Ερωτήσεις για την Ανθρωπότητα

 
 

Ερωτήσεις για την Ανθρωπότητα


Ερωτήσεις για την Ανθρωπότητα

Τι σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού (Γένεση 1:26-27);

Έχουμε δυο ή τρία μέρη; Αποτελούμαστε από σώμα, ψυχή, και πνεύμα ή από σώμα και ψυχή-πνεύμα;

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ψυχή και στο πνεύμα του ανθρώπου;

Γιατί οι άνθρωποι στη Γένεση ζούσαν τόσο πολύ;

Ποια είναι η αυθεντική από τις διάφορες φυλές;

Τι λέει η Αγία Γραφή για το ρατσισμό, την προκατάληψη και τη μεροληψία;
Ερωτήσεις για την Ανθρωπότητα