Ερωτήσεις για τη Σωτηρία

 
 

Ερωτήσεις για τη Σωτηρία


Ερωτήσεις για τη Σωτηρία

Τι είναι σχέδιο σωτηρίας;

Είναι ο Ιησούς Μοναδική Οδός προς τον Ουρανό;

Σωζόμαστε μόνο με την πίστη, ή με την πίστη συμπεριλαμβανομένου και των πράξεων;

Είναι η αιώνια σιγουριά της σωτηρίας Βιβλική;

Άπαξ σωσμένος πάντα σωσμένος;

Τι συμβαίνει στους ανθρώπους που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να ακούσουν για τον Ιησού; Θα καταδικάσει ο Θεός κάποιον που ποτέ δεν άκουσε γι Αυτόν;

Πώς σώζονταν οι άνθρωποι πριν ο Ιησούς πεθάνει για τις αμαρτίες μας;

Τι είναι αντικαταστατική εξιλέωση;

Πώς μπορώ να έχω βεβαιότητα για τη σωτηρία μου;

Είναι η αιώνια βεβαιότητα μια άδεια για να αμαρτάνουμε;

Πώς η κυριαρχία του Θεού και η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου εργάζονται μαζί στη σωτηρία;
Ερωτήσεις για τη Σωτηρία