לשמים, רוח הקודש שינתה את התלמידים/ שליחים לאנשי אלוהים בעלי עוצמה "המדיחים את כל ישבי תבל" (מעשי השליחים 17:6). איזה שינוי? שנים-עשר התלמידים/ שליחים היו עם ישוע (מעשי השליחים 4:13). מי ייתן ואותו הדבר יאמר גם עלינו!


חזור לעמוד הבית בעברית


מי היו שנים-עשר התלמידים/ שליחים של ישוע המשיח?